Sosiaaliturva

SAK pitää tärkeänä, että Suomen sosiaaliturvamalli säilyy lakisääteisenä ja kattavana.
Vanhempien joustavaa työntekoa on tuettava, kun lapset ovat pieniä. Kuva: Seppo Sirkka / Eastpress Lehtikuva

Suomen sosiaaliturvassa yhdistyvät työhön perustuva ansiosidonnainen turva ja perusturva, jotka täydentävät toisiaan. Ansiosidonnaisen turvan pääasiallisena tarkoituksena on taata kohtuullinen toimeentulo tilanteissa, joissa työntekijä tilapäisesti joutuu työelämän ulkopuolelle. Myös perusturva on tärkeää monelle palkansaajalle työelämäkatkoksen pitkittyessä.

Vanhempien joustavaa työntekoa on tuettava, kun lapset ovat pieniä. Kerromme näillä sivuilla Suomen nykyisestä perhevapaajärjestelmästä ja esittelemme SAK:n ehdotuksen uudeksi malliksi.

Sivuiltamme löydät myös tietoa työttömyysturvasta ja eläkeuudistuksesta. Sairastumisesta ja siihen liittyvästä sosiaaliturvasta löydät tietoa työelämäsivuilta.