Verotus

SAK:n veropolitiikan päätavoite on edistää työllisyyttä ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, kun verotuksen päätehtävä on kerätä riittävästi rahaa hyvinvointivaltion rahoittamiseksi.

Kattava hyvinvointivaltio palveluineen ja etuuksineen vaatii paljon verotuloja. SAK pyrkii veropoliittisilla linjauksillaan varmistamaan, että verotus toimii oikeudenmukaisesti.

SAK kannattaa progressiivista verotusta tuloerojen pienentämiseksi. Painotamme verotaakan jakautumista oikeudenmukaisesti eri väestöryhmien kesken: palkansaajien rinnalla yrittäjien, omistajien ja eläkeläisten on maksettava reilu osuutensa hyvinvointivaltion rahoittamiseksi.

Työn verotus pidettävä maltillisena

Väestön ikääntyessä julkista taloutta on vahvistettava, jotta vältämme uuteen leikkauskierteeseen joutumisen. Työn verotuksen korottamisen sijaan verotuksen painopistettä on siirrettävä pääomien ja varallisuuden verottamiseen.

Verotuksen perimmäinen tarkoitus on rahoittaa julkisen sektorin toiminta. Pohjoismainen hyvinvointivaltio etuuksineen ja palveluineen ei ole pelkästään ihmisten halu ja etu, vaan myös kansantalouden tärkeä tukipilari.

Veroilla rahoitetut liikenneväylät mahdollistavat työvoiman ja tavaroiden liikkuvuuden. Julkinen hallinto ja oikeuslaitos turvaavat vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön. Hyvin toimivan julkisen sektorin hyödyt kansantaloudelle ovat laajat ja ilmeiset.

Lue lisää: SAK:n verotusta koskevat tavoitteet vaalikaudelle 2019–2023