Työehtoneuvottelujen seuranta

Seuraamme tällä sivulla SAK:laisten ammattiliitojen työehtosopimusneuvottelujen etenemistä.

Päivitetty 22.3.2023.

Yhteenveto neuvottelutilanteesta

PAM hylkäsi kiinteistöpalvelualan toisen sovintoehdotuksen keskiviikkona 22.3. Liitto oli jo viikkoa aikaisemmin hylännyt alan ensimmäisen sovintoehdotuksen . Liiton mukaan ensimmäisen ehdotuksen korotukset eivät olisi parantaneet riittävästi alan työntekijöiden toimeentuloa, joka on ollut pitkään jo liian heikko. PAM on antanut kiinteistöpalvelualalle lakkovaroitukset 16.–18.3., 23.–24.3. ja 30.3.–1.4. sekä julistanut ylityökiellon ja vuoronvaihtokiellon, joka alkoi 1.3.

Liitto sanoi irti kiinteistöpalvelualan sekä muun muassa matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden, vartiointialan, muuttopalvelualan ja Avecran junapalveluhenkilökunnan työehtosopimukset päättymään keväällä 2023, koska vuoden 2023 palkankorotuksista ei syntynyt sopia.

PAM on hyväksynyt kaupan alan uuden työehtosopimuksen. Kahden vuoden sopimus korottaa palkkoja 165 euroa kuukaudessa ja tuo 400 euron kertaerän.

PAM on joulukuussa hyväksynyt yksivuotisen hiihtokeskusten työehtosopimuksen. Liitto neuvottelee parhaillaan mm. matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelujen, vartiointialan sekä asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialan työehtosopimuksista.

RAUn edustajisto hylkäsi 16.3. veturimiesten työehtosopimusta koskevan neuvottelutuloksen. Edustajiston mukaan neuvottelutuloksessa työhyvinvointiin liittyvät tavoitteet jäivät työryhmien varaan ja aiemmat huonot kokemukset työryhmätyöskentelystä ovat rapauttaneet luottamuksen näihin.

RAU oli jo aiemmin hylännyt kaksi veturimiesten työriitaa koskevaa sovintoehdotusta. Veturimiestehtävien 1.3. alkanut ylityö- ja vuoronvaihtokielto on edelleen voimassa. RAU on 20.3. aloittanut lakon, joka pysäyttää junaliikenteen kokonaan. Lakko on voimassa toistaiseksi.

RAU on aikaisemmin hyväksynyt liikenteenhoitoa ja asiakaspalvelua koskevan sovintoesityksen.

PAU on hyväksynyt palkankorotusratkaisut vuosille 2023 ja 2024. Ratkaisuissa on sovittu viestinvälitys- ja logistiikka-alan, Posti Palvelut oy:n pakettilajittelijoiden sekä informaatiologistiikka-alan palkankorotukset tälle ja ensi vuodelle.

Rakennusliitto on hyväksynyt kaikille sopimusaloilleen kaksivuotiset työehtosopimukset. Palkat nousevat ensimmäisenä vuotena neljä ja toisena kaksi prosenttia. Samalla liitto peruutti vedeneristys-, maalaus- ja lattianpäällystysalojen lakkovaroitukset.

JHL, Jyty ja JUKO ovat päässeet sopuun vuosien 2023 ja 2024 palkankorotuksista kunnissa ja hyvinvointialueilla. Yleiskorotus nostaa kesäkuussa 2023 palkkoja aiemmin sovittujen korotusten lisäksi 0,70 prosenttia ja paikallisesti sovittavaksi tulee 0,30 prosenttia. Lisäksi maksetaan 467 euron kertaerä. Vuonna 2024 yleiskorotus nostaa palkkoja kesäkuussa 0,77 prosenttia ja paikallinen järjestelyerä on 0,33 prosenttia.

Hyvinvointialueiden henkilöstölle on 1.3.2023 alkaen tullut voimaan oma virka- ja työehtosopimus HYVTES.

