Jäsenedut

Ammattiliiton jäsenenä saat vahvan kumppanin etujesi valvontaan työelämässä. Liiton kautta saat myös apua ja neuvontaa, työttömyysturvaa, koulutusta, tukea hyvinvoinnin edistämiseen, alennuksia lomamatkoista ja vakuutuksista sekä monia muita etuja.
Kuva: Sigrid Gombert / Kuvatoimisto Gorilla

Viisi syytä liittyä ammattiliittoon

 1. Palkka ja muut työehdot
  Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkoista ja muista työehdoista. Oman alan työehtosopimuksessa sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa. Työehtosopimuksessa sovitaan myös työajoista, sairausajan palkasta, ylityökorvauksista ja vuorotyölisistä sekä lomista.
 2. Luottamusmies
  Ammattiliittoon järjestäytyneet työntekijät valitsevat keskuudestaan luottamusmiehen, joka neuvottelee, sopii, sovittelee ja välittää tietoa työntekijöiden ja työnantajan välillä. Luottamusmies toimii työntekijöiden edustajana, jos työntekijöiden ja työnantajan kesken syntyy erimielisyyksiä.
 3. Työttömyysturva
  Kun kuulut ammattiliittoon, kuulut myös työttömyyskassaan. Jos jäät työttömäksi, kassa maksaa sinulle ansioihisi suhteutettua päivärahaa.
 4. Neuvontaa, koulutusta ja toimintaa
  Ammattiliitto tarjoaa monenlaista apua työelämän haasteisiin aina oikeusavusta kieli- ja tietotekniikan kursseihin. Lisätietoja saat liittosi verkkosivuilta ja jäsenlehdestä.
 5. Etuja
  Ammattiliitot tarjoavat myös monia muita etuja jäsenilleen. Liitoilla on edullisia lomapaikkoja, ja niiltä voit saada tukea lomailuun sekä jäsenalennuksia matkailupalveluista. Monissa liitoissa alennuksia saa myös esimerkiksi vakuutuksista. Lisää tietoa jäseneduista saat liittosi verkkosivuilta.

Paremmat työehdot

Ammattiliitot ovat vahvoja vaikuttajia. Ne vaikuttavat työpaikkojen arjessa, työntekijä- ja työnantajapuolen välisissä neuvotteluissa sekä myös työntekijöiden elinolojen parantamiseen liittyvässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Ammattiliittojen toiminnan ydin on kuitenkin työpaikoilla, joilla työehtosopimukset ja muut työelämän pelisäännöt muuttuvat todelliseksi elämäksi. Jos ammattiliittoja ei olisi, ei työntekijöillä olisi läheskään kaikkia niitä oikeuksia, joita tänään pidetään itsestään selvänä.

Ammattiliittojen saavutuksia ovat mm.

 • kahdeksan tunnin työpäivä
 • viisipäiväinen työviikko
 • vuosiloma
 • talviloma
 • sairausajan palkka
 • irtisanomissuoja
 • äitiys- ja vanhempainvapaa
 • ylityökorvaukset
 • lomaraha

Työ- ja virkaehtosopimukset

Tärkein ammattiliiton jäsenyyden tuoma etu on työehtosopimus. Jokaisen työntekijän oma asia on hoitaa työnsä kunnolla, mutta ammattiliittojen ja työnantajaliittojen tekemällä työehtosopimuksella sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa. Samalla sovitaan työajoista, sairausajan palkasta, yli- ja vuorotyökorvauksista ja lomista. Vaikka ihminen tuntisi itsensä kuinka päteväksi, on yksin mahdotonta tietää ammattitaitonsa ja työnsä markkinahintaa.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa sovitaan mm.

 • vähimmäispalkka ja palkanlisät
 • työajat
 • vuosilomat
 • yli- ja vuorotyökorvaukset
 • sairausajan palkka
 • lomarahat
 • irtisanomissuoja

Työehdot eivät ole itsestään selvä asia. Suomen lait eivät määrittele esimerkiksi vähimmäispalkkaa. Lait on tehty yleisiksi, ja ne ovat heikompia kuin työehtosopimukset.

Työehdot sovitaan ammatti- ja työnantajaliittojen välisissä neuvotteluissa. Ne ovat väännön paikka, joissa testataan, paljonko työnantajat ovat valmiita työvoimasta maksamaan. Parhaat tulokset syntyvät, kun työnantajat tietävät, että alan työntekijät kuuluvat liittoon ja tukevat sen toimintaa. Mitä useampi työntekijä kuuluu alansa ammattiliittoon, sitä paremmin liitto näissä väännöissä pärjää.

Työehtosopimuksella taataan minimiehdot. Paremmista ehdoista voi jokainen sopia itse työnantajan kanssa. Työnantajille vähimmäistyöehdoista sopiminen takaa myös reilummat kilpailuolot, kun naapuriyrittäjä ei pääse vetämään välistä maksamalla työntekijöille nälkäpalkkaa.

