Arvot ja tehtävät

Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö SAK rakentaa työelämää, joka tunnustaa työn tekijän osaamisen arvon sekä oikeuden vaikuttaa työpaikalla ja yhteiskunnassa.
Vuosaaren satama. Kuva: Patrik Lindström

Vaikuttajana ja muutoksentekijänä vahvistamme suomalaista luottamusyhteiskuntaa, joka huolehtii tasapuolisesti jokaisen hyvinvoinnista ja turvasta ja jossa sopimalla yhdessä luomme kestävää näkymää tulevaisuuteen.

SAK:n visiossa työn, toimeentulon ja hyvinvoinnin ytimessä on luottamus työpaikoilla, sopimuskumppanien välillä ja yhteiskunnassa.

SAK toimii työehtosopimusjärjestelmän ja yleissitovuuden vahvistajana sekä paikallisen sopimisen kehittäjänä. Edistämme toimivaa työlainsäädäntöä kotimaassa ja Euroopan unionissa sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä.

Vaikutamme työllistymisen, sosiaaliturvan ja osaamisen kehittämiseen Suomessa. Tarjoamme turvan työelämän murroksessa. SAK puolustaa työn tekijän oikeutta työhön ja toimeentuloon.

Mielestämme kaikilla on oikeus kohtuulliseen toimeentuloon silloinkin, kun palkka ei syystä tai toisesta juokse.

SAK:n strategia 2020–2024
SAK:n vuosikertomus 2019
SAK:n säännöt
Yhteiskuntavaikuttamisen eettiset ohjeet SAK:ssa
SAK:n tietoturvapolitiikka