Tekoäly

Tekoälyn ja muun kehittyneen teknologian vaikutus työelämän laatuun oli Mahdollisuuksien aika -hankkeen teema keväällä 2018.

SAK selvitti kevään 2018 ajan tekoälyn ja muun kehittyneen teknologian käyttöönoton vaikutuksia SAK:laisten palkansaajien työhön. Tulosten perusteella hahmottelimme toimenpidesuosituksia ammattiyhdistysliikkeelle.

Aineistoa kerättiin kevään aikana haastattelemalla eri alojen työntekijöitä, tiedustelemalla uuden teknologian käyttöönoton vaikutuksia työpaikkojen luottamushenkilöiltä sekä SAK:n työolobarometrikyselyn avulla.

Tekoälyn käyttöönoton vaikutukset ammattitöiden sisältöön

SAK julkaisi kesäkuussa työntekijöiden teemahaastatteluihin perustuvan tutkimuksen tekoälyn ja muun kehittyneen teknologian käyttöönoton vaikutuksista ammattitöiden sisältöön. Tutkimukseen haastateltiin muun muassa kotihoidon lähihoitajaa ja metsäkoneen kuljettajaa.

Teemahaastattelut: Tekoäly tulee – muuttuuko duunarin työ?

Tutkimus toteutettiin laadullisella menetelmällä. Kahdeksaa henkilöä seitsemässä eri ammatissa haastateltiin strukturoidusti helmi- ja maaliskuussa 2018. Yksi haastatteluista tehtiin puhelimitse, loput kuusi henkilökohtaisesti kasvokkain haastatellen. Tutkimuksen toteutti SAK:n tilaamana Mikko Kesä Oy.

Lataa tutkimus

Kotihoidon lähihoitaja Niina Pahtela

Kotihoidon lähihoitajana työskentelevä Niina Pahtela käyttää työssään paljon tekniikkaa. Joskus hän kuitenkin toivoo suurta sähkökatkosta. Silloin punnittaisiin, mikä hänen työssään oikeasti on tärkeää.

Katso video Youtubessa

Harvesterinkuljettaja Esa Sorila

Esa Sorila aloitti metsätöiden tekemisen moottorisahalla. Nyt hän kuljettaa monitoimimetsäkonetta ja on sen myötä muuttunut oikeastaan toimistotyöntekijäksi.

Katso video Youtubessa

Miten uusi teknologia muuttaa palkansaajien työtä?

Kun työolojen laatu on kunnossa, on uuden teknologian käyttöönotto työpaikalla helpompaa. Työtehtävien määrää uusi teknologia ei näytä merkittävästi vähentäneen, SAK:n työolobarometrin 2018 osaraportista selviää. Työolobarometriin haastateltiin 1 202:ta SAK:laisen ammattiliiton jäsentä puhelimitse helmi- ja maaliskuussa 2018.

Lataa työolobarometrin osaraportti
Lue uutinen työolobarometrin tuloksista

Uuden teknologian vaikutukset työpaikoille

SAK:n luoittamushenkilöpaneelin kyselyyn uuden teknologian vaikutuksista vastasi maaliskuussa 1 030 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Kysymykseen "Onko työpaikalla otettu käyttöön uutta teknologiaa muutaman viimeisen vuoden aikana?" vastasi heistä 621 myöntävästi. Kyselyn loput kysymykset esitettiin vain heille.

Lataa luottamushenkilöpaneelin tulokset
Lue uutinen kyselyn tuloksista

Teeman esittely SAK:n edustajistolle keväällä 2018

SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila esitteli tekoälyteeman tuloksia SAK:n edustajistolle 24.5.2018.

Lataa esitys

Duunari ja robotti -seminaari

Kolmisenkymmentä luottamushenkilöä kokoontui 20. ja 21.4.2018 Vantaalle pohtimaan älykkään teknogian käytöönottoa työpaikoilla niin, että se palvelee parhaiten sekä duunareita että muita työyhteisön jäseniä.

Lue uutinen seminaarin esityksistä