Sosiaaliturva

Sosiaaliturva ja julkiset palvelut ovat hyvinvointivaltion perusta.

Julkiset palvelut kuten varhaiskasvatus, koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä työvoimapalvelut mahdollistavat korkean työllisyyden. Korkean työllisyyden ohella riittävä sosiaaliturvan taso varmistaa, että tuloerot eivät kasva liian suuriksi.

SAK:n sosiaaliturvatavoitteet pähkinänkuoressa

 1. Suomen sosiaaliturvajärjestelmän perustuttava jatkossakin ansio- ja syyperusteiseen turvaan
 2. Kannustava työllistymisturva käyttöön
 3. Muutosturvaa laajennettava
 4. Perhevapaita joustavoitettava ja varhaiskasvatusta vahvistettava

Video: Näin SAK uudistaisi sosiaaliturvaa

Sosiaaliturva kaipaa uudistamista. Koko nykyjärjestelmää ei kuitenkaan tarvitse romuttaa. Uudistuksen tärkeimpiä kysymyksiä on palveluiden ja toimeentuloturvan nykyistä parempi yhteispeli.

Julkaisu: SAK:n suuntaviivat sosiaaliturvan uudistamiselle

Sosiaaliturva kaipaa uudistamista. Koko nykyjärjestelmää ei kuitenkaan tarvitse romuttaa, sillä se on perustaltaan hyvä. Laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi uudistus kannattaa SAK:n mielestä tehdä vaiheittain ja laajapohjaisella valmistelulla. Tutustu julkaisuumme sosiaaliturvan uudistamisesta.

Uutinen: Byrokratia on kannustinloukkuja suurempi ongelma sosiaaliturvassa

SAK haluaa sosiaaliturvaa uudistettaessa vahvistaa palvelujen ja toimeentuloturvan yhteyttä sekä parantaa ihmisten mahdollisuuksia päivittää osaamistaan eri elämäntilanteissa. Lue puheenjohtaja Jarkko Elorannan kommentit SAK:n tiedotteessa.

Blogi: Joustavat perhevapaat hyödyttävät työntekijöiden lisäksi myös työnantajia

Seuraavan hallituksen on tartuttava toimeen ja uudistettava perhevapaat. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena pitää olla joustavuuden lisääminen, jota tutkimusten mukaan myös perheet toivovat, kirjoittaa SAK:n Tuuli Glantz.

Lue myös

 

1) Hyvinvointi syntyy työstä

 • Suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän tulee jatkossakin perustua ansio- ja syyperusteiseen turvaan. Lue aiheesta lisää SAK:n suuntaviivat sosiaaliturvan uudistamiselle -julkaisusta.
 • Riittävä perusturvan taso takaa säällisen toimeentulon kaikille, vähentää köyhyyttä ja tarvetta toimeentulotukeen.
 • Sijoitukset varhaiskasvatukseen, koulutukseen, työvoimapolitiikkaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin ehkäisevät syrjäytymistä.
 • Sosiaaliturvajärjestelmää tulee kehittää ja selkeyttää kolmikantaisesti.

2) SAK:n kannustava työllistymismalli luottaa työttömään

3) Laajennetaan muutosturvaa

 • Työnantajan maksamaa muutosturvaa on pidennettävä nykyisestä yhdestä kuukaudesta kahteen kuukauteen.
 • Muutosturvan on kannustettava työnantajia kouluttamaan irtisanottuja ja siksi rahallista korvausta, jonka työnantaja voi maksaa irtisanotulle koulutuksen sijaan, on nostettava.
 • Muutosturvan kriteereitä on lavennettava, jotta entistä useampi irtisanottava pääsee sen piiriin.

4) Perhevapaita joustavoitettava ja varhaiskasvatusta vahvistettava

 • Perhevapaauudistus on toteutettava seuraavalla hallituskaudella. SAK:n perhevapaamalli toimii hyvänä pohjana uudistukselle.
 • Ansiosidonnaista päivärahakautta sekä isälle korvamerkittyä vapaata on pidennettävä.
 • Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on palautettava.
 • Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on pienennettävä.