Työttömyysturva

Työelämässä tapahtuu muutoksia koko ajan, ja niiden seurauksena voit joutua työttömäksi. Kun palkkatuloja ei ole, työttömyyskassa tai Kela maksaa rahallista tukea työttömälle.

Erilaiset työttömyysetuudet

 1. Ansiopäiväraha
  Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa.
  Kesto enintään 300 tai 400 päivää.
  Suurempi kuin muut työttömyysetuudet.
 2. Peruspäiväraha
  Kela maksaa peruspäivärahaa.
  Kesto enintään 300 tai 400 päivää.
  Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat yhtä suuria.
 3. Työmarkkinatuki
  Kela maksaa työmarkkinatukea.
  Tuen aikaa ei ole rajoitettu.
  Muiden samassa taloudessa asuvien tulot pienentävät tukea.


Jos joudut työttömäksi tai sinut lomautetaan, muista ilmoittautua heti työnhakijaksi TE-toimistoon eli työ- ja elinkeinotoimistoon.

Työttömyysturva tarkoittaa rahallista tukea, jota saat työttömyyden aikana. Työttömyysturvaa kutsutaan usein myös nimellä työttömyystuki tai työttömyysetuus. Voit saada tukea myös lomautuksen aikana.

Työttömyysaikana sinulla on velvollisuus hakea aktiivisesti työtä. Sinun pitää myös ottaa vastaan työpaikka tai koulutuspaikka, jota sinulle tarjotaan. Jos kieltäydyt siitä ilman syytä, saatat menettää etuuden. Muista pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa.

Jos sinulla on työttömyysaikana työtuloja, muista ilmoittaa niistä työttömyyskassaan tai Kelalle. Silloin työttömyystuki sovitellaan yhteen palkkasi kanssa eli saat tukea vähemmän.

Toimeentulo voi koostua useista tukimuodoista. Siksi on hyvä ottaa selvää, mitä muita Kelan tukia voit saada. Voit saada esimerkiksi yleistä asumistukea.

Apua työttömyysturvan hakemiseen voit pyytää työpaikkasi luottamushenkilöltä ja työttömyyskassasta.

Ansiopäiväraha

Jos olet ammattiliiton jäsen, saatat kuulua myös työttömyyskassaan. Jos jäät työttömäksi, työttömyyskassa maksaa sinulle ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa eli ansiopäivärahaa. Se on suurempi kuin Kelan työttömyysetuudet.

Saat ansiopäivärahaa, jos

 • olet ollut riittävän kauan työttömyyskassan jäsen eli vähintään 6 kuukauden ajan ja
 • täytät työssäoloehdon (ks. tarkemmin alempana).

Ansiopäivärahan määrä lasketaan aiemman palkkasi mukaan. Sitä maksetaan enintään 400 päivää. Jos olet ollut töissä alle 3 vuotta, voit saada ansiopäivärahaa enintään 300 päivää. Sen jälkeen voit hakea työmarkkinatukea.

Kysy lisätietoja ansiopäivärahasta omasta työttömyyskassastasi tai käy Työttömyyskassojen yhteisjärjestön nettisivuilla.

Peruspäiväraha

Jos olet työtön ja et saa ansiopäivärahaa, Kela voi maksaa sinulle peruspäivärahaa. Saat peruspäivärahaa, jos täytät työssäoloehdon.

Hae peruspäivärahaa Kelalta. Sitä maksetaan enintään 400 päivää. Jos olet ollut töissä alle 3 vuotta, peruspäivärahaa maksetaan enintään 300 päivää. Sen jälkeen voit hakea työmarkkinatukea.

Työssäoloehto

Jotta saat ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa, sinun pitää täyttää työssäoloehto. Työssäoloehto täyttyy, jos

 • olet ollut työssä vähintään 26 viikkoa edeltäneen 28 kuukauden aikana
 • työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa ja
 • palkkasi on ollut alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 236 euroa kuukaudessa (vuonna 2020).

