Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mistä on kyse?

#PainavaSyy on SAK:n ja sen ammattiliittojen hätähuuto työntekijöiden ja työttömien puolesta. Olemme kertoneet usealla eri tavalla huolemme viime keväänä hallitusohjelmassa ilmoitettujen leikkausten tuhoisista vaikutuksista työntekijöihin ja työttömiin. Tällä ei ole ollut mitään vaikutusta, joten joudumme käyttämään muita keinoja työntekijän äänen saamiseksi kuuluviin.

Mistä ja milloin hallitus on leikkaamassa?

Suurin osa leikkauksista ja heikennyksistä on jo valmistelussa. Orpon-Purran hallitus haluaa ne voimaan vuoden sisällä.

Hallitus on tekemässä työlainsäädäntöön, lakko-oikeuteen ja sosiaaliturvaan paljon ja suuria muutoksia. Työlainsäädännön ja lakko-oikeuden muutokset hyödyttävät pelkästään työnantajia, eivät työntekijöitä. Sosiaaliturvan heikennyksistä kärsivät erityisesti pienituloiset, pätkä- ja osa-aikatyötä tekevät sekä työttömät.

Tutustu leikkauslistaan.

Vaikuttavatko hallituksen toimet Suomen talouteen?

Hallitus käyttää leikkausten perusteluina taloudellisia syitä. Työntekijöiden asemaan liittyvillä heikennyksillä ei ole merkittäviä vaikutuksia Suomen talouteen, vaan ne ovat arvopohjaisia valintoja.

Työttömyysturvasta leikkaamista perustellaan säästöillä ja työllisyyden paranemisella. Todellisuudessa työttömyysturvaa saavissa on paljon ihmisiä, joilla on vaikeuksia siirtyä työelämään, koska heillä on osaamisen ja terveydentilan haasteita tai alalla ei ole kokoaikaista työtä tarjolla. He joutuvat leikkausten vuoksi turvautumaan moniin eri etuuksiin ja pahimmillaan tipahtavat köyhyyteen.

Mihin te pyritte?

Haluamme, että Orpon-Purran hallitus punnitsee uudelleen politiikkansa vaikutukset työntekijöihin ja työttömiin sekä heidän perheisiinsä. Tämä tehdään tarkistamalla eri toimien yhteisvaikutukset yksittäisiin ihmisiin ja käynnistämällä aito keskustelu työelämää ja sosiaaliturvaa koskevista muutoksista työntekijöiden edustajien kanssa.

Miksi juuri nyt?

Orpon-Purran hallitus on jo käynnistänyt monien työehtoja heikentävien, sosiaaliturvaa leikkaavien ja lakko-oikeutta rajoittavien esitysten valmistelun. Hallitus pyrkii saamaan suuren osan heikennyksistä ja leikkauksista voimaan jo vuoden sisällä. Esimerkiksi osa työttömyysturvan leikkauksista on määrä tulla voimaan jo vuoden 2024 alussa.

Miksi ette neuvottele, vaan osoitatte mieltä?

Meidän on pakko toimia näin, koska Orpon-Purran hallitus ei kuuntele työntekijöiden huolia. Hallituksen asettamat kolmikantaiset työryhmät ovat lähinnä silmänlumetta, koska hallitus on lyönyt lopputulokset lukkoon jo ennakkoon. Näin ei ole mikään muu hallitus toiminut vuosikymmeniin.

Oletteko työnantajia vastaan?

Emme ole työnantajia vastaan. Näillä mielenilmauksilla työntekijät vastustavat Orpon-Purran hallituksen päätöksiä, jotka heikentävät kohtuuttomasti työsuhteen turvaa, leikkaavat rajusti sosiaaliturvaa ja rajoittavat lakko-oikeutta. Osassa toimista työntekijät poistuvat työpaikoiltaan, mikä aiheuttaa keskeytyksiä yritysten toimintaan. Nämä keskeytykset kuuluvat myös poliittisiin työtaistelutoimiin, joiden oikeutus on turvattu Suomen perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa.

