Uusi aikuiskoulutus

Mahdollisuuksien aika -hankken kevään 2017 teema oli uusi aikuiskoulutus.
Heli Simani työskenteli 20 vuotta leipurina ja opiskeli sen jälkeen lähihoitajaksi. Kuva: Patrik Lindström

Aikuiskoulutusteeman selvityksiä ja tutkimuksia ohjasi SAK:n koulutusasioiden päällikkö Mikko Koskinen. Hänen PowerPoint-esityksensä selvitysten tuloksista löytyy alta.

Lataa esitys

Aikuiskoulutusteeman puitteissa SAK selvitti muun muassa uuteen ammattiin kouluttautumisen kannusteita ja esteitä aikuisiällä, matalan kynnyksen opiskeluvaihtoehtoja työssä tarvittavien digitaitojen päivittämiseksi sekä koulutuksen vaikutuksia työllistymiseen ja työttömäksi jäämiseen. Selvitysten tuloksena valmistui kolme suomenkielistä raporttia, uutisjuttuja sekä alanvaihtajien kokemuksista kertovia henkilötarinoita ja videoita.

Uusiin saappaisiin – Ennen ja jälkeen uuden ammatin

SAK ja Sitra toteuttivat aikuisten alanvaihtajien laadullisen haastattelututkimuksen huhti–toukokuussa 2017. Tutkimukseen haastateltiin 20 henkilöä, jotka olivat uudelleenkouluttautuneet ammattiin viime vuosina. Tutkimuksen lisäksi alanvaihtajista tehtiin kaksi videota.

Lataa haastattelututkimus

Alanvaihtaja Hannele Saikkonen

Kielenkääntäjänä vuosikymmeniä työskennellyt Hannele Saikkonen opiskeli töiden huvetessa kirjanpitäjäksi. Välillä hän perusti oman siivousalan yrityksenkin. Kolme vuotta sitten helsinkiläinen Hannele haki Jyväskylän aikuisopiston kokkilinjalle. Nyt 59-vuotias Hannele on töissä Mustasaaren kesäravintolassa.

Alanvaihtaja Jouni Linden

Työskenneltyään kolme vuosikymmentä metallipajalla lohjalainen Jouni Linden alkoi kaivata ihmisläheisempää työtä. Loppuvuodesta 50-vuotias Jouni valmistuu nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi.

Katoavat työpaikat – Työllisten määrän ja rakenteen kehitys Suomessa 1987–2015

Tilastotutkija Pekka Myrskylä selvitti työssäkäyntitilastojen avulla, miten koulutus vaikuttaa työllistymiseen ja työttömäksi jäämiseen. SAK:lle tehdystä selvityksestä käy ilmi, että Suomesta on kolmen viime vuosikymmenen aikana kadonnut yli 600 000 perusasteen työpaikkaa.

Lataa tutkimus

Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi

Sovelto ja SAK ovat hakeneet ratkaisuja, joilla työelämän uudet perustaidot saataisiin kaikkien työikäisten ulottuville. Osana yhteistyötä Sovelto on luomassa verkossa toimivaa palvelua, jonka avulla kuka tahansa voi opiskella omaan tahtiinsa työmarkkinoilla tarvitsemiaan taitoja.

Lataa selvitys

Ranskan henkilökohtainen uratili

Ranskan työsuhdelainsäädännön remontti lähti ajatuksesta, että työpaikka ei ole enää elinikäinen. Oikeus esimerkiksi koulutukseen ja opintovapaaseen on Ranskassa vastedes sidottu työntekijään eikä enää työsuhteeseen. Työsuhteen myötä karttuvat oikeudet kertyvät työntekijän henkilökohtaiselle uratilille (CPA, Compte personnel d’activité), jonka karttumista voi seurata internetistä.

Lue SAK:n uutinen Ranskan henkilökohtaisesta uratilistä