EU:n vihreän kehityksen ohjelma

Vihreän kehityksen ohjelma eli European Green Deal vie Euroopan unionia kohti kestävää taloutta.
Sähköbussi Napolissa. Kuva: LHOON / Creative Commons (CC BY-SA 2.0)

Vihreän kehityksen ohjelman tarkoituksena on kääntää ilmasto- ja ympäristöhaasteet kaikissa toimintapolitiikoissa mahdollisuuksiksi. SAK:n kannalta tärkeintä on, että muutos toteutetaan oikeudenmukaisesti eikä kukaan syrjäydy.

Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on myös sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastoneutraali talous 2050. YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaan kasvihuonekaasuja hillitsevän politiikan pitää olla työntekijöille oikeudenmukaista ja lisätä työpaikkoja.

Jotta tavoitteessa onnistutaan, on yrityksiä ja työntekijöitä autettava irti fossiilista polttoaineista ja hiili-intensiivisistä prosesseista niistä kaikkien eniten riippuvien toimialojen lisäksi energiaintensiivisen teollisuudessa, koska työn murros on suuri myös siellä johtuen ilmastopoliittisista päätöksistä.

Onneksi EU:ssa on herätty vihdoin toimeenpanemaan YK:n Pariisin ilmastosopimuksen päätöksiä ja varattu rahaa oikeudenmukaisen siirtymän toimille. SAK:n mielestä varoja pitää voida käyttää koko Suomessa. Varoja on suunnattava energiasektorin (turve) lisäksi energiaintensiivisen teollisuuden työpaikkojen turvaamiseen ja työntekijöiden osaamisen päivittämiseen.

SAK:n arvion mukaan selkeästi suurin tarve oikeudenmukaisen siirtymämekanismin ja -rahaston (JTF) käytölle tulee olemaan energiaintensiivisessä teollisuudessa, kun tarkastellaan työntekijämääriä. Onnistuessaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on yksi tärkeä väline hiilivuodon estämisessä.

Vihreän kehityksen ohjelman avulla myös EU:n politiikkajohdonmukaisuutta vahvistetaan. Se on tärkeää teollisuus- ja kauppapolitiikan, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan, innovaatio- ja tutkimustoiminnan sekä datatalouden ja digitalisaation edistämisen kannalta.

Ohjelmassa on huomioitava nykyistä painokkaammin työllisyys- ja koulutuspolitiikka osana kestävää teollisuuspolitiikkaa. EU:n teollisuuspolitiikan strategiaksi ei riitä kestävä talous, jossa korostuu työpaikkojen ekologisuus – uusien työpaikkojen pitää olla myös säällisiä ja siitä saatavalla palkalla on tultava toimeen.

EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa koskevat tavoitteemme

  • Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin ja -rahaston (JTF) pitää edistää toimia, joissa ilmastopolitiikan murroksen vuoksi liiketoimintaansa muuttaneiden yritysten työntekijöiden osaamista ja työllisyyttä edistetään samalla kun investoidaan uusiin laitteisiin ja infrastruktuuriin.
  • Rahaston pitää edistää energiatransition lisäksi eurooppalaisen kestävän teollisuuden kasvua ja irtikytkentää kasvihuonekaasupäästöistä.
  • JTF:n varoista puolet on suunnattava työntekijöiden ja yksinyrittäjien uudelleenkoulutuksen ja työllisyyttä edistäviin toimiin.
  • Myös tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä teknologian käyttöönottoon ja kiertotalouden vahvistamiseen on panostettava, mutta näitä toimia on tuettava ensisijaisesti muiden kuin oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin rahoitusinstrumenttien (kuten JTF:n) turvin.

Lue lisää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta