Työehtoneuvottelujen seuranta

Seuraamme tällä sivulla SAK:laisten ammattiliitojen työehtosopimusneuvottelujen etenemistä.

Päivitetty 2.12.2022.

Yhteenveto neuvottelutilanteesta

Rakennusliiton neuvottelut ensi vuoden palkankorotuksista päättyivät tuloksettomina. Liitto irtisanoo kaikki solmimansa työehtosopimukset päättymään 28.2.2023 eli vuotta aikaisemmin kuin alkuperäinen sopimuskausi.

PAMin neuvottelut hiihtokeskusten ja ohjelmapalvelualan palkoista vuodelle 2023 päättyivät ilman tulosta ja molemmat työehtosopimukset päättyivät ilman irtisanomista 31.10.2022. Liitto aloitti sen jälkeen neuvottelut hiihtokeskusalan uudesta sopimuksesta, jotka on nyt katkaistu. PAM on ilmoittanut rajoitetuista työnseisauksista kuudessa hiihtokeskuksessa 1.–3.12.

Työnantajia edustava Kaupan liitto on kieltäytynyt neuvottelemasta PAMin kanssa kaupan alan työehtosopimuksen palkkaratkaisusta. Alun perin kaupan alan vuoden 2023 palkankorotuksista piti neuvotella 15.12.2022 mennessä. Kaksivuotinen kaupan alan sopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.1.2023.

Teollisuusliiton neuvottelut teknologia- ja kemian sektorien palkankorotuksista vuodelle 2023 päättyivät ilman tulosta ja liitto on irtisanonut teknologiateollisuuden, malmikaivosten, pelti- ja teollisuuseristysalan sekä teknisen huollon ja kunnossapidon työehtosopimukset päättymään 30.11.2022 ja useat kemian sektorin sopimukset päättymään 31.12.2022. Alun perin sopimusten piti päättyä vasta vuoden päästä. Teollisuusliitto aloitti marraskuussa neuvottelut teknologia- ja kemian sektorien uusista työehtosopimuksesta.

Temen on irtisanonut elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen päättymään 31.1.2023, koska työnantajapuoli Palta ei suostunut käymään palkkaneuvotteluita sovitun mukaisesti.

Useimmat AKT:n ja kaikki SEL:n työehtosopimukset päättyvät tammikuun 2023 lopussa.

JHL on sopinut ammatillisten aikuiskoulutuskeskuksen ja yksityisen opetusalan työehdoista elokuussa 2022. Uudet sopimukset ovat voimassa maaliskuun 2024 loppuun asti eikä niitä voi sanoa irti sitä ennen. Sopimukset nostavat alojen palkkoja 2,55 prosentilla ja lisäksi palkkoihin tehdään ensi vuonna verrokkialakorotus.

JHL ja muiden sopijaosapuolten kesäkuussa aikaansaama kunta-alan kolmivuotinen ratkaisu sisältää kesäkuussa 2022 tehdyn yleiskorotuksen, joka on 46 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 2 prosenttia. Toisen ja kolmannen vuoden palkankorotukset ovat vähintään 1,9 prosenttia vuodessa. Jos vienti- ja kuljetusaloilla sovitaan korkeammista korotuksista, erotus heijastetaan myös kunta-alan palkkaratkaisuun. Lisäksi on sovittu viisivuotisesta palkkaohjelmasta.

JHL on aloittanut lakon Destiassa 2.5., koska yhtiö ei ota JHL mukaan työehtoneuvotteluihin. Lakko keskeytettiin 6.6. etenemisvaihtoehtojen selvittämiseksi.

Teollisuusliitto on edennyt pitkälle mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaisten työehtosopimusten solmimisessa: alalla työskentelevistä liiton jäsenistä jo noin 90 prosenttia on sopimusten piirissä. Liiton 13.6. alkaneeseen työtaisteluun Sievi Elementissä on saatu aikaan sopu 22.9.

Olemme koonneet alle listan niistä SAK:laisten alojen työehtosopimuksista, joista on saatu aikaan neuvottelutulos syksyllä 2022. Lisäksi olemme listanneet muut työehtosopimukset kuukausikohtaisesti niiden päättymisajankohdan ja irtisanomismahdollisuuden mukaan. Kuukausikohtaiseen listaan on merkitty tummennettuina ne sopimukset, joista osapuolet käyvät parhaillaan neuvotteluja.

Tarkemmat tiedot kaikista voimassaolevista työehtosopimuksista ja niiden kattavuuksista löydät tämän linkin kautta.