JHL on 3.3. hyväksynyt kirkon alan kaksivuotisen työehtosopimuksen. Alan palkat nousevat 5 prosenttia huhtikuun 2023 alussa.

JHL on hyväksynyt rautatiealan sovintoesityksen ja alan lakkovaroitukset peruuntuvat. Palkkoja korotetaan kahden vuoden aikana yhteensä 6 prosenttia. Huhtikuussa 2023 maksetaan lisäksi 500 euron kertaerä. Ei-synnyttävälle vanhemmalle maksetaan jatkossa 32 palkallista vanhempainvapaapäivää entisen 3 päivän sijaan.

JHL, JUKO ja Pro ovat hyväksyneet valtion työmarkkinaratkaisun. JHL:n mukaan kaksivuotisen sopimuksen palkankorotusten kustannusvaikutus on 6 prosenttia ja kertaerän 1 prosentti työvoimakustannuksista.

Liitto on irtisanonut urheilujärjestöjen työehtosopimuksen ja muut työehtosopimukset, jotka olivat irtisanottavissa päättymään 31.1.2023. Lisäksi useita sopimuksia on irtisanottu päättymään 28.2.2023 ja yliopistojen, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelujen sekä energia-, ICT- ja verkostoalan sopimukset päättymään 31.3.2023. Työterveyslaitokselta, Työväenperinnelaitoksilta ja Finavialta JHL:llä on jo neuvottelutulokset ja neuvonta-alan sekä Senaatti-konsernin uudet työehtosopimukset on hyväksytty.

JHL on aloittanut neuvottelut yksityisen sosiaalipalvelualan palkankorotuksista vuodelle 2023 sekä muun muassa urheilujärjestöjen ja henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksista. Liitto on sopinut Kansallisgallerialle palkkaratkaisun vuodelle 2023.

SMU on yhdessä JHL:n kanssa päässyt neuvottelutulokseen lossien uudesta työehtosopimuksesta.

AKT on 3.3. hyväksynyt linja-autoliikennettä ja huoltokorjaamoita koskevat työehtosopimukset ja päättänyt alojen työtaistelutoimet. Sopimuksiin sisältyy 6 prosentin palkankorotukset. Työaikoihin saatiin paikallisen sopimisen malli työhönsidonnaisuusajan merkittävälle lyhentämiselle. Liitto on myös hyväksynyt Finnairin matkustamohenkilöstön palkankorotukset vuosille 2023 ja 2024.

AKT on aikaisemmin hyväksynyt satamien ahtausalan uuden työehtosopimuksen. Sopimuksen pituus on 25 kuukautta. Palkkoja korottava vaikutus on yhteensä 6,3 %. Lisäksi maaliskuussa maksetaan 1100 euron myöhentämiskorvaus. Liitto on lisäksi hyväksynyt kuorma-autoalaa, terminaalitoimintaa sekä säiliö- ja öljytuotealaa koskevat sovintoesitykset sekä linja-autoasemia, Viking Linen maapalveluja, kaupan automiehiä, taksiliikennealaa ja ahtausliikkeiden toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset.

Teme on hyväksynyt  teatterialan, tanssinopettajien sekä elokuva- ja TV-tuotantojen kaksivuotiset työehtosopimukset sekä Mediarinki oy:n vuokratyöntekijöiden työehtosopimuksen.

Teme irtisanoi kaikki työehtosopimuksensa päättymään tammi- tai helmikuun loppuun 2023.

Paperiliitto on hyväksynyt pahvin- ja paperinjalostusalan palkankorotukset vuodelle 2023. Ratkaisu sisältää euromääräiset korotukset ja kertakorvauksen.

SEL on hyväksynyt elintarvikealan uudet työehtosopimukset. Palkat nousevat tänä vuonna 3,5 % ja ensi vuonna 2,3 %, lisäksi toukokuussa maksetaan 400 euron kertaerä.

Teollisuusliitto on hyväksynyt teknologiateollisuuden ja kolmen kemianteollisuuden sopimusalan työehtosopimukset. Kaksivuotisten sopimusten kustannusvaikutus on yhteensä 7,0 prosenttia.