Myös työskentely jossakin toisessa EU-maassa tai Eta-maassa tai Sveitsissä voidaan hyväksyä.

Työmarkkinatuki

Jos et saa ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa, Kela voi maksaa sinulle työmarkkinatukea. Saat tukea, vaikka et täytä työssäoloehtoa eli et ole ollut töissä tarvittavaa aikaa. Saat työmarkkinatukea myös silloin, kun ansiopäivärahasi tai peruspäivärahasi loppuu. Työmarkkinatuen aikaa ei ole rajoitettu.

Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat yhtä suuria. Erona on, että muiden samassa taloudessa asuvien henkilöiden tulot voivat pienentää työmarkkinatukea, mutta ne eivät pienennä peruspäivärahaa.

Esimerkiksi vanhempien tulot pienentävät työmarkkinatukea, jos asut heidän kanssaan.

Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta, voit saada työmarkkinatukea vasta 5 kuukauden odotusajan jälkeen.

Tarkista TE-toimistosta, voitko saada työmarkkinatukea.

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Jos olet 18–24-vuotias työtön, voit saada työttömyysturvan, jos

 • sinulla on ammatillinen koulutus ja
 • et ole kieltäytynyt sinulle tarjotusta työstä tai koulutuksesta.

Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta, sinun täytyy hakea syksyllä alkavaan ammatillisen koulutukseen, yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Sinun on haettava vähintään kahta koulutuspaikkaa. Voit hakea myös lukioon, jos olet suorittanut vain peruskoulun.

Jos et hae tai aloita koulutusta, et saa työttömyysturvaa. Voit saada työttömyysturvaa vasta, kun olet yhteensä 21 viikkoa

 • työskennellyt tai toiminut yrittäjänä
 • opiskellut tai
 • osallistunut TE-toimiston palveluihin.

Tarkista TE-toimistosta, voitko saada työttömyystukea.

Soviteltu työttömyysturva

Jos teet osa-aikatyötä tai keikkatyötä, työttömyystuki sovitellaan yhteen palkkasi kanssa. Silloin saat tehdä töitä enintään 80 prosenttia kokoaikaisesta työajasta.

Voit saada

 • soviteltua työmarkkinatukea
 • soviteltua peruspäivärahaa tai
 • soviteltua ansiopäivärahaa.

Usein käytetään lyhyempää nimeä soviteltu päiväraha.

Muista ilmoittaa tulosi Kelaan tai työttömyyskassaan. Jokainen ansaittu euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä. Voit kuitenkin ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vähentää etuuden määrää.

Sovitellun päivärahan saamiseksi on myös muita ehtoja, jotka voit tarkistaa Kelan sivuilta.

Korotettu työttömyysetuus

Korotettu työttömyysetuus tarkoittaa, että sinulle maksetaan enemmän tukea. Jos sinulla on lapsia, saat lapsikorotuksen. Saat myös korotettua tukea, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun toimintaan.

Koulutusajan tuet ja työnhakutuet

Jos osallistut työttömille tarkoitettuun koulutukseen tai työkokeiluun, voit saada tukea myös siltä ajalta. TE-toimisto voi korvata työnhakuun liittyviä matkakuluja ja yöpymiskuluja. Jos työmatkaasi kuluu paljon aikaa, Kela tai työttömyyskassa voi maksaa sinulle liikkuvuusavustusta.

Maahanmuuttajan työttömyysturva

Jos täytät työssäoloehdon, voit saada peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa.

Jos työssäoloehto ei täyty, saat työmarkkinatukea. Saat työmarkkinatukea myös silloin, kun olet saanut päivärahoja enimmäisajan eli 400 päivää.

Työttömyysturvan yhtenä ehtona on, että asut Suomessa muun kuin tilapäisen oleskeluluvan perusteella. Muitakin ehtoja on olemassa. Selvitä oikeutesi työttömyyskassasta tai Kelasta.

Lisätietoja työttömyysturvasta on Kelan verkkosivuilla.