Valmiit neuvottelutulokset syksyllä 2022

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työtaistelutoimet

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Sopimuskausi päättynyt ilman uutta sopimusta

Ilmailualan Unioni IAU

 • Ilmailutietotekniset (sopimus päättynyt kesäkuun lopussa 2020)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Sähköalojen ammattiliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset (sopimus päättynyt joulukuun lopussa 2021):
  Neuvottelut käynnissä

Teollisuusliitto

Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2022

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

 • Åland Post

Suomen Muusikkojen Liitto

 • Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri

Teollisuusliitto

Irtisanottavissa päättymään 31.12.2022:

 • Kumiteollisuus (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Viestintäalan toimihenkilöt (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)

Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2023

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Ahtausala
 • Airpro Oy
 • Elintarvikealan automiehet
 • Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät
 • Huoltokorjaamot
 • Kaupan automiehet
 • Kuorma-autoala
 • Linja-autoasemat
 • Linja-autohenkilökunta
 • Säiliöauto- ja öljytuoteala
 • Taksiliikenne
 • Terminaalitoiminta

Irtisanottavissa päättymään 31.1.2023:

 • Liikenneopetusala (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Lossit (yhdessä Merimies-Unionin kanssa)

Irtisanottavissa päättymään 31.1.2023:

 • Neuvonta-alan runkosopimus (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Työväenperinnelaitokset (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Urheilujärjestöt (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)

Kaupanalan esimiesliitto KEY

Irtisanottavissa päättymään 31.1.2023:

Merimies-Unioni

 • Lossit (yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa)

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Irtisanottavissa päättymään 31.1.2023:

 • Golf-ala (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Kaupan alat (kaupan ala, kaupan ICT-toimihenkilöt, Hankkijan myyntihenkilöstö, varasto- ja kuljetusesimiehet, vähittäiskaupan esimiehet) (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
  Työnantajia edustava Kaupan liitto kieltäytynyt neuvottelemasta vuoden 2023 palkankorotuksista
 • Suomen kansallisoopperan ja -baletin tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Veikkaus Oy (yhdessä Sähköliiton kanssa) (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

 • Elintarviketeollisuus
 • Leipomot
 • Liha-ala
 • Meijeriala
 • Panimot ja virvoitusjuomatehtaat

Suomen Muusikkojen Liitto

Irtisanottavissa päättymään 31.1.2023:

 • Suomen Kansallisoopperan oopperalaulajat (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Suomen Kansallisoopperan taiteelliset ja muut ryhmät (toimistotyöntekijät, orkesteri, kuoro, tanssijat ja muut taiteelliset ryhmät) (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevat muusikot, laulajat ja kapellimestarit(studiomuusikot) (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)

Sähköliitto

 • Elintarviketeollisuus

Irtisanottavissa päättymään 31.1.2023:

 • Kemian- ja kumiteollisuus (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Lasikeraaminen teollisuus (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Veikkaus Oy (yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa) (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Irtisanottavissa päättymään 31.1.2023:

 • Mediarinki Oy:n henkilöstövuokraus (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Suomen Kansallisoopperan ja -baletin päivätekniikka (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Tanssinopettajat (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)

Teollisuusliitto

 • Maaseutuelinkeinot
 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset sopimukset: Nerkoon Höyläämö
 • Puutarha-ala
 • Turkistuotantoala
 • Viher- ja ympäristönrakentamisala

Irtisanottavissa päättymään 31.1.2023:

 • Autonrengasala (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Fiskars Finland (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Lasikeraaminen teollisuus (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Tekstiili- ja muotiala (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Tekstiilihuoltoala (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)

Sopimus päättyy helmikuun lopussa 2023

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Ahtausliikkeiden toimihenkilöt
 • Suomen vapaasatama

Irtisanottavissa päättymään 28.2.2023:

 • Viking Linen maapalvelut (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Merimiespalvelutoimisto

Irtisanottavissa päättymään 28.2.2023:

 • Campusta (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Finavia (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Finnpilot-Pilotage (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Finnvera Oyj (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Rautatieala (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Valtion virka- ja työehtosopimus (työehtosopimus päättyy 29.2.2024):
  Neuvottelut vuoden 2023 palkankorotuksista käynnissä

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Irtisanottavissa päättymään 28.2.2023:

 • Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Bingoala (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Elokuvateatterit (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Kiinteistöpalveluala (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Kuvanvalmistamot (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Muuttopalveluala (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat (yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa) (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)

Paperiliitto

Irtisanottavissa päättymään 28.2.2023:

