Sosiaaliturva

Sosiaaliturva ja julkiset palvelut ovat hyvinvointivaltion perusta.

Julkiset palvelut kuten varhaiskasvatus, koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä työvoimapalvelut mahdollistavat korkean työllisyyden. Korkean työllisyyden ohella riittävä sosiaaliturvan taso varmistaa, että tuloerot eivät kasva liian suuriksi.

Kokoamme tälle sivulle alkuvuoden 2019 kuluessa aineistoa sosiaaliturvan uudistamiseen liittyvistä SAK:n tavoitteista.

Näin SAK uudistaisi sosiaaliturvaa

Hyvinvointi syntyy työstä

 • Suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän tulee jatkossakin perustua ansio- ja syyperusteiseen turvaan.
 • Riittävä perusturvan taso takaa säällisen toimeentulon kaikille, vähentää köyhyyttä ja tarvetta toimeentulotukeen.
 • Sijoitukset varhaiskasvatukseen, koulutukseen, työvoimapolitiikkaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin ehkäisevät syrjäytymistä.
 • Sosiaaliturvajärjestelmää tulee kehittää ja selkeyttää kolmikantaisesti.

SAK:n kannustava työllistymismalli luottaa työttömään

 • Aktiivimalli 1 ja 2 on peruttava.
 • Karensseja on yksinkertaistettava, lyhennettävä ja porrastettava. Ensimmäisestä kerrasta työtön saisi vain varoituksen.
 • Työttömien säännölliset haastattelut kasvotusten ja työllistymissuunnitelmat tukevat työnhakua.
 • Palkkatukea, soviteltua päivärahaa ja työttömyyden aikaista opiskelua on kehitettävä.

Laajennetaan muutosturvaa

 • Työnantajan maksamaa muutosturvaa on pidennettävä nykyisestä yhdestä kuukaudesta kahteen kuukauteen.
 • Muutosturvan on kannustettava työnantajia kouluttamaan irtisanottuja ja siksi rahallista korvausta, jonka työnantaja voi maksaa irtisanotulle koulutuksen sijaan, on nostettava.
 • Muutosturvan kriteereitä on lavennettava, jotta entistä useampi irtisanottava pääsee sen piiriin.

Perhevapaita joustavoitettava ja varhaiskasvatusta vahvistettava

 • Perhevapaauudistus on toteutettava seuraavalla hallituskaudella. SAK:n perhevapaamalli toimii hyvänä pohjana uudistukselle.
 • Ansiosidonnaista päivärahakautta sekä isälle korvamerkittyä vapaata on pidennettävä.
 • Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on palautettava.
 • Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on pienennettävä.