Neuvonta ja oikeusapu

Työsuhteeseen liittyy monenlaista kiemuraa, oikeuksia ja velvollisuuksia. Ammattiliiton jäsenenä saat apua ja konsultointia työpaikkasi luottamusmieheltä ja liitostasi. Ne myös tietävät, moneltako sairauslomapäivältä palkka kuuluu maksaa tai mitä tehdä, jos työnantaja ilmoittaa työn päättyvän tänään. Liittoon kuulumaton saa selvittää asiat itse.

Jos sukset menevät työpaikalla pahasti ristiin, luottamusmies selvittää asioita puolestasi työnantajan kanssa. Jos asia ei sitenkään ratkea, sitä voidaan selvitellä myös ammattiliittosi ja työnantajaliiton kesken. Viime kädessä asiasi puolesta voidaan mennä ammattiliiton tukemana oikeuteen.

Liittoon kuulumattomalla on vain kaksi tietä selvitä ristiriitatilanteista: niellä vääryydet tai lähteä omalla kustannuksella hakemaan oikeutta lakituvasta. Jos huonosti käy, voivat vastapuolenkin oikeudenkäyntikulut langeta maksettavaksi. Pelko tuhansien eurojen oikeudenkäyntikuluista voi silloin estää työntekijää peräämästä oikeuksiaan.

Työttömyysturva työttömyyskassan jäsenille

Hyväkin työntekijä saattaa jossain vaiheessa joutua työttömäksi – esimerkiksi pätkätöiden väliin voi joskus tulla itsestä riippumattomista syistä pitkäkin tauko. Kun liityt ammattiliiton jäseneksi, voit samalla liittyä alasi työttömyyskassaan, josta maksetaan ansioon suhteutettu työttömyyskorvaus. Se ei vastaa työstä saatavia tuloja, mutta on selvästi parempi kuin Kelan maksama päiväraha.

Työttömyyskassasta saat myös neuvontaa esimerkiksi vuorotteluvapaan aikaisen korvauksen tai sovitellun päivärahan laskemisessa. Kassat antavat neuvoja myös siitä, mikä olisi sinulle edullisin tapa hoitaa työttömyyden aikainen toimeentulosi.

Oikeus työttömyyskassan korvauksiin syntyy kuuden kuukauden työssäolon ja jäsenyyden jälkeen (koronavirustilanteen vuoksi ajanjaksoa on lyhennetty kolmeen kuukauteen 31.12.2020 saakka). Siksi sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon ja työttömyyskassaan heti. Työttömyyskassan vaihtaminen ei vaikuta tämän oikeuden kertymiseen, sillä eri kassojen jäsenyydet lasketaan aikarajaa määriteltäessä yhteen.

Loma- ja hyvinvointitoiminta

Ammattiliittojen jäsenetuihin kuuluvat myös edulliset lomapaikat, lomanviettoa koskevat tuet ja erilaiset alennukset hotellimaksuista, risteilyjen hinnoista jne. Jäsenedut vaihtelevat liitoittain, ja ne löytyvät parhaiten kunkin liiton omasta nettipalvelusta.

Alennukset ja etuyritykset

Ammattiliitot ovat sopineet useiden eri yritysten kanssa tuntuvista eduista jäsenilleen, mm. alennuksista hotellimaksuista, risteilyistä, bensasta sekä matka- ja muista vakuutuksista ja erilaisista pankkieduista. Jäsenedut vaihtelevat liitoittain ja ne löytyvät kunkin liiton omasta nettipalvelusta.

Yhteiset jäsenedut

Ammattiliittojen omien jäsenetujen lisäksi SAK:laisilla liitoilla on myös kaikille yhteisiä jäsenetuja.

Sokos Hotellit

Sokos Hotellit tarjoavat SAK:laisten ammattiliittojen jäsenille vapaa-ajan majoituksiin kausittain vaihtuvia kohteita ja tarjouksia. Hintaetu jäsenille on voimassa vain netin kautta tehdyissä varauksissa.

Strawberryn hotellietu

SAK:n jäsenliittojen jäsenet saavat Strawberry-ketjun hotelleista 15 %:n alennuksen päivän hinnoista. Tarjous on voimassa kaikissa huoneluokissa ympäri vuoden, kun majoituspäivä on perjantai, lauantai tai sunnuntai.

Tee varaus tämän linkin kautta. Majoitus maksetaan hotelliin saavuttaessa. Varaukset voi perua ilman kuluja klo 16:een saakka saapumispäivänä. WiFi ja aamiainen sisältyvät huonehintaan.

GreenStar-hotellit

GreenStar-hotelit tarjoavat kiinteähintaisen edullisen majoituksen SAK:n jäsenliittojen jäsenille Jyväskylässä, Joensuussa, Lahdessa, Vaasassa ja Oulussa. Varaukset osoitteesta www.greenstar.fi varauskoodilla SAK. Varaudu näyttämään liiton jäsenkorttisi vastaanotossa.

