Työllisyys

SAK esittää vaalitavoitteissaan useita keinoja, joilla työllisyyttä ja työmarkkinoiden toimintaa voidaan parantaa kestävästi ilman vippaskonsteja ja työntekijöiden aseman heikentämistä.

Kaikilla työntekijöillä on oltava oikeus hyvään työhön. Hyvälle työlle on tyypillistä, että työntekijät tulevat taloudellisesti toimeen palkallaan ja kokevat työnsä turvalliseksi.

Kokoamme tälle sivulle alkuvuoden 2019 kuluessa aineistoa työllisyyttä edistävistä SAK:n tavoitteista.

SAK haluaa uudistaa työttömyysturvan ja työttömien palvelut kokonaisuutena

Työttömyysturvan ja työttömien palveluiden ongelmien paikkailu ei enää riitä, vaan ne on uudistettava kokonaisuutena. SAK julkaisi tammikuussa uudistustyön pohjaksi kannustavan työllistymisturvan mallin, joka luottaa työttömään, mutta kannustaa samalla työntekoon. Tutustu tarkemmin SAK:n kannustavaan työllistymisturvaan.

Miksi 75 prosentin työllisyysaste on huono politiikkatavoite?

Työllisyys on SAK:lle erittäin tärkeä asia. Siitä huolimatta yhteiskuntapolitiikkaa ei kannata sitoa tiettyyn työllisyysastelukuun, SAK:n ekonomisti Patrizio Lainà perustelee kaksiosaisessa blogikirjoituksessaan.

Aktiivimalli on työttömyysturvan leikkuri

SAK tavoittelee työttömyysturvaa leikkaavan aktiivimallin perumista. Vain alle kolmannes työttömistä on pystynyt täyttämään aktiivimallin ehdot tämän vuoden aikana, selviää SAK:n ja Teollisuusliiton kyselyistä. Kyselyihin vastasi lähes 6 000 työttömyyskassojen jäsentä. Tutustu tarkemmin kyselyiden tuloksiin.

Vippaskonstit eivät auta – 5 keinoa, jotka oikeasti parantavat työllisyyttä

SAK on esittänyt useita keinoja, joilla työllisyyttä ja työmarkkinoiden toimintaa voidaan parantaa kestävästi ilman vippaskonsteja ja työntekijöiden aseman heikentämistä. Lue viisikohtainen listamme.

Näin SAK parantaisi työllisyyttä

Työuraa on voitava pidentää

  • Työssä jaksamisen turvaamiseksi ikääntyvän työntekijän on saatava oikeus työajan lyhentämiseen, kun hän saavuttaa laissa määrätyn iän alarajan.
  • Työturvallisuusrikosten maksimirangaistusta on nostettava.
  • Sisäilmaongelmat on korjattava ja niitä on ehkäistävä ennakolta. Kiinteistön omistajan on oltava yksi vastuutahoista työturvallisuuslaissa.
  • Työnantajien ja kiinteistön omistajien on tuettava sisäilmaongelmille altistuneiden työntekijöiden siirtymistä terveisiin työtiloihin tai kouluttautumaan uudelle alalle.

SAK:n kannustava työllistymismalli luottaa työttömään

  • Aktiivimalli 1 ja 2 on peruttava.
  • Karensseja on yksinkertaistettava, lyhennettävä ja porrastettava. Ensimmäisestä kerrasta työtön saisi vain varoituksen.
  • Työttömien säännölliset haastattelut kasvotusten ja työllistymissuunnitelmat tukevat työnhakua.
  • Palkkatukea, soviteltua päivärahaa ja työttömyyden aikaista opiskelua on kehitettävä.

Työttömien palvelut turvattava

  • Jos työvoimapalvelut siirtyvät maakuntiin, on maakunnilla oltava riittävät kannusteet palveluiden järjestämiseen.
  • Vaikeimmin työllistyvien tarpeet edellyttävät moniammatillisia maakunnallisia palvelukeskuksia pelkkien yksityisten palveluiden sijaan.