Organisaatio ja säännöt

Suomen suurimassa palkansaajakeskusjärjestössä ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto eli ammattiliitojen jäsenet.
SAK:laisten ammattiliittojen edustajat näyttävät punaista korttia rasismille. Kuva: Patrik Lindström

SAK:n korkein päättävä elin on neljän vuoden välein valittava edustajisto. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sillä on tällä hetkellä 105 varsinaista jäsentä, joista kolme toimii puheenjohtajina: yksi puheenjohtajana ja kaksi varapuheenjohtajana.

Edustajisto valitsee SAK:n puheenjohtajan ja hallituksen varsinaiset jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja korkeintaan 15 yleisvarajäsentä. Kaudelle 2024–2028 SAK:n puheenjohtajaksi on valittu Jarkko Eloranta.

Edustajisto valitsee myös tilintarkastajat ja näiden varahenkilöt.

SAK:n toiminnasta vastaa ammattiliittojen muodostama hallitus. Puheenjohtajan lisäksi siinä on 18 varsinaista jäsentä. Hallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Hallitus määrittelee myös SAK:n johtoryhmän kokoonpanon sekä sisäiset tehtävä- ja vastuualueet.

Liittojen ja keskusjärjestön yhteinen sekä liittojen välinen asiantuntijayhteistyö on organisoitu asiantuntijaryhmien ja hanketyöryhmien kautta.

Helsingin Hakaniemessä sijaitsevan keskustoimiston lisäksi SAK:lla on 6 aluetoimistoa: Helsinki, Kouvola, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu. Aluetoiminnasta vastaavat SAK:n alue- ja järjestöasiantuntijat. Lisäksi SAK:lla on edustaja Ahvenanmaalla.