SAK:n Heli Puura: Lakko-oikeuden rajoitukset raivaavat tietä Orpon-Purran hallituksen seuraaville työelämäheikennyksille

SAK pitää eduskunnan tänään keskiviikkona säätämiä työtaisteluoikeutta merkittävästi rajaavia lakeja erittäin huonoina ja epätasapuolisina.
08.05. 15:54
SAK
Palkansaajakeskusjärjestöt SAK ja STTK järjestivät yhteisen mielenilmauksen hallituksen heikennysesityksiä vastaan 1. helmikuuta. Kuva: Ilona Savitie ja Sami Mäkinen.

SAK:n työehdot-osaston johtaja Heli Puura huomauttaa, että nyt hyväksytyt lakko-oikeuksien rajoitukset heikentävät järjestäytyneiden työntekijöiden ja heidän ammattiliitojensa mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin.

– Rajoitukset raivaavat osaltaan tietä seuraaville työelämäheikennyksille, joita hallitusohjelmaan sisältyy suuri määrä. Poliittisten lakkojen rajaaminen 24 tuntiin on myös vastoin Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia.

Lakko-oikeuden rajoitus on ensimmäinen Orpon-Purran hallituksen toteuttama suuri työlainsäädännön heikennys. Hallitus valmisteli lakiuudistuksen kiireellä ja vailla aitoa kolmikantaista yhteistyötä. Se myös ohitti perus- ja ihmisoikeusasiantuntijoiden näkemykset lainvalmistelussa.

SAK:n johtaja Heli Puura.

– Elinkeinoelämän pitkäaikaiset vaatimukset ja tarpeet ovat olleet lakihankkeen keskeisenä lähtökohtana. Hallitusta ei pysäyttänyt edes Kansainvälisen työjärjestön ILO:n huhtikuussa työministerille osoittama vetoomus neuvotella lakihankkeen sisällöstä uudelleen työmarkkinaosapuolten kanssa, Heli Puura sanoo.

Puura huomauttaa, että lakiuudistus kohdistuu kollektiiviseen sopimus- ja neuvotteluoikeuteen, koska se rajaa oikeutta tukilakkoihin ja muihin myötätuntotyötaisteluihin. Se heikentää työntekijöiden mahdollisuuksia turvata ja parantaa työehtojaan.

– Myötätuntotyötaisteluita koskeva säännös on epäselvä ja tulkinnanvarainen. Vastoin vakiintunutta kansainvälisoikeudellista tulkintakäytäntöä myötätuntotyötaisteluiden rajoitusperusteeksi on hyväksytty työnantajien taloudelliset edut.

Lakiuudistus nostaa laittomista lakoista koituvat hyvityssakot moninkertaisiksi nykytilaan verrattuna. Kokonaan uutena sanktiona laissa on laittomaan lakkoon osallistuvalle yksittäiseen työntekijään kohdistuva seuraamusmaksu, vaikka lakon järjestämisestä vastaa ammattiyhdistys.

– Lainvalmistelun epätasapuolisuutta osoittaa se, ettei työnantajille työehtosopimusten rikkomisesta ja valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä koituvia hyvityssakkoja vastaavasti nostettu, johtaja Heli Puura toteaa.

– Orpo-Purran hallitus on lähtenyt viemään suomalaista työelämää ja sen sääntelyä tielle, joka vie sitä yhä kauemmaksi pohjoismaisesta mallista. Tämän seuraukset voivat olla arvaamattomia. SAK ei hyväksy sopimusyhteiskunnan murentamista.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.