Koulutus

Suomen pitkän aikavälin menestys perustuu laajapohjaiseen ja korkeaan osaamiseen.

Yksittäiset huippuosaajat eivät riitä, vaan koko työvoiman osaamisesta on huolehdittava. Osaamisen perusta luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa, mutta sitä on vahvistettava läpi työuran.

SAK:n koulutustavoitteet pähkinänkuoressa

 1. Ehkäistään nuorten syrjäytymistä koulutuksen avulla
 2. Lisätään ammatillisen koulutuksen resursseja
 3. Parannetaan aikuisten työelämävalmiuksia koulutuksella
 4. Maahanmuuttajien kieliopinnot kuntoon

Blogi: Ikääntyneiden työllisyys nousuun osaamisen kehittämistä tukemalla

Vuosikausia kestänyt koulutuksen puute yhdistettynä kevyisiin perusteisiin irtisanoa tuotannollisista tai taloudellisista syistä on myrkkyä ikääntyneille. Ikääntyneiden osaamisen kehittämiseen tarvitaan uusia keinoja, Mikko Heinikoski toteaa SAK:n blogissa

Lue myös

 

1) Koulutus ehkäisee nuorten syrjäytymistä

 • Ohjaamoiden toiminta vakiinnutettava uudessa maakuntamallissa.
 • Oppivelvollisuus on pidennettävä 18 vuoteen. Lue, miksi SAK ajaa oppivelvollisuuden pidentämistä.
 • Ammatillisen koulutuksen rahoituksella kannustetaan oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen 2+1-mallin mukaisesti.

2) Ammatillista koulutusta ei saa unohtaa

 • Lähiopetus ja työpaikalla tapahtuva oppiminen tarvitsevat lisäresursseja.
 • Työpaikalla oppimista parantaa työpaikkaohjaajien koulutus ja aseman parantaminen.
 • Henkilöstö on otettava mukaan kehittämään työpaikoilla tapahtuvaa ammatillista koulutusta.

3) Aikuisten koulutuksen kehittämisestä tukea alanvaihtoon

4) Kieliopinnot auttavat kotoutumaan

 • Kotouttamissuunnitelman mukaista kielikoulutusta on tarjottava osa-aikaisesti ja iltaisin, jotta työssäkäyvillä on mahdollista osallistua koulutukseen.
 • Kielikoulutusta on järjestettävä myös työpaikoilla ja työajalla.
 • Työnantajan on kustannettava ja järjestettävä kielikoulutusta, mikäli hän palkkaa työntekijän kolmansista maista.
 • Suomeen tulevilla kansainvälisillä opiskelijoilla on oltava mahdollisuuksia opiskella riittävästi suomen ja ruotsin kieltä.
 • Kotoutumiskoulutuksen hinta ei saa olla painavin mittapuu kilpailutuksessa. Opettajien työehtoihin on myös kiinnitettävä huomiota.