Jäsenliitot

SAK:hon kuuluu 18 teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen, yksityisten palvelualojen sekä kulttuuri- ja urheilualojen ammattiliittoa.

Aliupseeriliitto

Aliupseeriliitto edustaa Puolustusvoimien palveluksessa olevia aliupseereja, lentokonemekaanikkoja, mekaanikkoja ja sopimussotilaita.

Aliupseeriliitto on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n yhteisöjäsenliitto.

Ratamestarinkatu 11, 7. krs
00520 Helsinki
Puhelin 050 336 4550
toimisto@aliupseeriliitto.fi
www.aliupseeriliitto.fi

 

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Liitto kokoaa kaikki auto-, ahtaus-, huolinta-, kuljetus-, öljy-, liikenneopetus-, matkatoimisto- ja muilla näihin liittyvillä aloilla työskentelevät työntekijät, ammatinharjoittajat ja ammattiin opiskelevat sekä lentoliikenteen matkustamotyöntekijät.

John Stenbergin ranta 6
PL 313
00531 Helsinki
Puhelin (09) 613 110
www.akt.fi

 

Ilmailualan Unioni IAU

Liitto kokoaa lentoliikenteen ja ilmailualan eri tehtävissä työskentelevät työntekijät ja toimihenkilöt.

John Stenbergin ranta 6
PL 337
00531 Helsinki
Puhelin (09) 478 571
www.iau.fi

 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liitto kokoaa jäsenikseen valtion, kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan, niiden liikelaitoksen tai yhtiön, yleishyödyllisen yhteisön, julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa sekä vastaavilla toimialoilla työskentelevät ja aloille valmistavissa oppilaitoksissa opiskelevat.

Sörnäisten rantatie 23
PL 101
00531 Helsinki
Puhelin 010 77031
JHL-kirjaamo@jhl.fi
www.jhl.fi

 

Kaupanalan esimiesliitto KEY

Liitto kokoaa kaupan-, majoitus- ja ravitsemisalan esimiestehtävissä työskentelevät palkansaajat.

Kaupanalan esimiesliitto on SAK:n jäsen Palvelualan Unioni PaU:n kautta.

Harjulankatu 4 A 1
PL 30
15101 Lahti
Puhelin (03) 875 800
www.esimiesliitto.com

 

Merimies-Unioni

Merimies-Unioni kokoaa kaikki Suomen kauppalaivastossa, rannikko- ja sisävesiliikenteessä, uittohinaajissa ja muissa läheisesti merenkulkuun liittyvissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden muodostamat rekisteröidyt yhdistykset yhtenäiseksi, koko maan käsittäväksi järjestöksi.

John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki
Puhelin (09) 615 2020
www.smu.fi

 

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien etujärjestö. Jäsenemme työskentelevät mm. majoitus- ja ravitsemisalalla, kaupoissa, kampaamoissa, apteekeissa, varastoissa, huoltamoilla, teknisillä ja erikoisaloilla sekä kiinteistönhoito- ja siivousaloilla.

Siltasaarenkatu 18 A, 8. krs
PL 54
00531 Helsinki
Puhelin 020 774 002
pam@pam.fi
www.pam.fi

 

Paperiliitto

Liitto kokoaa paperi- ja puumassateollisuuden sekä niiden sivuammateissa, puolivalmiste-, paperinjalostus-, tapetti- ym. niihin verrattavissa tehtaissa työskentelevät työntekijät.

Hakaniemenranta 1
PL 326
00531 Helsinki
Puhelin 0102 897 700
www.paperiliitto.fi

 

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Liiton jäsenet työskentelevät posti- ja viestinvälitysalalalla sekä kuljetus-, logistiikka- ja rahankäsittelytehtävissä ja näihin liittyvillä aloilla.

John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki
Puhelin (09) 613 116
www.pau.fi

 

Rajaturvallisuusunioni

Liiton jäseniä ovat meri- ja rajavartijat, upseerit, opistoupseerit ja erikoisupseerit sekä siviilityöntekijät.

Rajaturvallisuusunioni on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n yhteisöjäsenliitto.

Ratamestarinkatu 11, 7. krs
00520 Helsinki
Puhelin (09) 148 5824
toimisto@rtu.fi
www.rtu.fi

 

Rakennusliitto

Liitto kokoaa yhteen asfalttialan, lattianpäällystysalan, infra-alan, maalausalan, rakennustuoteteollisuuden, talonrakennusalan, talotekniikka-alan sekä vedeneristysalan työntekijät.

Siltasaarenkatu 4
PL 307
00531 Helsinki
Puhelin 020 77 4003
www.rakennusliitto.fi

 

Rautatiealan Unioni RAU

Rautatiealan Unionin RAU:n jäsenet työskentelevät rautatiealalla veturinkuljettajina, liikenneohjaajina sekä raidealan asiakaspalvelu- ja toimistotehtävissä.

Rautatiealan Unioni syntyi 16.11.2018, kun Veturimiesten liitto ja Rautatievirkamiesliitto yhdistyivät.

