Lisä- ja täydennyskoulutus

Aikuiskoulutuksen merkitys kasvaa jatkuvasti, sillä yhä harvempi on koko elämänsä siinä ammatissa tai tehtävässä, johon hän on saanut ensimmäisen koulutuksensa tai mikä on ollut hänen ensimmäinen ammattinsa.

Katso videolta, miten Hannele Saikkonen vahtoi alaa

Kielenkääntäjänä vuosikymmeniä työskennellyt Hannele Saikkonen opiskeli töiden huvetessa kirjanpitäjäksi. Välillä hän perusti oman siivousalan yrityksenkin. Kolme vuotta sitten helsinkiläinen Hannele haki Jyväskylän aikuisopiston kokkilinjalle. Nyt 59-vuotias Hannele on töissä Mustasaaren kesäravintolassa.

Lue lisää alanvaihtajista

SAK tavoitteena on koulutusmyönteinen työelämä ja yhteiskunta, joka tukee lyhyttä tai pidempää kouluttautumista. Erityisesti lyhyille, työn ohessa toteutettavilla ammattitaitoa täydentävillä koulutuksilla on tarvetta.

 Mitä on jatkuva oppiminen?

Termiä jatkuva oppiminen käytetään kuvaamaan sitä, miten ihmisen työmarkkinakelpoisuuden ylläpito vaatii osaamisen kehittämistä työuran alusta sen loppuun. Työn osaamisvaatimukset muuttuvat – joskus rauhallisesti ja joskus ripeästi –, mutta harvemmin ne pysyvät täysin samana uran alusta loppuun.

Jatkuvan oppiminen on meidän kaikkien vastuulla. Työntekijän on pidettävä huolta, että ammattitaito pysyy kunnossa. Työnantaja on velvollinen perehdyttämään työhön ja uusiin työvälineisiin. Julkisen vallan pitää luoda puitteet jatkuvalle oppimiselle. Sen pitää mahdollistaa osaamisen kehittäminen osana julkisia työvoimapalveluja – unohtamatta tietenkään varhaiskasvatusta, perusopetusta, toista astetta ja korkeakouluja.

SAK:n kantaa suurta huolta erityisesti työssäkäyvien jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista. Työnantajan tarjoama henkilöstökoulutus keskittyy usein niille, joilla on valmiiksi pätevä koulutus ja hyvät mahdollisuudet kehittää osaamistaan. Tarvitsemme aktiivista osaamistarpeiden kartoittamista työpaikoilla ja laajoja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia jokaiselle työntekijälle.

SAK on mukana jatkuvan oppimisen uudistamisen parlamentaarisissa työryhmissä sekä uudessa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen lanseeraamisessa ja kehittämisessä.

SAK haluaa, että aikuiskoulutuksessa kiinnitetään eriytyisesti huomiota näihin asioihin

Avoimet ammattiopistot tukevat työssäkäyviä.

Ammatillisiin oppilaitoksiin on perustettava avoimen yliopiston tapaan toimivia avoimia ammattiopistoja. Aikuisille on luotava mahdollisuus opiskella ammatillinen tutkinto työn ohessa, vapaa-ajalla tai opintovapaalla. Opiskelijoille on oltava tarjolla tutkintoa lyhyempiä opintoja ja suoritetut opinnot on voitava hyväksyttää osaksi myöhempää tutkintoa.

Aikuisopiskelijoille lisää opiskelumahdollisuuksia – rahoituksen painotuksia muutettava.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen rahoituksen painotukset eivät kannusta ammatillisen koulutuksen järjestäjiä riittävästi järjestämään aikuisille suunnattua opiskelua. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen painoarvoa on nostettava ja alakohtaiset painotukset tarkistettava, jotta ne vastaavat paremmin koulutuksen kustannuksia.

Perustaitotakuu huolehtii kaikkien osaamisesta.

Suomi tarvitsee Perustaitotakuu-ohjelman. Sen tehtävänä on tavoittaa ne 600 000 aikuista, joilla on Euroopan taloudellisen yhteistyöjärjestön OECD:n mukaan puutteita luku-, numero- tai digitaidoissa.

Ammatillisessa koulutuksessa perustaitotakuu toteutuu parhaiten yhdessä vapaan sivistystyön ja aikuislukioiden kanssa. Perustaitotakuun on tarjottava aikuisille kertaavia ja syventäviä opintoja muun muassa luku- ja kirjoitustaidossa sekä tietoteknisissä valmiuksissa.

Google tukee kouluttamista yhdessä SAK:n ja Työväen Sivistysliiton kanssa