Arvot ja tehtävät

Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö SAK rakentaa työelämää, joka tunnustaa työn tekijän osaamisen arvon sekä oikeuden vaikuttaa työpaikalla ja yhteiskunnassa.
Vuosaaren satama. Kuva: Patrik Lindström

Vaikuttajana ja muutoksentekijänä vahvistamme suomalaista luottamusyhteiskuntaa, joka huolehtii tasapuolisesti jokaisen hyvinvoinnista ja turvasta ja jossa sopimalla yhdessä luomme kestävää näkymää tulevaisuuteen.

SAK:n visiossa työn, toimeentulon ja hyvinvoinnin ytimessä on luottamus työpaikoilla, sopimuskumppanien välillä ja yhteiskunnassa.

SAK toimii työehtosopimusjärjestelmän ja yleissitovuuden vahvistajana sekä paikallisen sopimisen kehittäjänä. Edistämme toimivaa työlainsäädäntöä kotimaassa ja Euroopan unionissa sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä.

Vaikutamme työllistymisen, sosiaaliturvan ja osaamisen kehittämiseen Suomessa. Tarjoamme turvan työelämän murroksessa. SAK puolustaa työn tekijän oikeutta työhön ja toimeentuloon.

SAK:n arvot

Ihmisarvo työssä

SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen on toimittava niin, että inhimillisyys työelämässä kohenee. Se tarkoittaa turvallisuutta – erityisesti jatkuvissa muutoksissa –, kunnollisia töitä ja työsuhteita, riittävää ja oikeudenmukaista toimeentuloa sekä työn mielekkyyden ja työhyvinvoinnin paranemista.

Yhdenvertaisuus

Työntekijöiden ja kansalaisten on oltava yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia ihmisten erilaisuudesta huolimatta. Yhdenvertaisuutta pitää edistää niin työelämässä, yhteiskunnassa kuin ammattiyhdistysliikkeen omassakin toiminnassa.

Heikomman puolella

SAK:lainen ammattiyhdistysliike on erityisesti niiden puolella, jotka ovat työelämässä vaikeimmassa asemassa. Korostamme osallisuutta ja syrjimättömyyttä niin työelämässä, yhteiskunnassa kuin omassakin toiminnassamme. Meillä on kykyä, halua ja voimaa puuttua työntekijöiden kokemiin epäkohtiin.

SAK:n strategia

SAK:n strategia 2020–2024

Muita julkaisuja

SAK:n vuosikertomus 2021
SAK:n säännöt
SAK:n esittely (PowerPoint)
Yhteiskuntavaikuttamisen eettiset ohjeet SAK:ssa
SAK:n tietoturvapolitiikka