John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki
Puhelin 09 5760 3700
www.raury.fi

 

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Liiton tarkoituksena on koota kaikki elintarvikealoilla työskentelevät työläiset yhteistoiminnassa parantamaan työ- ja palkkaolojaan sekä toimimaan työväenluokan yhteiskunnallisen aseman ja sivistyksen kohottamiseksi.

Asemamiehenkatu 2, 8. krs
00520 Helsinki
Puhelin 09 4246​ 1200
www.selry.fi

 

Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU

SHU kokoaa yhteen neljä pelaaja- ja urheilijayhdistystä, joita ovat muun muassa Jalkapallon Pelaajayhdistys ja Suomen Jääkiekkoilijat.

c/o SJRY
Itäkatu 1-5, PL D207
00930 Helsinki
Puhelin 0400 529029
risto.kauppinen@sjry.fi

 

Suomen Liikennelentäjäliitto SLL

SLL valvoo Finnairin liikennelentäjien etuja.

Tikkurilantori 1 LT 4
01300 Vantaa
Puhelin 09 753 7220
toimisto@sllpilots.fi
www.sllpilots.fi

 

Suomen Muusikkojen Liitto

Muusikkojen liitto kokoaa Suomessa asuvat soitto-, laulu- ym. näihin verrattavat taiteilijat ja esiintyjät. Muusikkojen liittoon kuuluvat orkesteri-, teatteri-, studio-, ravintola- ja keikkamuusikot sekä balettitanssijat.

Pieni Roobertinkatu 16, 5. krs
00120 Helsinki
Puhelin (09) 6803 4070
sml@muusikkojenliitto.fi
www.muusikkojenliitto.fi

 

Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL

Liitto toimii viestinnässä työskentelevien, sosialidemokraattiset periaatteet hyväksyvien yhdyssiteenä.

PL 373
00531 Helsinki
ssslliitto@gmail.com
www.sssl.fi

 

Sähköalojen ammattiliitto

Liiton suurimmat alat ovat sähköistys- ja sähkönasennusala, energia-, ICT ja verkostoala sekä teollisuusalat. Liiton jäsenet toimivat sähköaloilla ja niihin läheisesti liittyvissä ammateissa.

Aleksanterinkatu 15
PL 747
33101 Tampere
Puhelin (03) 252 0111
www.sahkoliitto.fi

 

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Liitto kokoaa yhteen seitsemän teatterin, tanssin, sirkuksen, elokuvan ja tv-tuotannon ammattiliittoa. Näiden ammattiliittojen henkilöjäseniä ovat mm. elokuvatyöntekijät, teatteriohjaajat, teatteritekniset, television tuotantotyöntekijät, tanssijat, koreografit, teatteritoimihenkilöt, skenografit sekä valo- ja äänisuunnittelijat.

John Stenbergin ranta 6 (4. krs)
00530 Helsinki
teme@teme.fi
www.teme.fi

 

Teollisuusliitto

Teollisuusliitto toimii neljällä eri sektorilla: kemian sektorilla, teknologiasektorilla, puutuotesektorilla ja erityisalojen sektorilla. Sen jäsenet työskentelevät muun muassa metalli- ja teknologiateollisuudessa, huolto- ja kunnossapitoaloilla, auto- ja konealoilla, mekaanisessa metsäteollisuudessa, puusepänteollisuudessa, metsä-, metsätaimitarha- sekä metsäkonealalla, kemian perus- ja tuoteteollisuudessa, muovituoteteollisuudessa ja graafisessa teollisuudessa.

Teollisuusliitto yhdistää kolme aiemmin toiminutta ammattiliittoa: Metalliliiton, TEAMin ja Puuliiton.

Hakaniemenranta 1
PL 107
00531 Helsinki
Puhelin 020 77 4001
palaute@teollisuusliitto.fi
www.teollisuusliitto.fi

 

Tulliliitto

Liitto kokoaa Tullin palveluksessa työskentelevät virkamiehet ja työntekijät.

Tulliliitto on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n yhteisöjäsenliitto.

Pitkänsillanranta 3 B
00530 Helsinki
Puhelin (09) 701 8115
www.tulliliitto.fi

 

Vankilavirkailijain Liitto VVL

Liitto kokoaa vankeinhoitolaitoksen viranhaltijoita ja työntekijöitä erityisesti valvontahenkilöstön osalta.

Vankilavirkailijain Liitto on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n yhteisöjäsenliitto.

Viherniemenkatu 5 A 6, 4. krs
00530 Helsinki
Puh. (09) 25 223 400
www.vankilavirkailija.fi

 

Yleinen Lehtimiesliitto

Liitto toimii lehdissä ja sähköisissä viestimissä työskentelevien tai päätoimisesti tiedotustoiminnan ja viestinnän palveluksessa toimivien henkilöiden vasemmistolaisena yhdyssiteenä.

PL 256
00531 Helsinki
Puh. 050 550 6172
yll@welho.com
www.yleinenlehtimiesliitto.fi