SAK:lla on seuraavalle vaalikaudelle kolme kärkitavoitetta: työllistymisen nopeuttaminen, tasa-arvon edistäminen ja koko väestön osaamisen vahvistaminen.

 1. Nopeutetaan työllistymistä
  Vahvistetaan koko väestön osaamista vahvistamalla työnantajan rahoittamaa muutosturvaa ja uudistamalla työttömien palvelut ja etuudet SAK:n kannustavan työllistymismallin mukaisesti.
  Lue lisää SAK:n kannustavasta työllistymismallista.
 2. Edistetään tasa-arvoa
  Sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla edistetään konkreettisesti uudistamalla perhevapaat SAK:n perhevapaamallin pohjalta ja turvaamalla palkkatietojen avoimuus lainsäädännössä.
  Lue lisää SAK:n perhevapaamallista
 3. Sujuvoitetaan työstä työhön siirtymistä
  Oppivelvollisuuden pidentäminen, matalasti koulutettujen aikuisten osaamistasoa parantava perustaitotakuu ja maahanmuuttajien kielikoulutuksen vahvistaminen turvaavat työmarkkinoilla vaadittavaa osaamispohjaa.
  Lue lisää SAK:n koulutustavoitteista.


SAK:n vaalikauden tavoitteet esitellään tarkemmin julkaisussa Rakenna kanssamme luottamusyhteiskuntaa.

Materiaalia tavoitteistamme

Olemme koonneet vaalikauden tavoitteisiimme liittyvät aineistot kuuden otsikon alle.

Lisäksi olemme koonneet työmarkkinajärjestöjen yhteiset ehdotukset omalle sivulleen.