Työehtoneuvottelujen seuranta

Seuraamme tällä sivulla SAK:laisten ammattiliitojen työehtosopimusneuvottelujen etenemistä.

Päivitetty 16.8.2022.

Yhteenveto neuvottelutilanteesta

Useat SAK:laiset ammattiliitot neuvottelevat työehtosopimustensa toisen vuoden palkankorotuksista syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana. Esimerkiksi Teollisuusliiton teknologiateollisuuden sopimuksen palkankorotukset vuodelle 2023 on määrä neuvotella syyskuun aikana ja PAMin kaupan alan sopimuksen korotukset joulukuun puoleenväliin mennessä.

Useimmat AKT:n ja kaikki SEL:n työehtosopimukset päättyvät tammikuun 2023 lopussa.

JHL on sopinut ammatillisten aikuiskoulutuskeskuksen ja yksityisen opetusalan työehdoista elokuussa 2022. Uudet sopimukset ovat voimassa maaliskuun 2024 loppuun asti eikä niitä voi sanoa irti sitä ennen. Sopimukset nostavat alojen palkkoja 2,55 prosentilla ja lisäksi palkkoihin tehdään ensi vuonna verrokkialakorotus.

JHL ja muiden sopijaosapuolten kesäkuussa aikaansaama kunta-alan kolmivuotinen ratkaisu sisältää kesäkuussa 2022 tehdyn yleiskorotuksen, joka on 46 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 2 prosenttia. Toisen ja kolmannen vuoden palkankorotukset ovat vähintään 1,9 prosenttia vuodessa. Jos vienti- ja kuljetusaloilla sovitaan korkeammista korotuksista, erotus heijastetaan myös kunta-alan palkkaratkaisuun. Lisäksi on sovittu viisivuotisesta palkkaohjelmasta.

JHL on aloittanut lakon Destiassa 2.5., koska yhtiö ei ota JHL mukaan työehtoneuvotteluihin. Lakko keskeytettiin 6.6. etenemisvaihtoehtojen selvittämiseksi.

Teollisuusliitto on edennyt pitkälle mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaisten työehtosopimusten solmimisessa: alalla työskentelevistä liiton jäsenistä jo noin 90 prosenttia on sopimusten piirissä.

Teollisuusliitto on jatkanut 13.6. alkanutta Sievi Elementiä koskevaa lakkoaan 4.9. saakka. Liitto on lisäksi julistanut saarron, jonka aikana Teollisuusliiton jäsenet eivät käsittele Sievi Elementin tuotteita, tilauksia tai kuormia. Saartoa on laajennettu 1.7. Teollisuusliitto toimii yhteistyössä AKT:n ja Rakennusliiton kanssa saarron toimeenpanemiseksi.

Olemme koonneet alle listan niistä SAK:laisten alojen työehtosopimuksista, joista on saatu aikaan neuvottelutulos syksyllä 2021 ja sen jälkeen. Lisäksi olemme listanneet muut työehtosopimukset kuukausikohtaisesti niiden päättymisajankohdan mukaan. Kuukausikohtaiseen listaan on merkitty tummennettuina ne sopimukset, joista osapuolet käyvät parhaillaan neuvotteluja.

Tarkemmat tiedot kaikista voimassaolevista työehtosopimuksista ja niiden kattavuuksista löydät tämän linkin kautta.

Valmiit neuvottelutulokset

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Ilmailualan Unioni IAU

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kaupanalan esimiesliitto KEY

Merimies-Unioni

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Paperiliitto

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Rakennusliitto

Rautatiealan Unioni RAU

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Suomen Muusikkojen Liitto

Sähköliitto

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Teollisuusliitto

Työtaistelut

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Teollisuusliitto

Sopimuskausi päättynyt ilman uutta sopimusta

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Suomen Muusikkojen Liitto

 • UMO:n avustajat (sopimus päättynyt helmikuun lopussa 2022)
 • UMO:n vakituiset ja tilapäiset muusikot (sopimus päättynyt helmikuun lopussa 2022)

Sähköalojen ammattiliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset (sopimus päättynyt joulukuun lopussa 2021):
  Neuvottelut käynnissä

Teollisuusliitto

Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2022

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

 • Åland Post

Suomen Muusikkojen Liitto

 • Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri

Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2023

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Ahtausala
 • Airpro Oy
 • Elintarvikealan automiehet
 • Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät
 • Huoltokorjaamot
 • Kaupan automiehet
 • Kuorma-autoala
 • Linja-autoasemat
 • Linja-autohenkilökunta
 • Säiliöauto- ja öljytuoteala
 • Taksiliikenne
 • Terminaalitoiminta

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Lossit (yhdessä Merimies-Unionin kanssa)

Merimies-Unioni

 • Lossit (yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa)

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

 • Elintarviketeollisuus
 • Leipomot
 • Liha-ala
 • Meijeriala
 • Panimot ja virvoitusjuomatehtaat