Teollisuusliitto on hyväksynyt myös neljä maatalousalojen työehtosopimusta. Lisäksi liitto on hyväksynyt muun muassa jakajien, kumiteollisuuden, jalometallialan, viestintäalan toimihenkilöiden, tekstiilihuoltoalan, malmikaivosten, pelti- ja teollisuuseristysalan sekä teknisen huollon ja kunnossapidon uudet työehtosopimukset ja päässyt neuvottelutulokseen useista muista sopimuksista.

Sähköliiton neuvottelut rakennustuoteteollisuuden, kemian- ja kumiteollisuuden, lasikeraamisen teollisuuden ja Veikkauksen palkankorotuksista vuodelle 2023 kariutuivat ja työehtosopimukset on irtisanottu päättymään vuoden 2023 alkupuolella.

Sähköliitto on aloittanut neuvottelut sähköistys- ja sähköasennusalan palkankorotuksista vuodelle 2023. Liitto irtisanoi energia-, ICT- ja verkostoalan sopimuksen päättymään 31.3.2023, koska alan palkankorotuksista 2023 ei päästy sopuun. 

IAU on hyväksynyt ilmailutietoteknisten sekä lentoliikenteen palvelujen kaksivuotiset työehtosopimukset.

Muusikkojen liitto on hyväksynyt äänilevy- ja teatterimuusikoiden työehtosopimukset. Liitto irtisanoi kaikki työehtosopimuksensa päättymään tammi- tai helmikuun loppuun 2023. Savonlinnan oopperajuhlaorkesterin sopimus päättyi jo joulukuun lopussa 2022.

Olemme koonneet alle listan niistä SAK:laisten alojen työehtosopimuksista, joista on saatu aikaan neuvottelutulos syksyllä 2022. Lisäksi olemme listanneet muut työehtosopimukset kuukausikohtaisesti niiden päättymisajankohdan ja irtisanomismahdollisuuden mukaan. Kuukausikohtaiseen listaan on merkitty tummennettuina ne sopimukset, joista osapuolet käyvät parhaillaan neuvotteluja.

Tarvittaessa listaamme alle myös tiedot käynnissä olevista työtaisteluista.

Tarkemmat tiedot kaikista voimassaolevista työehtosopimuksista ja niiden kattavuuksista löydät tämän linkin kautta.

Kymmenen kysymystä ja vastausta lakoista

Valmiit neuvottelutulokset syksyllä 2022 ja keväällä 2023

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Ilmailualan Unioni IAU

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kaupanalan esimiesliitto KEY

 • Kaupan ala (yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)

Merimies-Unioni

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Paperiliitto

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Rakennusliitto

Rautatiealan Unioni RAU

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Suomen Muusikkojen Liitto

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Teollisuusliitto

Työtaistelut

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Rautatiealan Unioni RAU

Sopimuskausi päättynyt ilman uutta sopimusta

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Irtisanottavissa päättymään 28.2.2023:

 • Finnvera Oyj (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)

Merimies-Unioni

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

 • Åland Post (sopimus päättynyt joulukuun lopussa 2022)

  Rautatiealan Unioni RAU

  Suomen Muusikkojen Liitto

  Sähköliitto

  Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

  Teollisuusliitto

  Sopimus päättyy maaliskuun lopussa 2023

   Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

   Irtisanottavissa päättymään 31.3.2023:

   Palvelualojen ammattiliitto PAM

   Sähköliitto

   Irtisanottavissa päättymään 31.3.2023:

   Teollisuusliitto

   Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2023

   Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

   • Matkatoimistoala

   Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

   Irtisanottavissa päättymään 30.4.2023:

   Palvelualojen ammattiliitto PAM

   Sopimus päättyy lokakuun lopussa 2023

   Palvelualojen ammattiliitto PAM

   • Hiihtokeskusala

   Teollisuusliitto

   • Turvetuotantoala

   Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2023

   Teollisuusliitto

   • Hirsitaloteollisuus
   • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset sopimukset: Lujapuu, Mahogany, Misawa Homes of Finland, Södra Wood

   Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2024

    Teollisuusliitto

    • Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala
    • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset sopimukset: Luvian Saha, Primatimber ja Sahakuutio
    • Metsäala
    • Metsäkoneala

    Sopimus päättyy helmikuun lopussa 2024

    Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

    • Campusta (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
    • Finavia (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
    • Finnpilot-Pilotage (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
    • Finnvera (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

    Merimies-Unioni

    • Nordic Jetline Finland
    • Ulkomaanliikenteen kauppa-alukset
    • Ulkomaanliikenteen matkustaja-alukset

    Paperiliitto

    • Pahvin- ja paperinjalostajat

    Teollisuusliitto

    • Bioteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Neova
    • Taimitarha-ala

    Sopimus päättyy maaliskuun lopussa 2024

    Ilmailualan Unioni IAU

    • Airpro (yhdessä JHL:n kanssa)

    Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

    • Airpro (yhdessä IAU:n kanssa)
    • Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
    • Kansallisgalleria (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023):
     Palkkaratkaisu vuodelle 2023
    • Satama-ala (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
    • Yksityinen opetusala

    Sähköliitto

    • Huolto- ja kunnossapitoala (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
    • Sähköistys- ja sähköasennusala (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

    Teollisuusliitto

    • Auto- ja konekorjaamoala

    Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2024

    Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

    • Yksityinen sosiaalipalveluala (irtisanottavissa päättymään 30.4.2023)
    • Yksityinen terveyspalveluala

    Irtisanottavissa päättymään 30.4.2024:

    • Avaintyönantajat Avainta (työehtosopimus päättyy 30.4.2025)
    • Seure (työehtosopimus päättyy 30.4.2025)

    Paperiliitto

    • Paperiteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: DS Smith Packaging Finland ja Stora Enso

    Sähköliitto

    • Paperiteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: MM Kotkamills ja Stora Enso

    Sopimus päättyy syyskuun lopussa 2024

    Suomen Liikennelentäjäliitto SLL

    • Finnairin lentäjien työehtosopimus

    Sähköalojen ammattiliitto

    • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Stora Enso

    Teollisuusliitto

    • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Stora Enso sekä Joutsenon Purupaali, Kuormaus Ursin ja Mantsisen Group

    Sopimus päättyy lokakuun lopussa 2024

    Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

    Irtisanottavissa päättymään 31.10.2024:

    • Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (työehtosopimus päättyy 31.10.2025)

    Sopimus päättyy marraskuun lopussa 2024

    Teollisuusliitto

    • Teknologiateollisuus

    Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2024

    Sähköalojen ammattiliitto

    • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: UPM Biocomposites ja UPM Plywood (yhdessä Teollisuusliiton kanssa)

    Teollisuusliitto

    • Kemian perusteollisuus
    • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Adolf Lahti Yxpila, Akonkosken Saha, Anaika Wood Group, Arolan Höyläämö, Aureskosken Jalostetehdas, Cartera, E.T. Listat, Elemenco, Elementti Sampo, ER-Saha, Finland Laminated Timber, FM-Haus, FM Timber, Haapajärven Ha-Sa, Iisalmen Sahat, Iisveden Metsä, Imex Wood, Isojoen Saha, JPJ-Wood, JT Timbertrucks, Jukajan Ristikko, Jukkatalo, Junnikkala, Kaivospuu, Keminmaan Puurakenne, Kestopalkki LPJ, Kinnaskoski, Kiurutimber, Kone Käkelät, Kotkamills Wood, Kouvolan Saha, KPS Kuljetus, Kuormauspalvelu Paunonen, Kuusisto Wood, Kärävä, Lapuan Saha, Lauttaniemen Teollisuus, Lunawood, Luopajärven Saha, Lännen Painepuu, MCM Timber, Meri Porin Saha, MM-Wood, Multian Saha, Muurametalot, Nord-Finnhaus, Noormarkun Saha, Nykarleby Ekopaint, Parmaco Production, Pyhännän Puujalostus, Pölkky, Riga Wood Finland, Scanpole, Sepa, Simons Element, Siparila, Sivuhonka, Sjöbloms Infra, Suomen Kodikas-Talot, Suomen Rakennustuote, SWM-Wood, Tarkkalan Kuljetus, Teri-Hus, Tervolan Saha ja Höyläämö & VK Timber, Tiaisen Saha, UPM Biocomposites, UPM Plywood, UPM Timber, Varkauden Puu, Veljekset Kuusisto, Versowood, Viitala Forest, Vuokila Wood, Westas Group, Westas Pihlava, Westas Raunio, Ålands Skogsindustrier, Älvsbytalo
    • Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus
    • Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus

    Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2025

    Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

    Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

    • Neuvonta-alan runkosopimus

    Kaupanalan esimiesliitto KEY

    • Kaupan ala (yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)

    Palvelualojen ammattiliitto PAM

    • Kaupan alat (kaupan ala, kaupan ICT-toimihenkilöt, Hankkijan myyntihenkilöstö, varasto- ja kuljetusesimiehet, vähittäiskaupan esimiehet)

    Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

    Irtisanottavissa päättymään 31.1.2025:

    • Informaatiologistiikka-ala (työehtosopimus päättyy 31.1.2026)
    • Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijat (työehtosopimus päättyy 31.1.2026)

    Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

    • Elintarviketeollisuus
    • Leipomot
    • Liha-ala
    • Meijeriala
    • Panimot ja virvoitusjuomatehtaat

    Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

    • Elokuva- ja TV-tuotanto
    • Mediarinki oy:n henkilöstövuokraus
    • Tanssinopettajat

    Teollisuusliitto

    • Autonrengasala
    • Fiskars Finland
    • Kumiteollisuus
    • Lasikeraaminen teollisuus
    • Maaseutuelinkeinot
    • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Late-Rakenteet, Vaaran Palkki ja Veljekset Vaara
    • Puutarha-ala
    • Tekstiilihuoltoala
    • Turkistuotantoala
    • Viher- ja ympäristörakentamisala

    Sopimus päättyy helmikuun lopussa 2025

    Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

    • Ahtausala

    Ilmailualan Unioni IAU

    • Ilmailutietotekniset

    Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

    • Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus
    • Rautatieala
    • Senaatti-konserni
    • Valtion virka- ja työehtosopimus

    Rakennusliitto

    • Asfalttiala
    • Infra-ala
    • Lattianpäällystysala
    • Maalausala
    • Rakennusala
    • Rakennustuoteteollisuus
    • Talotekniikan LVI-toimiala
    • Vedeneristysala

    Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

    • Teatteriala

    Teollisuusliitto

    • Harja- ja sivellinalat
    • Jakajat
    • Jalometalliala
    • Media- ja painoalan työntekijät
    • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Lapwall ja Oiwa Wood Solutions
    • Suorajakelu
    • Veneenrakennusteollisuus
    • Viestintäalan toimihenkilöt

    Sopimus päättyy maaliskuun lopussa 2025

    Ilmailualan Unioni IAU

    • Lentoliikenteen palvelut (sopimus päättyy 15.3.2025)

    Teollisuusliitto

    • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Kannustalo, Kuhmo ja Suomen Kuitulevy

    Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2025

    Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

    • Avaintyönantajat Avainta (irtisanottavissa päättymään 30.4.2024)
    • Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES
    • Kunta-alan sopimukset (KVTES, TS, TTES, OVTES, LS, SOTE):
     Palkkaratkaisu vuosille 2023 ja 2024
    • Seure (irtisanottavissa päättymään 30.4.2024)

    Suomen Muusikkojen Liitto

    • Kunta-alan muusikot
    • UMO:n avustajat
    • UMO:n vakituiset ja tilapäiset muusikot

    Sopimus päättyy lokakuun lopussa 2025

    Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

    Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2025

    Teollisuusliitto

    • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Formica IKI ja Puunjalostusyhtiö Koskisen

    Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2026

    Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

    Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2026

    Paperiliitto

    • Paperiteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Pulp, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers (kaikki päättyvät 21.4.2026)