Työehtoneuvottelujen seuranta

Seuraamme tällä sivulla SAK:laisten ammattiliitojen työehtosopimusneuvottelujen etenemistä.

Päivitetty 20.5.2022.

Yhteenveto neuvottelutilanteesta

JHL ja Jyty ovat jättäneet Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriä koskevan lakkovaroituksen ajalle 6.–7.6. Työtaistelulla liitot vastustavat sairaanhoitopiirin suunnitelmia neuvotella työehdoista paikallisesti vain hoitajien ammattijärjestöjen muodostaman Sote ry:n kanssa, vaikka sote-alan työehtosopimuksen osapuolia ovat myös JHL, Jyty ja JUKO.

Sovittelulautakunnan sovintoehdotus kunta-alan työriitaan kaatui keskiviikkona 11.5., koska hoitoalojen ammattiliitot Tehy ja Super hylkäsivät sen. JHL:n edustajisto olisi hyväksynyt ehdotuksen.

JHL:n, Jytyn ja JUKO:n pääkaupunkiseudulle ja suuriin kaupungeihin ulottunut lakko päättyi 9.5. Järjestöt ovat julistaneet kunta-alalle ja sote-sopimusalalle toistaiseksi jatkuvan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 18.4. alkaen.

Sovittelija Jukka Ahtela antoi sovintoesityksen yksityisen opetusalan työehtoriitaan. JHL hyväksyi esityksen 29.4., mutta osa osapuolista hylkäsi sen. JHL, OAJ ja Jyty järjestivät siksi lakon 17 yksityiskoulussa Helsingissä ja Tampereella 3.–10.5.

JHL on myös aloittanut lakon Destiassa 2.5., koska yhtiö ei ota JHL mukaan työehtoneuvotteluihin. Lakko on voimassa toistaiseksi.

JHL ja muut sopijajärjestöt ovat aikaisemmin hyväksyneet neuvottelutuloksen valtion virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäksi JHL on hyväksynyt muun muassa energia-ICT-verkoston, yliopistojen, kirkon alan, rautatiealan ja urheilujärjestöjen sopimukset.

Sähköliitto on jättänyt lakkovaroituksen Puolustuskiinteistöille ajalle 30.5.–30.6. Puolustusministeriön sähköasentajien työehtosopimusta ei ole enää sovellettu 1.4.2022 alkaen. Osa alan sähköasentajista siirtyy kesäkuun alussa siviilivirkamiesten palkkausjärjestelmän piiriin. Sähköliitto edellyttää, että Puolustuskiinteistöjen palveluksessa työskenteleville sähköliittolaisille solmitaan oma työehtosopimus, mutta Puolustuskiinteistöt kieltäytyy neuvotteluista. 

Sähköliitto on aikaisemmin hyväksynyt uudet työehtosopimukset UPM:n kanssa sekä muita mekaanisen metsäteollisuuden ja paperiteollisuuden yrityskohtaisia sopimuksia. Liitto on myös hyväksynyt muun muassa sähköistys- ja sähköasennusalan sekä energia-ICT-verkoston työehtosopimukset.

PAM on hyväksynyt vartiointialan työehtoja koskevan sovintoesityksen ja samalla perunut Securitasta ja Securitas Palveluita koskeneen lakonuhan. Liitto on hyväksynyt myös kaikkien muiden sopimusalojensa keväällä päättyneet työehtosopimukset.

Paperiliitto on hyväksynyt UPM:n kaikkien viiden liiketoiminnon sovintoehdotukset uusiksi yrityskohtaisiksi työehtosopimuksiksi. Myös UPM hyväksyi sovintokokonaisuuden, joten 112 päivää kestänyt lakko on päättynyt. Paperiliitto on nyt päässyt ratkaisuun kaikista paperiteollisuuden yrityskohtaisista työehtosopimuksista. Liitto on myös hyväksynyt pahvin- ja paperinjalostuksen työehtosopimuksen.

Teollisuusliitto on edennyt pitkälle mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaisten työehtosopimusten solmimisessa: alalla työskentelevistä Teollisuusliiton jäsenistä jo noin 90 prosenttia on sopimusten piirissä.  Teollisuusliitto on hyväksynyt kaikki valtakunnalliset työehtosopimukset yhtä lukuun ottamatta. Liitto on myös solminut kokonaan uuden hirsitaloteollisuuden työehtosopimuksen.

AKT on päässyt neuvottelutulokseen Norran matkustamohenkilökunnan työehdoista. Liitto hyväksyi helmikuussa valtakunnansovittelijan sovintoesityksen Finnairin matkustamohenkilökunnan työehtosopimuksesta. AKT on hyväksynyt myös muun muassa ahtausalan työehtosopimuksen ja autoliikenteen alojen palkankorotukset vuodelle 2022. Nämä työehtosopimukset päättyvät tammikuussa 2023.

Teme on hyväksynyt kaikki alansa työehtosopimukset, muun muassa tanssinopettajien, elokuva- ja TV-tuotannon ja teatterialan sopimukset.

RAU on hyväksynyt veturimiestehtäviä sekä asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta ja toimistotehtäviä koskevat työehtosopimukset.

Muusikkojen liitto on päässyt sopimukseen muun muassa teatterimuusikkojen, RSO:n, Suomen kansallisoopperan ja -baletin sekä äänilevytuottajayhtiöiden työntekijöiden työehdoista.

Rakennusliitto on hyväksynyt kaikkien sopimusalojensa työehtosopimukset. Alojen palkat nousevat tänä vuonna kaksi prosenttia.

PAU on hyväksynyt viestinvälitys- ja logistiikka-alan sekä Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoiden palkkaratkaisut vuodelle 2022. Liitto on myös neuvotellut uuden työehtosopimuksen informaatiologistiikka-alalle.

Merimies-Unioni on hyväksynyt ulkomaanliikenteen kauppa-alusten ja matkustaja-alusten palkankorotukset ja sopimuksien jatkamisen vuodella eli 29.2.2024 saakka.

SEL on sopinut elintarvikealan palkankorotuksista tälle vuodelle.

IAU on jatkanut lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta vuodella eli 15.3.2023 saakka.

Olemme koonneet alle listan niistä SAK:laisten alojen työehtosopimuksista, joista on saatu aikaan neuvottelutulos kuluvalla liittokierroksella. Lisäksi olemme listanneet muut työehtosopimukset kuukausikohtaisesti niiden päättymisajankohdan mukaan. Kuukausikohtaiseen listaan on merkitty tummennettuina ne sopimukset, joista osapuolet käyvät parhaillaan neuvotteluja.

Tarkemmat tiedot kaikista voimassaolevista työehtosopimuksista ja niiden kattavuuksista löydät tämän linkin kautta.

Valmiit neuvottelutulokset neuvottelukierroksella 2021–2022

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Ilmailualan Unioni IAU

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kaupanalan esimiesliitto KEY

Merimies-Unioni

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Paperiliitto

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Rakennusliitto

Rautatiealan Unioni RAU

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Suomen Muusikkojen Liitto

Sähköliitto

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Teollisuusliitto

Työtaistelut

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Sähköalojen ammattiliitto

 • Puolustuskiinteistöt (uusi Sähköliiton edellyttämä työehtosopimus, johon liittyisi osa maaliskuun 2022 lopussa päätetyn Puolustusministeriön sähköasentajien tessistä):
  Lakkovaroitus ajalle 30.5.–30.6.

Sopimuskausi päättynyt ilman uutta sopimusta

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

 • Åland Post (sopimus päättynyt joulukuun lopussa 2021)

Suomen Muusikkojen Liitto

 • Kaupunginorkesterien vakituiset ja tilapäiset muusikot (sopimus päättynyt helmikuun lopussa 2022)
 • UMO:n avustajat (sopimus päättynyt helmikuun lopussa 2022)
 • UMO:n vakituiset ja tilapäiset muusikot (sopimus päättynyt helmikuun lopussa 2022)
 • Vantaan viihdeorkesteri (sopimus päättynyt helmikuun lopussa 2022)

Sähköalojen ammattiliitto

 • Elintarviketeollisuus (sopimus päättynyt tammikuun lopussa 2022)
 • Huolto- ja kunnossapitoala (sopimus päättynyt maaliskuun lopussa 2022):
 • Kemian- ja kumiteollisuus (sopimus päättynyt tammikuun lopussa 2022)
 • Lasikeraaminen teollisuus (sopimus päättynyt tammikuun lopussa 2022)
 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset (sopimus päättynyt joulukuun lopussa 2021):
  Neuvottelut käynnissä
 • Paperiteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset (sopimus päättynyt joulukuun lopussa 2021):
  Neuvottelut käynnissä
 • Puolustuskiinteistöt (uusi Sähköliiton edellyttämä työehtosopimus, johon liittyisi osa maaliskuun 2022 lopussa päätetyn Puolustusministeriön sähköasentajien tessistä):
  Lakkovaroitus ajalle 30.5.–30.6.
 • Rakennustuoteteollisuus (sopimus päättynyt helmikuun lopussa 2022)

