Jäsenedut

Ammattiliiton jäsenenä saat vahvan kumppanin etujesi valvontaan työelämässä. Liiton kautta saat myös apua ja neuvontaa, työttömyysturvaa, koulutusta, tukea hyvinvoinnin edistämiseen, alennuksia lomamatkoista ja vakuutuksista sekä monia muita etuja.
Kuva: Sigrid Gombert / Kuvatoimisto Gorilla

Viisi syytä liittyä ammattiliittoon

 1. Palkka ja muut työehdot
  Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkoista ja muista työehdoista. Oman alan työehtosopimuksessa sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa. Työehtosopimuksessa sovitaan myös työajoista, sairausajan palkasta, ylityökorvauksista ja vuorotyölisistä sekä lomista.
 2. Luottamusmies
  Ammattiliittoon järjestäytyneet työntekijät valitsevat keskuudestaan luottamusmiehen, joka neuvottelee, sopii, sovittelee ja välittää tietoa työntekijöiden ja työnantajan välillä. Luottamusmies toimii työntekijöiden edustajana, jos työntekijöiden ja työnantajan kesken syntyy erimielisyyksiä.
 3. Työttömyysturva
  Kun kuulut ammattiliittoon, kuulut myös työttömyyskassaan. Jos jäät työttömäksi, kassa maksaa sinulle ansioihisi suhteutettua päivärahaa.
 4. Neuvontaa, koulutusta ja toimintaa
  Ammattiliitto tarjoaa monenlaista apua työelämän haasteisiin aina oikeusavusta kieli- ja tietotekniikan kursseihin. Lisätietoja saat liittosi verkkosivuilta ja jäsenlehdestä.
 5. Etuja
  Ammattiliitot tarjoavat myös monia muita etuja jäsenilleen. Liitoilla on edullisia lomapaikkoja, ja niiltä voit saada tukea lomailuun sekä jäsenalennuksia matkailupalveluista. Monissa liitoissa alennuksia saa myös esimerkiksi vakuutuksista. Lisää tietoa jäseneduista saat liittosi verkkosivuilta.

Paremmat työehdot

Ammattiliitot ovat vahvoja vaikuttajia. Ne vaikuttavat työpaikkojen arjessa, työntekijä- ja työnantajapuolen välisissä neuvotteluissa sekä myös työntekijöiden elinolojen parantamiseen liittyvässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Ammattiliittojen toiminnan ydin on kuitenkin työpaikoilla, joilla työehtosopimukset ja muut työelämän pelisäännöt muuttuvat todelliseksi elämäksi. Jos ammattiliittoja ei olisi, ei työntekijöillä olisi läheskään kaikkia niitä oikeuksia, joita tänään pidetään itsestään selvänä.

Ammattiliittojen saavutuksia ovat mm.

 • kahdeksan tunnin työpäivä
 • viisipäiväinen työviikko
 • vuosiloma
 • talviloma
 • sairausajan palkka
 • irtisanomissuoja
 • äitiys- ja vanhempainvapaa
 • ylityökorvaukset
 • lomaraha

Työ- ja virkaehtosopimukset

Tärkein ammattiliiton jäsenyyden tuoma etu on työehtosopimus. Jokaisen työntekijän oma asia on hoitaa työnsä kunnolla, mutta ammattiliittojen ja työnantajaliittojen tekemällä työehtosopimuksella sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa. Samalla sovitaan työajoista, sairausajan palkasta, yli- ja vuorotyökorvauksista ja lomista. Vaikka ihminen tuntisi itsensä kuinka päteväksi, on yksin mahdotonta tietää ammattitaitonsa ja työnsä markkinahintaa.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa sovitaan mm.

 • vähimmäispalkka ja palkanlisät
 • työajat
 • vuosilomat
 • yli- ja vuorotyökorvaukset
 • sairausajan palkka
 • lomarahat
 • irtisanomissuoja

Työehdot eivät ole itsestään selvä asia. Suomen lait eivät määrittele esimerkiksi vähimmäispalkkaa. Lait on tehty yleisiksi, ja ne ovat heikompia kuin työehtosopimukset.

Työehdot sovitaan ammatti- ja työnantajaliittojen välisissä neuvotteluissa. Ne ovat väännön paikka, joissa testataan, paljonko työnantajat ovat valmiita työvoimasta maksamaan. Parhaat tulokset syntyvät, kun työnantajat tietävät, että alan työntekijät kuuluvat liittoon ja tukevat sen toimintaa. Mitä useampi työntekijä kuuluu alansa ammattiliittoon, sitä paremmin liitto näissä väännöissä pärjää.