Eckerö Line

Risteily- ja reittimatkat

Suomalainen Eckerö Line myöntää Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n jäsenliittojen jäsenille 20 %:n alennuksen m/s Finlandialla risteily- ja reittimatkojen henkilö- ja ajoneuvolippujen päivittäisestä verkkokauppahinnasta (ajalla 10.6.–11.8.2024 alennus on 10 %). Alennukset vain verkkokaupasta käyttämällä alennuskoodia, jonka saat omasta ammattiliitostasi.

Sinun on varauduttava esittämään pyydettäessä voimassa oleva jäsen- /henkilökortti lippujen lunastuksen yhteydessä. Etuhinnat koskevat SAK:n jäsenliittoja ja yhdistyksiä sekä niiden henkilöjäseniä. Etu koskee myös toimistojen henkilökuntaa ja muita samalla varausnumerolla matkustavia (enintään 9 henkilöä/varaus).

Alennuksia ei myönnetä jälkikäteen eikä niitä voi yhdistää muihin alennuksiin.

Edut ovat voimassa 28.2.2025 saakka.

Kokouspaketit

Suomalainen Eckerö Line myöntää Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:lle jopa 14 %:n alennuksen kokouspakettien hinnoista ajalla 1.1.–31.12.2024. Alennukset koskevat aamu- ja iltaminiristeilyjen ja päivä Tallinnassa -risteilyjen kokouspakettien hintoja m/s Finlandialla. Sopimushintaisen kokouspaketin lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän, -ajan ja varausajankohdan mukaan.

Sopimushinnat koskevat SAK:n jäsenliittoja ja yhdistyksiä.

Varaukset ja tiedustelut kokous- ja ryhmämyyntipalvelusta: puh. 09 2288 540 tai ryhmat@eckeroline.fi. Sopimushintojen edellytyksenä on, että mainitset tiedustelun tai varauksen yhteydessä sopimustunnuksen. Saat sopimustunnuksen omasta ammattiliitostasi.

Alennuksia ei myönnetä jälkikäteen eikä niitä voi yhdistää muihin alennuksiin tai tuotepaketteihin.

TallinkSilja

TallinkSilja tarjoaa SAK:laisten liittojen jäsenille mahdollisuuden liittyä Club One -jäseneksi ilmaiseksi. Liittymistä varten tarvitset liiton asiakasnumeron, jonka saat omasta ammattiliitostasi.

Club Onen liittymislomake

Viking Line

Viking Line tarjoaa SAK:laisten liittojen jäsenille alennuksia mm. risteilypaketeista. Lisäksi Viking Line tarjoaa ammattiosastoille ja yhdistyksille kokousmatkoja koskevia etuja.

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.vikingline.fi/sak.

Vakuutusyhtiö Turva

Turva tarjoaa ammattiliittojen jäsenille 10 %:n jäsenalennuksen vapaaehtoisista, jatkuvista vakuutuksista. Jos sinulla on Turvan kotivakuutuksen lisäksi vähintään yksi henkilö-, kasko-, lemmikki- tai venevakuutus, saat lisäksi 10 %:n omistaja-alennuksen.

Jos sinulla on vain yksi vakuutus, saat omistaja-alennuksen kahden vuoden asiakkuuden jälkeen. Nämä alennukset eivät koske liikennevakuutusta.

Turva tarjoaa myös ammattiliittojen jäsenille räätälöityjä vakuutustuotteita, kuten kattavan Liittokaskon sekä Turvassa-henkivakuutuksen. Henkivakuutus ei varsinaisesti hyödytä sinua vaan heitä, jotka ovat sinulle kaikista rakkaimpia. Turvassa-henkivakuutus on uusi ja erityisesti ammattiliiton jäsenelle edullinen henkivakuutus. Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Lisäksi työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa ammattiliiton jäsen voi saada vakuutusmaksuihin kuuden viikon korottoman lisämaksuajan.
 
Moni SAK:laisista ammattiliitoista on vakuuttanut jäsenensä Turvassa esimerkiksi matkavakuutuksella sekä neuvotellut jäsenilleen erityisetuja. Lista liitoista sekä lisätietoja eduista löytyy osoitteesta www.turva.fi/etusi.

F-Secure

F-Secure antaa SAK:laisten liittojen jäsenille 25–50 euron suuruiset alennukset Safe, Freedom VPN ja ID Protection -tuotteistaan, jotka suojaavat PC- ja Mac-tietokoneet, älypuhelimet ja tabletit haittaohjelmilta ja muilta internetin vaaroilta. Tuotteita voit ostaa ja asentaa näiden sivujen kautta:

F-Secure SAFE
F-Secure FREEDOME VPN
F-Secure ID PROTECTION

Alennetut hinnat saat käyttöösi syöttämällä tilaussivulla olevaan kenttään alennuskoodin, jonka saat ammattiliitostasi.

Telma-lehti

Telma-lehti on Työsuojelurahaston ja Työturvallisuuskeskuksen yhteinen lehti, jossa on asiantuntevia artikkeleita työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksesta. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen voi tilata maksutta tämän linkin kautta.