Teollisuusliitto

Sopimus päättyy toukokuun lopussa 2022

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2022

Suomen Muusikkojen Liitto

 • Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri

Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2023

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Ahtausala
 • Airpro Oy
 • Elintarvikealan automiehet
 • Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät
 • Huoltokorjaamot
 • Kaupan automiehet
 • Kuorma-autoala
 • Linja-autoasemat
 • Linja-autohenkilökunta
 • Säiliöauto- ja öljytuoteala
 • Taksiliikenne
 • Terminaalitoiminta

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Lossit (yhdessä Merimies-Unionin kanssa)

Merimies-Unioni

 • Lossit (yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa)

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

 • Elintarviketeollisuus
 • Leipomot
 • Liha-ala
 • Meijeriala
 • Panimot ja virvoitusjuomatehtaat

Teollisuusliitto

 • Maaseutuelinkeinot
 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset sopimukset: Nerkoon Höyläämö
 • Puutarha-ala
 • Turkistuotantoala
 • Viher- ja ympäristönrakentamisala

Sopimus päättyy helmikuun lopussa 2023

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Ahtausliikkeiden toimihenkilöt
 • Suomen vapaasatama

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Merimiespalvelutoimisto

Sopimus päättyy maaliskuun lopussa 2023

Ilmailualan Unioni IAU

 • Lentoliikenteen palvelut (sopimus päättyy 15.3.2023)

Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2023

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Matkatoimistoala

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Henkilökohtaiset avustajat

Sopimus päättyy lokakuun lopussa 2023

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Hiihtokeskusala
 • Ohjelmapalveluala

Teollisuusliitto

 • Turvetuotantoala

Sopimus päättyy marraskuun lopussa 2023

Teollisuusliitto

 • Malmikaivokset
 • Pelti- ja teollisuuseristysala (irtisanottavissa päättymään 30.11.2022)
 • Tekninen huolto ja kunnossapito (irtisanottavissa päättymään 30.11.2022)
 • Teknologiateollisuus (irtisanottavissa päättymään 30.11.2022)

Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2023

Teollisuusliitto

 • Hirsitaloteollisuus
 • Kemian perusteollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.12.2022)
 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset sopimukset: Mahogany, Misawa Homes of Finland ja Södra Wood
 • Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.12.2022)
 • Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.12.2022)

Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2024

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Finnairin matkustamohenkilökunta
 • Liikenneopetusala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Neuvonta-alan runkosopimus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Työväenperinnelaitokset (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Urheilujärjestöt (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Kaupanalan esimiesliitto KEY

 • Kaupan ala (yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa) (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Kaupan alat (kaupan ala, kaupan ICT-toimihenkilöt, Hankkijan myyntihenkilöstö, varasto- ja kuljetusesimiehet, vähittäiskaupan esimiehet) (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Suomen Muusikkojen Liitto

 • RSO - Radion sinfoniaorkesterin jäsenet (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • RSO - Radion sinfoniaorkesterin tilapäiset avustajat ja sijaiset (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Suomen Kansallisoopperan taiteelliset ja muut ryhmät (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Suomen Kansallisoopperan oopperalaulajat (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • YLE:n keikkasopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • YLE:n nuotinkirjoitussopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevat muusikot, laulajat ja kapellimestarit (studiomuusikot) (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

 • Elokuva- ja TV-tuotanto (voidaan irtisanoa, jos vuoden 2023 palkoista ei sopua)
 • Mediarinki Oy:n henkilöstövuokraus (voidaan irtisanoa, jos vuoden 2023 palkoista ei sopua)
 • Tanssinopettajat (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Suomen Kansallisoopperan ja -baletin päivätekniikka (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Teollisuusliitto

 • Autonrengasala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Fiskars Finland (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Kumiteollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.12.2022)
 • Lasikeraaminen teollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala
 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset sopimukset: Luvian Saha, Primatimber ja Sahakuutio
 • Metsäkoneala
 • Tekstiili- ja muotiala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Tekstiilihuoltoala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Sopimus päättyy helmikuun lopussa 2024

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Viking Linen maapalvelut (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Campusta (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Finavia (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Finnpilot-Pilotage (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Finnvera (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Rautatieala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Valtion virka- ja työehtosopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Merimies-Unioni

 • Nordic Jetline Finland
 • Ulkomaanliikenteen kauppa-alukset
 • Ulkomaanliikenteen matkustaja-alukset

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Kiinteistöpalveluala
 • Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Paperiliitto

 • Pahvin- ja paperinjalostajat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Rakennusliitto