Työehtosopimuksella taataan minimiehdot. Paremmista ehdoista voi jokainen sopia itse työnantajan kanssa. Työnantajille vähimmäistyöehdoista sopiminen takaa myös reilummat kilpailuolot, kun naapuriyrittäjä ei pääse vetämään välistä maksamalla työntekijöille nälkäpalkkaa.

Neuvonta ja oikeusapu

Työsuhteeseen liittyy monenlaista kiemuraa, oikeuksia ja velvollisuuksia. Ammattiliiton jäsenenä saat apua ja konsultointia työpaikkasi luottamusmieheltä ja liitostasi. Ne myös tietävät, moneltako sairauslomapäivältä palkka kuuluu maksaa tai mitä tehdä, jos työnantaja ilmoittaa työn päättyvän tänään. Liittoon kuulumaton saa selvittää asiat itse.

Jos sukset menevät työpaikalla pahasti ristiin, luottamusmies selvittää asioita puolestasi työnantajan kanssa. Jos asia ei sitenkään ratkea, sitä voidaan selvitellä myös ammattiliittosi ja työnantajaliiton kesken. Viime kädessä asiasi puolesta voidaan mennä ammattiliiton tukemana oikeuteen.

Liittoon kuulumattomalla on vain kaksi tietä selvitä ristiriitatilanteista: niellä vääryydet tai lähteä omalla kustannuksella hakemaan oikeutta lakituvasta. Jos huonosti käy, voivat vastapuolenkin oikeudenkäyntikulut langeta maksettavaksi. Pelko tuhansien eurojen oikeudenkäyntikuluista voi silloin estää työntekijää peräämästä oikeuksiaan.

Työttömyysturva

Hyväkin työntekijä saattaa jossain vaiheessa joutua työttömäksi – esimerkiksi pätkätöiden väliin voi joskus tulla itsestä riippumattomista syistä pitkäkin tauko. Kun olet ammattiliiton jäsen, kuulut samalla alasi työttömyyskassaan, josta maksetaan ansioon suhteutettu työttömyyskorvaus. Se ei vastaa työstä saatavia tuloja, mutta on selvästi parempi kuin Kelan maksama päiväraha.

Ammattiliiton jäsenenä saat työttömyyskassasta myös neuvontaa esimerkiksi vuorotteluvapaan aikaisen korvauksen tai sovitellun päivärahan laskemisessa. Kassat antavat neuvoja myös siitä, mikä olisi sinulle edullisin tapa hoitaa työttömyyden aikainen toimeentulosi.

Oikeus työttömyyskassan korvauksiin syntyy kahdeksan kuukauden työssäolon ja jäsenyyden jälkeen. Siksi sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon heti. Ammattiliiton vaihtaminen ei vaikuta tämän oikeuden kertymiseen, sillä eri kassojen jäsenyydet lasketaan aikarajaa määriteltäessä yhteen.

Loma- ja hyvinvointitoiminta

Ammattiliittojen jäsenetuihin kuuluvat myös edulliset lomapaikat, lomanviettoa koskevat tuet ja erilaiset alennukset hotellimaksuista, risteilyjen hinnoista jne. Jäsenedut vaihtelevat liitoittain, ja ne löytyvät parhaiten kunkin liiton omasta nettipalvelusta.

Alennukset ja etuyritykset

Ammattiliitot ovat sopineet useiden eri yritysten kanssa tuntuvista eduista jäsenilleen, mm. alennuksista hotellimaksuista, risteilyistä, bensasta sekä matka- ja muista vakuutuksista ja erilaisista pankkieduista. Jäsenedut vaihtelevat liitoittain ja ne löytyvät kunkin liiton omasta nettipalvelusta.

Yhteiset jäsenedut

Ammattiliittojen omien jäsenetujen lisäksi SAK:laisilla liitoilla on myös kaikille yhteisiä jäsenetuja seuraavien yritysten kanssa:

 • Eckerö Line
 • F-Secure
 • Scandic- ja Hilton-hotellit
 • Sokos- ja Radisson Blu -hotellit
 • Tallink Silja
 • Teboil
 • Vakuutusyhtiö Turva
 • Viking Line

Näistäkin jäseneduista saat lisätietoja oman ammattiliittosi nettisivuilta.