Verotus

SAK:n veropolitiikka tähtää yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja työllisyyden edistämiseen.
SAK:n tavoitteena on hyvinvointivaltiota vahvistava veropolitiikka. Kuva: HUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Verotuksen perimmäinen tarkoitus on julkisen sektorin toiminnan rahoitus. Suomessa tällä on vahva yhtymäkohta hyvinvointivaltion turvaamiseen, mikä on yksi tärkeimmistä kansantalouden tukipilareista. Ihmisten arjessa kysymys on muun muassa laadukkaista liikenneväylistä, luotettavasta julkisesta hallinnosta ja oikeuslaitoksesta sekä vakaasta turvaverkosta, joka auttaa ihmisiä ja yrityksiä vaikeinakin aikoina.

SAK:n veropolitiikka tähtää yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja työllisyyden edistämiseen. Oikeudenmukainen verojärjestelmä tarkoittaa, että jokainen osallistuu hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen kykyjensä mukaan.

Verotusta koskevat tavoitteemme

Vaalikauden 2019–2023 verotavoitteistamme voit lukea tämän linkin kautta.

1. Hyvinvointivaltiota vahvistava veropolitiikka

  • Työn verotuksen kiristämistä on vältettävä ja mahdolliset ansiotuloveronkevennykset on suunnattava pieni- ja keskituloisille.
  • Harmaa talouden torjunnan tulee olla keskeinen osa veropolitiikkaa.
  • Suomen tulee olla aktiivisesti mukana kansainvälisen verojärjestelmän kehittämishankkeissa.

2. Oikeudenmukainen, tehokas ja selkeä verojärjestelmä

  • Verojärjestelmän tulee olla hallinnollisesti tehokas ja sen kehittämisen määrätietoista ja jatkuvaa.
  • Verotuksen ei tule perustua vääränlaisiin kannustimiin, kuten mahdollisuuteen ansiotulojen muuttamisesta pääomatuloiksi.
  • Tulo- ja varallisuuserojen kehitystä tulee seurata ja niiden kasvuun on reagoitava veropoliittisin keinoin.

3. Tiiviit ja laajat veropohjat

  • Listaamattomien yhtiöiden osinkoverojärjestelmä on korjattava.
  • Tehottomista verovähennyksistä, kuten yrittäjävähennyksestä, on luovuttava.
  • Verotuksen painopistettä tulee siirtää entistä enemmän pääomien verotukseen.

Myytinmurtaja: Rakastaako SAK veroja?

Kysyttävää?

Niko Pankka
Veropoliittinen asiantuntija
050 307 0180
niko.pankka@sak.fi
@pankkaniko