 • Asfalttiala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Infra-ala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Lattianpäällystysala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Maalausala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Rakennusala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Rakennustuoteteollisuus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Talotekniikan LVI-toimiala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Vedeneristysala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Rautatiealan Unioni RAU

 • Asiakaspalvelu, liikenteenhoito ja -ohjaus sekä hallinnolliset ja muut toimistotehtävät (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Rautatieliikenteen veturimiestehtävät (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Suomen Muusikkojen Liitto

 • Yksityisten teattereiden vakituiset ja tilapäiset teatterimuusikot (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

 • Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Teatteriala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Tikkurilan Teatteri (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Ylen Teme-sopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Ylen Yhtyneet-sopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Teollisuusliitto

 • Bioteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Neova
 • Harja- ja sivellinalat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Jakajat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Jalometalliala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Kenkä- ja nahkateollisuus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Media- ja painoalan työntekijät (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Suorajakelu (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Taimitarha-ala
 • Veneenrakennusteollisuus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Viestintäalan toimihenkilöt (irtisanottavissa päättymään 31.12.2022)

Sopimus päättyy maaliskuun lopussa 2024

Ilmailualan Unioni IAU

 • Airpro (yhdessä JHL:n kanssa)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Airpro (yhdessä IAU:n kanssa)
 • Energia-, ICT- ja verkostoala (yhdessä Sähköliiton kanssa) (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Kansallisgalleria (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Satama-ala (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Yliopistot (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Huvi-, teema- ja elämyspuistot (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Vartiointiala (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Sähköliitto

 • Energia-, ICT- ja verkostoala (yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa) (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Sähköistys- ja sähköasennusala (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Teollisuusliitto

 • Auto- ja konekorjaamoala
 • Puusepänteollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2024

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Apteekit (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Paperiliitto

 • Paperiteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: DS Smith Packaging Finland ja Stora Enso

Sähköliitto

 • Paperiteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: MM Kotkamills ja Stora Enso

Sopimus päättyy syyskuun lopussa 2024

Suomen Liikennelentäjäliitto SLL

 • Finnairin lentäjien työehtosopimus

Sähköalojen ammattiliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Stora Enso

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Stora Enso

Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2024

Sähköalojen ammattiliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: UPM Biocomposites ja UPM Plywood (yhdessä Teollisuusliiton kanssa)

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Adolf Lahti Yxpila, Akonkosken Saha, Anaika Wood Group, Arolan Höyläämö, Aureskosken Jalostetehdas, Cartera, E.T. Listat, Elemenco, Elementti Sampo, ER-Saha, FM Timber, Haapajärven Ha-Sa, Iisalmen Sahat, Iisveden Metsä, Isojoen Saha, JPJ-Wood, JT Timbertrucks, Jukajan Ristikko, Jukkatalo, Junnikkala, Kestopalkki LPJ, Kinnaskoski, Kiurutimber, Kotkamills Wood, Kouvolan Saha, Kuormauspalvelu Paunonen, Kuusisto Wood, Lapuan Saha, Lunawood, Luopajärven Saha, Lännen Painepuu, MCM Timber, Multian Saha, Nord-Finnhaus, Noormarkun Saha, Nykarleby Ekopaint, Parmaco Production, Pyhännän Puujalostus, Pölkky, Riga Wood Finland, Scanpole, Sepa, Siparila, Sivuhonka, Sjöbloms Infra, SWM-Wood, Tiaisen Saha, UPM Biocomposites, UPM Plywood, UPM Timber, Varkauden Puu, Veljekset Kuusisto, Versowood, Viitala Forest, Vuokila Wood, Westas Group, Westas Pihlava, Westas Raunio, Ålands Skogsindustrier ja Älvsbytalo

Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2025

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Late-Rakenteet, Vaaran Palkki ja Veljekset Vaara

Sopimus päättyy helmikuun lopussa 2025

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Lapwall ja Oiwa Wood Solutions

Sopimus päättyy maaliskuun lopussa 2025

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Kannustalo, Kuhmo ja Suomen Kuitulevy

Sopimus päättyy lokakuun lopussa 2025

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

 • Viestinvälitys- ja logistiikka-ala

Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2025

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Formica IKI ja Puunjalostusyhtiö Koskisen

Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2026

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

 • Informaatiologistiikka-ala
 • Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijat

Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2026

Paperiliitto

 • UPM Biofuels (päättyy 21.4.2026)
 • UPM Communication Papers (päättyy 21.4.2026)
 • UPM Pulp (päättyy 21.4.2026)
 • UPM Raflatac (päättyy 21.4.2026)
 • UPM Specialty Papers (päättyy 21.4.2026)