Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mistä on kyse?

#PainavaSyy on SAK:n ja sen ammattiliittojen hätähuuto työntekijöiden ja työttömien puolesta. Olemme kertoneet usealla eri tavalla huolemme hallitusohjelmassa ilmoitettujen leikkausten tuhoisista vaikutuksista työntekijöihin ja työttömiin. Tällä ei ole ollut mitään vaikutusta, joten joudumme käyttämään muita keinoja työntekijän äänen saamiseksi kuuluviin.

Mistä ja milloin hallitus on leikkaamassa?

Suurin osa leikkauksista ja heikennyksistä on jo valmistelussa ja ensimmäiset leikkaukset ovat tulleet voimaan 1.1.2024. Orpon-Purran hallitus haluaa loputkin leikkaukset ja heikennykset voimaan nopealla aikataululla.

Hallitus on tekemässä työlainsäädäntöön, lakko-oikeuteen ja sosiaaliturvaan paljon ja suuria muutoksia. Työlainsäädännön ja lakko-oikeuden muutokset hyödyttävät pelkästään työnantajia, eivät työntekijöitä. Sosiaaliturvan heikennyksistä kärsivät erityisesti pienituloiset, pätkä- ja osa-aikatyötä tekevät sekä työttömät.

Tutustu leikkauslistaan.

Vaikuttavatko hallituksen toimet Suomen talouteen?

Hallitus käyttää leikkausten perusteluina taloudellisia syitä. Työntekijöiden asemaan liittyvillä heikennyksillä ei ole merkittäviä vaikutuksia Suomen talouteen, vaan ne ovat arvopohjaisia valintoja.

Työttömyysturvasta leikkaamista perustellaan säästöillä ja työllisyyden paranemisella. Todellisuudessa työttömyysturvaa saavissa on paljon ihmisiä, joilla on vaikeuksia siirtyä työelämään, koska heillä on osaamisen ja terveydentilan haasteita tai alalla ei ole kokoaikaista työtä tarjolla. He joutuvat leikkausten vuoksi turvautumaan moniin eri etuuksiin ja pahimmillaan tipahtavat köyhyyteen.

Mihin te pyritte?

Haluamme, että Orpon-Purran hallitus punnitsee uudelleen politiikkansa vaikutukset työntekijöihin ja työttömiin sekä heidän perheisiinsä. Tämä tehdään tarkistamalla eri toimien yhteisvaikutukset yksittäisiin ihmisiin ja käynnistämällä aito keskustelu työelämää ja sosiaaliturvaa koskevista muutoksista työntekijöiden edustajien kanssa.

Miksi juuri nyt?

Orpon-Purran hallitus on jo käynnistänyt monien työehtoja heikentävien, sosiaaliturvaa leikkaavien ja lakko-oikeutta rajoittavien esitysten valmistelun. Hallitus pyrkii saamaan suuren osan heikennyksistä ja leikkauksista voimaan jo vuoden sisällä. Osa työttömyysturvan leikkauksista on tullut voimaan vuoden 2024 alussa.

Oletteko työnantajia vastaan?

Emme ole työnantajia vastaan. Näillä mielenilmauksilla työntekijät vastustavat Orpon-Purran hallituksen päätösesityksiä, jotka toteutuessaan heikentävät kohtuuttomasti työsuhteen turvaa, leikkaavat rajusti sosiaaliturvaa ja rajoittavat lakko-oikeutta. Osassa toimista työntekijät poistuvat työpaikoiltaan, mikä aiheuttaa keskeytyksiä yritysten toimintaan. Nämä keskeytykset kuuluvat myös poliittisiin työtaistelutoimiin, joiden oikeutus on turvattu Suomen perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa.

Oletteko hallitusta vastaan?

Emme vastusta hallitusta, vaan sen työntekijöihin ja työttömiin kohdistuvia heikennys- ja leikkausesityksiä. Hallitusohjelma on epätasapainoinen: se sisältää paljon heikennyksiä työntekijöiden asemaan, muttei juuri mitään työantajan velvoitteisiin. Vaadimme, että hallitus muuttaa politiikkaansa työntekijämyönteisemmäksi ja käynnistää työelämää koskevista muutoksista aidon keskustelun työntekijöiden edustajien kanssa.

Miksi ette kunnioita demokraattisten vaalien tulosta?

Tuemme ihmisten oikeutta vaikuttaa demokraattisin keinoin. Demokratiaa on myös se, että ihmisillä on oikeus ottaa kantaa päätöksentekoon vaalien välissä. Demokraattisissa valtioissa yksittäisillä ihmisillä, ay-liikkeellä ja muilla kansalaisjärjestöillä, yrityksillä ja julkisilla yhteisöillä on aina oikeus kertoa, mitä mieltä ne ovat päätöksentekijöiden esityksistä ja tarvittaessa vastustaa esityksiä mieltään ilmaisemalla.

Eivätkö lakot heikennä taloustilannetta ja lisää työttömyyttä?

Valitettavasti työtaistelutoimet aiheuttavat haittaa työnantajille ja kansalaisille, mutta Orpon-Purran hallituksen kaavailemiin muutoksiin nähden haitta on vähäinen ja lyhytkestoinen. Monet hallituksen toimet lisäävät työttömyyttä: esimerkiksi työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien poisto heikentävät merkittävästi osa-aikaisten kannustimia tehdä enemmän työtunteja. Myös hallituksen esittämä kiristys työmatka-autoilun verohelpotuksiin ja asumisoikeustuotannon lainoituksen lopettaminen ovat työllisyydelle haitallisia.

Eikö teillä ole mitään muuta tekemistä?

On. SAK ja ammattiliitot tekevät koko ajan töitä työntekijöiden puolustamiseksi niin työpaikoilla kuin valtakunnallisestikin. Tämä työ jatkuu kaikilla tasoilla. Orpon-Purran hallituksen esittämät heikennykset ja leikkaukset kohdistuvat ankarasti juuri työntekijöihin. Toteutuessaan ne vaikeuttaisivat työntekijöiden oikeuksien toteutumista. Siksi teemme kaikkemme, että ne eivät toteutuisi.

Mitä minä voin tehdä?

  • Ota selvää, järjestääkö ammattiosastosi tai ammattiliittosi mielenilmauksia ja osallistu niihin. Lista mielenilmauksista löytyy täältä.
  • Mielenilmauksista kerrotaan myös SAK:n uutiskirjeessä. Voit tilata sen täältä.
  • Jaa tietoa työkavereillesi ja muille ihmisille. Voit tulostaa itsellesi ja työkavereillesi Orpon-Purran leikkauslistan tai lehtisen, jossa kerrotaan leikkausten sisältö. Löydät ne tämän linkin kautta.
  • SAK ja ammattiliitot järjestävät tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa voit osoittaa tyytymättömyyttäsi hallituksen politiikkaan. Seuraa oman liittosi viestintää.
  • Sosiaalinen media on hyvä paikka tuoda ääntä kuuluviin. Seuraa, tykkää, kommentoi ja jaa #PainavaSyy-hastagilla tapahtuvaa viestintää.
  • Ellet ole jo ammattiliiton jäsen, nyt on hyvä aika liittyä. Etsi oma liittosi ja liity osoitteessa www.liitot.fi.