Maahanmuutto

Kevään 2019 Mahdollisuuksien aika -teemassa tarkasteltiin maahanmuuton vaikutuksia työelämään.

SAK selvitti kevään 2019 aikana maahanmuuton vaikutuksia työelämään ja maahanmuuttajien integroitumista työpaikoilla. Maahanmuuttoa tarkasteltiin muun muassa SAK:n luottamushenkilöpaneelin, haastattelututkimuksen, kansainvälisen vertailun ja jäsenkyselyn avulla.

Maahanmuuton vaikutus työelämään

SAK:n maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Eve Kyntäjä ohjasi teemaa koskevaa selvitystyötä. Hänen PowerPoint-esityksensä selvitysten tuloksista löytyy alta.

Lataa esitys

Selvitys työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvästä politiikasta Ruotsissa, Tanskassa ja Kanadassa

Vertailututkimus Ruotsin, Tanskan ja Kanadan maahanmuuttopolitiikasta osoittaa, että maahanmuuttoa ja kotouttamista voidaan toteuttaa ideologian ja käytännön tasolla hyvin erilaisin tavoin. Tutkimuksen toteutti SAK:lle VTT Rolle Alho, joka on Suomen Akatemian tutkijatohtori Svenska social- och kommunalhögskolanissa Helsingin yliopistossa.

Tutustu vertailututkimukseen
Lue uutinen tutkimuksesta

SAK:n jäsentutkimuksen osaraportti: Mitä mieltä maahanmuutosta?

Osana SAK:n jäsentutkimusta 2019 selvitimme, minkälaisia kokemuksia ja näkemyksiä SAK:laisten ammattiliittojen 20–40-vuotiailla jäsenillä on maahanmuuttajista suomalaisessa työelämässä. Enemmistö yhteensä 1216 vastaajasta suhtautui työperäiseen maahanmuuttoon ja ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin myönteisesti. Lähes kaikki olivat sitä mieltä, että maahanmuuttajien puutteellinen kielitaito aiheuttaa ongelmia työelämässä.

Tutustu jäsentutkimuksen osaraporttiin
Lue Riitta Juntusen blogikirjoitus nuorten jäsenten maahanmuuttoasenteista

Haastattelututkimus: Kulttuuritausta merkitsee, mutta jokainen työntekijä on yksilö

SAK on teettänyt laadullisen haastattelututkimuksen, johon osallistui yhteensä 17 maahanmuuttajataustaista työntekijää, luottamusmiestä ja työnantajan edustajaa. Kaikissa haastatteluissa kielitaidon puute nousi kulttuurieroja olennaisemmaksi työperäisen maahanmuuton haasteeksi. Työntekijät eivät tutkimuksen perusteella ole pelkästään kulttuurinsa edustajia, vaan heidän asemaansa vaikuttavat monet muutkin asiat, kuten ikä ja työkokemus.

Haastattelututkimuksen toteutti sosiaalipsykologi Ella Lautaniemi.

Tutustu haastattelututkimukseen
Lue uutinen tutkimuksesta
Lue Ella Lautaniemen blogikirjoitus työperäisten maahanmuuttajien kotoutumisesta
Lue haastattelututkimuksen pääkohdat englanniksi

Katso video haastatelluista

Muistilista monikulttuuriselle organisaatiolle

Miten helpottaa monikulttuurisen työyhteisön toimintaa ja maahanmuuttajataustaisen työntekijän kotoutumista suomalaiselle työpaikalle? SAK kokosi muistilistan monikulttuuriselle organisaatiolle.

Lataa SAK:n muistilista monikulttuuriselle organisaatiolle
Muistilista englanniksi

SAK:n luottamushenkilöpaneeli: Työperäisen maahanmuuttajan integroituminen on työnantajan hyvän tahdon varassa

SAK:laisista luottamushenkilöistä yli puolet (56 prosenttia) kertoo työpaikallaan olevan ulkomaalaisia työntekijöitä. Näistä työpaikoista vain kuusi prosenttia tarjoaa maahanmuuttajille mahdollisuuden osallistua suomen tai ruotsin kielen koulutukseen työajalla. Kolmasosalla työpaikoista (31 prosenttia) maahanmuuttajat otetaan huomioon henkilöstöpolitiikassa.

Tutustu SAK:n luottamushenkilöpaneelin tuloksiin
Lue uutinen luottamushenkilöpaneelin tuloksista