Sähköliitto

 • Elintarviketeollisuus

Teollisuusliitto

 • Maaseutuelinkeinot
 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset sopimukset: Nerkoon Höyläämö
 • Puutarha-ala
 • Turkistuotantoala
 • Viher- ja ympäristönrakentamisala

Sopimus päättyy helmikuun lopussa 2023

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Ahtausliikkeiden toimihenkilöt
 • Suomen vapaasatama

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Merimiespalvelutoimisto

Sopimus päättyy maaliskuun lopussa 2023

Ilmailualan Unioni IAU

 • Lentoliikenteen palvelut (sopimus päättyy 15.3.2023)

Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2023

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Matkatoimistoala

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Henkilökohtaiset avustajat

Sopimus päättyy lokakuun lopussa 2023

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Hiihtokeskusala
 • Ohjelmapalveluala

Teollisuusliitto

 • Turvetuotantoala

Sopimus päättyy marraskuun lopussa 2023

Teollisuusliitto

 • Malmikaivokset
 • Pelti- ja teollisuuseristysala (irtisanottavissa päättymään 30.11.2022)
 • Tekninen huolto ja kunnossapito (irtisanottavissa päättymään 30.11.2022)
 • Teknologiateollisuus (irtisanottavissa päättymään 30.11.2022)

Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2023

Teollisuusliitto

 • Hirsitaloteollisuus
 • Kemian perusteollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.12.2022)
 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset sopimukset: Lujapuu, Mahogany, Misawa Homes of Finland, Södra Wood
 • Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.12.2022)
 • Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.12.2022)

Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2024

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Finnairin matkustamohenkilökunta
 • Liikenneopetusala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Neuvonta-alan runkosopimus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Työväenperinnelaitokset (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Urheilujärjestöt (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Kaupanalan esimiesliitto KEY

 • Kaupan ala (yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa) (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Golf-ala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Kaupan alat (kaupan ala, kaupan ICT-toimihenkilöt, Hankkijan myyntihenkilöstö, varasto- ja kuljetusesimiehet, vähittäiskaupan esimiehet) (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Suomen kansallisoopperan ja -baletin tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Veikkaus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Suomen Muusikkojen Liitto

 • RSO - Radion sinfoniaorkesterin jäsenet (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • RSO - Radion sinfoniaorkesterin tilapäiset avustajat ja sijaiset (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Suomen Kansallisoopperan taiteelliset ja muut ryhmät (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Suomen Kansallisoopperan oopperalaulajat (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • YLE:n keikkasopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • YLE:n nuotinkirjoitussopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevat muusikot, laulajat ja kapellimestarit (studiomuusikot) (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Sähköliitto

 • Kemian- ja kumiteollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Lasikeraaminen teollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Veikkaus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

 • Elokuva- ja TV-tuotanto (voidaan irtisanoa, jos vuoden 2023 palkoista ei sopua)
 • Mediarinki Oy:n henkilöstövuokraus (voidaan irtisanoa, jos vuoden 2023 palkoista ei sopua)
 • Tanssinopettajat (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Suomen Kansallisoopperan ja -baletin päivätekniikka (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Teollisuusliitto

 • Autonrengasala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Fiskars Finland (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Kumiteollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.12.2022)
 • Lasikeraaminen teollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala
 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset sopimukset: Luvian Saha, Primatimber ja Sahakuutio
 • Metsäala
 • Metsäkoneala
 • Tekstiili- ja muotiala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Tekstiilihuoltoala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Sopimus päättyy helmikuun lopussa 2024

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Viking Linen maapalvelut (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Campusta (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Finavia (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Finnpilot-Pilotage (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Finnvera (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Rautatieala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Valtion virka- ja työehtosopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Merimies-Unioni

 • Nordic Jetline Finland
 • Ulkomaanliikenteen kauppa-alukset
 • Ulkomaanliikenteen matkustaja-alukset

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Bingoala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Elokuvateatterit (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Kiinteistöpalveluala
 • Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Kuvanvalmistamot (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Paperiliitto

 • Pahvin- ja paperinjalostajat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Rakennusliitto

 • Asfalttiala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Infra-ala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Lattianpäällystysala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Maalausala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Muuttopalveluala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Rakennusala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Rakennustuoteteollisuus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Talotekniikan LVI-toimiala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Vedeneristysala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Rautatiealan Unioni RAU

 • Asiakaspalvelu, liikenteenhoito ja -ohjaus sekä hallinnolliset ja muut toimistotehtävät (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Rautatieliikenteen veturimiestehtävät (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Suomen Muusikkojen Liitto

 • Vantaan viihdeorkesteri (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Yksityisten teattereiden vakituiset ja tilapäiset teatterimuusikot (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Sähköliitto

 • Rakennustuoteteollisuus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

 • Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Teatteriala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Tikkurilan Teatteri (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Ylen Teme-sopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Ylen Yhtyneet-sopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Teollisuusliitto

 • Bioteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Neova
 • Harja- ja sivellinalat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Jakajat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Jalometalliala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Kenkä- ja nahkateollisuus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Media- ja painoalan työntekijät (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Suorajakelu (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Taimitarha-ala
 • Veneenrakennusteollisuus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Viestintäalan toimihenkilöt (irtisanottavissa päättymään 31.12.2022)

Sopimus päättyy maaliskuun lopussa 2024

Ilmailualan Unioni IAU

 • Airpro (yhdessä JHL:n kanssa)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Airpro (yhdessä IAU:n kanssa)
 • Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
 • Energia-, ICT- ja verkostoala (yhdessä Sähköliiton kanssa) (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Kansallisgalleria (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Satama-ala (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Työterveyslaitos (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Yksityinen opetusala
 • Yliopistot (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Huvi-, teema- ja elämyspuistot (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Vartiointiala (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Sähköliitto

 • Energia-, ICT- ja verkostoala (yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa) (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Huolto- ja kunnossapitoala (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Sähköistys- ja sähköasennusala (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Teollisuusliitto

 • Auto- ja konekorjaamoala
 • Puusepänteollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2024

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Yksityinen sosiaalipalveluala (irtisanottavissa päättymään 30.4.2023)
 • Yksityinen terveyspalveluala

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Apteekit (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Paperiliitto

 • Paperiteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: DS Smith Packaging Finland ja Stora Enso

Sähköliitto

 • Paperiteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: MM Kotkamills ja Stora Enso

Sopimus päättyy syyskuun lopussa 2024

Suomen Liikennelentäjäliitto SLL

 • Finnairin lentäjien työehtosopimus

Sähköalojen ammattiliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Stora Enso

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Stora Enso sekä Joutsenon Purupaali, Kuormaus Ursin ja Mantsisen Group

Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2024

Sähköalojen ammattiliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: UPM Biocomposites ja UPM Plywood (yhdessä Teollisuusliiton kanssa)

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Adolf Lahti Yxpila, Akonkosken Saha, Anaika Wood Group, Arolan Höyläämö, Aureskosken Jalostetehdas, Cartera, E.T. Listat, Elemenco, Elementti Sampo, ER-Saha, Finland Laminated Timber, FM-Haus, FM Timber, Haapajärven Ha-Sa, Iisalmen Sahat, Iisveden Metsä, Imex Wood, Isojoen Saha, JPJ-Wood, JT Timbertrucks, Jukajan Ristikko, Jukkatalo, Junnikkala, Kaivospuu, Keminmaan Puurakenne, Kestopalkki LPJ, Kinnaskoski, Kiurutimber, Kone Käkelät, Kotkamills Wood, Kouvolan Saha, KPS Kuljetus, Kuormauspalvelu Paunonen, Kuusisto Wood, Kärävä, Lapuan Saha, Lauttaniemen Teollisuus, Lunawood, Luopajärven Saha, Lännen Painepuu, MCM Timber, Meri Porin Saha, MM-Wood, Multian Saha, Muurametalot, Nord-Finnhaus, Noormarkun Saha, Nykarleby Ekopaint, Parmaco Production, Pyhännän Puujalostus, Pölkky, Riga Wood Finland, Scanpole, Sepa, Simons Element, Siparila, Sivuhonka, Sjöbloms Infra, Suomen Kodikas-Talot, Suomen Rakennustuote, SWM-Wood, Tarkkalan Kuljetus, Teri-Hus, Tervolan Saha ja Höyläämö & VK Timber, Tiaisen Saha, UPM Biocomposites, UPM Plywood, UPM Timber, Varkauden Puu, Veljekset Kuusisto, Versowood, Viitala Forest, Vuokila Wood, Westas Group, Westas Pihlava, Westas Raunio, Ålands Skogsindustrier, Älvsbytalo

Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2025

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Late-Rakenteet, Vaaran Palkki ja Veljekset Vaara

Sopimus päättyy helmikuun lopussa 2025

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Lapwall ja Oiwa Wood Solutions

Sopimus päättyy maaliskuun lopussa 2025

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Kannustalo, Kuhmo ja Suomen Kuitulevy

Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2025

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Avaintyönantajat Avainta (irtisanottavissa päättymään 30.4.2024)
 • Kunta-alan sopimukset (KVTES, TS, TTES, OVTES, LS, SOTE)

Suomen Muusikkojen Liitto

 • Kunta-alan muusikot

Sopimus päättyy lokakuun lopussa 2025

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

 • Viestinvälitys- ja logistiikka-ala

Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2025

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Formica IKI ja Puunjalostusyhtiö Koskisen

Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2026

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

 • Informaatiologistiikka-ala
 • Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijat

Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2026

Paperiliitto

 • UPM Biofuels (päättyy 21.4.2026)
 • UPM Communication Papers (päättyy 21.4.2026)
 • UPM Pulp (päättyy 21.4.2026)
 • UPM Raflatac (päättyy 21.4.2026)
 • UPM Specialty Papers (päättyy 21.4.2026)