Oletteko hallitusta vastaan?

Emme vastusta hallitusta, vaan sen työntekijöihin ja työttömiin kohdistuvia heikennys- ja leikkausesityksiä. Hallitusohjelma on epätasapainoinen: se sisältää paljon heikennyksiä työntekijöiden asemaan, muttei juuri mitään työantajan velvoitteisiin. Vaadimme, että hallitus muuttaa politiikkaansa työntekijämyönteisemmäksi ja käynnistää työelämää koskevista muutoksista aidon keskustelun työntekijöiden edustajien kanssa.

Miksi ette kunnioita demokraattisten vaalien tulosta?

Tuemme ihmisten oikeutta vaikuttaa demokraattisin keinoin. Demokratiaa on myös se, että ihmisillä on oikeus ottaa kantaa päätöksentekoon vaalien välissä. Demokraattisissa valtioissa yksittäisillä ihmisillä, ay-liikkeellä ja muilla kansalaisjärjestöillä, yrityksillä ja julkisilla yhteisöillä on aina oikeus kertoa, mitä mieltä ne ovat päätöksentekijöiden esityksistä ja tarvittaessa vastustaa esityksiä mieltään ilmaisemalla.

Eivätkö mielenilmaisut heikennä taloustilannetta ja lisää työttömyyttä?

Toistaiseksi suunnitellut työntekijöiden mielenilmaukset ovat lyhytkestoisia ja niiden vaikutukset Suomen talouteen lähes olemattomia. Orpon-Purran hallituksen toimet sen sijaan ovat lisäämässä työttömyyttä: esimerkiksi työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien poisto heikentävät merkittävästi osa-aikaisten kannustimia tehdä enemmän työtunteja. Myös hallituksen esittämä kiristys työmatka-autoilun verohelpotuksiin ja asumisoikeustuotannon lainoituksen lopettaminen ovat työllisyydelle haitallisia.

Eikö teillä ole mitään muuta tekemistä?

On. SAK ja ammattiliitot tekevät koko ajan töitä työntekijöiden puolustamiseksi niin työpaikoilla kuin valtakunnallisestikin. Tämä työ jatkuu kaikilla tasoilla. Orpon-Purran hallituksen esittämät heikennykset ja leikkaukset kohdistuvat ankarasti juuri työntekijöihin ja toteutuessaan ne vaikeuttaisivat työntekijöiden oikeuksien toteutumista. Siksi teemme kaikkemme, että ne eivät toteutuisi.

Onko teiltä tulossa muita toimia?

Olemme valmiit laajentamaan toimia, jos Orpon-Purran hallitus ei muuta politiikkaansa työntekijämyönteisemmäksi eikä käynnistä työelämää koskevista muutoksista aitoa keskustelua työntekijöiden edustajien kanssa. SAK:n ja ammattiliittojen tehtävä on puolustaa työntekijöitä.

Mitä minä voin tehdä?

  • Ota selvää, järjestääkö ammattiosastosi tai ammattiliittosi mielenilmauksia ja osallistu niihin. Lista mielenilmauksista löytyy täältä.
  • Mielenilmauksista kerrotaan myös SAK:n uutiskirjeessä. Voit tilata sen täältä.
  • Jaa tietoa työkavereillesi ja muille ihmisille. Voit tulostaa itsellesi ja työkavereillesi Orpon-Purran leikkauslistan tai lehtisen, jossa kerrotaan leikkausten sisältö. Löydät ne tämän linkin kautta.
  • SAK ja ammattiliitot järjestävät tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa voit osoittaa tyytymättömyyttäsi hallituksen politiikkaan. Seuraa oman liittosi viestintää.
  • Sosiaalinen media on hyvä paikka tuoda ääntä kuuluviin. Seuraa, tykkää, kommentoi ja jaa #PainavaSyy-hastagilla tapahtuvaa viestintää.
  • Ellet ole jo ammattiliiton jäsen, nyt on hyvä aika liittyä. Etsi oma liittosi ja liity osoitteessa www.liitot.fi.