 • Pahvin- ja paperinjalostajat (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)

Rakennusliitto

Rautatiealan Unioni RAU

Irtisanottavissa päättymään 28.2.2023:

 • Asiakaspalvelu, liikenteenhoito ja -ohjaus sekä hallinnolliset ja muut toimistotehtävät (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Rautatieliikenteen veturimiestehtävät (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)

Suomen Muusikkojen Liitto

Irtisanottavissa päättymään 28.2.2023:

 • RSO - Radion sinfoniaorkesterin jäsenet (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • RSO - Radion sinfoniaorkesterin tilapäiset avustajat ja sijaiset (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • Vantaan viihdeorkesteri (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Yksityisten teattereiden vakituiset ja tilapäiset teatterimuusikot (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • YLE:n keikkasopimus (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)
 • YLE:n nuotinkirjoitussopimus (työehtosopimus päättyy 31.1.2024)

Sähköliitto

Irtisanottavissa päättymään 28.2.2023:

 • Rakennustuoteteollisuus (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Irtisanottavissa päättymään 28.2.2023:

 • Suomen Kansallisteatterin tekninen henkilökunta (yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa) (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Teatteriala (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Tikkurilan Teatteri (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Ylen Teme-sopimus (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Ylen Yhtyneet-sopimus (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)

Teollisuusliitto

Irtisanottavissa päättymään 28.2.2023:

 • Harja- ja sivellinalat (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Jakajat (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Jalometalliala (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Kenkä- ja nahkateollisuus (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Media- ja painoalan työntekijät (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Suorajakelu (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)
 • Veneenrakennusteollisuus (työehtosopimus päättyy 29.2.2024)

Sopimus päättyy maaliskuun lopussa 2023

Ilmailualan Unioni IAU

 • Lentoliikenteen palvelut (sopimus päättyy 15.3.2023)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Irtisanottavissa päättymään 31.3.2023:

 • Energia-, ICT- ja verkostoala (yhdessä Sähköliiton kanssa) (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)
 • Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)
 • Kansallisgalleria (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)
 • Satama-ala (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)
 • Työterveyslaitos (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)
 • Yliopistot (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Irtisanottavissa päättymään 31.3.2023:

 • Apteekit (työehtosopimus päättyy 30.4.2024)
 • Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)
 • Huvi-, teema- ja elämyspuistot (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)
 • Vartiointiala (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)

Sähköliitto

Irtisanottavissa päättymään 31.3.2023:

 • Energia-, ICT- ja verkostoala (yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa) (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)
 • Huolto- ja kunnossapitoala (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)
 • Sähköistys- ja sähköasennusala (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)

Teollisuusliitto

Irtisanottavissa päättymään 31.3.2023:

 • Puusepänteollisuus (työehtosopimus päättyy 31.3.2024)

Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2023

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Matkatoimistoala

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Henkilökohtaiset avustajat

Irtisanottavissa päättymään 30.4.2023:

 • Yksityinen sosiaalipalveluala (työehtosopimus päättyy 30.4.2024)

Sopimus päättyy lokakuun lopussa 2023

Teollisuusliitto

 • Turvetuotantoala

Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2023

Teollisuusliitto

 • Hirsitaloteollisuus
 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset sopimukset: Lujapuu, Mahogany, Misawa Homes of Finland, Södra Wood

Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2024

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Finnairin matkustamohenkilökunta
 • Liikenneopetusala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Neuvonta-alan runkosopimus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Työväenperinnelaitokset (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Urheilujärjestöt (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Kaupanalan esimiesliitto KEY

 • Kaupan ala (yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa) (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Golf-ala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Kaupan alat (kaupan ala, kaupan ICT-toimihenkilöt, Hankkijan myyntihenkilöstö, varasto- ja kuljetusesimiehet, vähittäiskaupan esimiehet) (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Suomen kansallisoopperan ja -baletin tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Veikkaus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Suomen Muusikkojen Liitto

 • RSO - Radion sinfoniaorkesterin jäsenet (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • RSO - Radion sinfoniaorkesterin tilapäiset avustajat ja sijaiset (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Suomen Kansallisoopperan taiteelliset ja muut ryhmät (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Suomen Kansallisoopperan oopperalaulajat (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • YLE:n keikkasopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • YLE:n nuotinkirjoitussopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevat muusikot, laulajat ja kapellimestarit (studiomuusikot) (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Sähköliitto

 • Kemian- ja kumiteollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Lasikeraaminen teollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Veikkaus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

 • Mediarinki Oy:n henkilöstövuokraus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Suomen Kansallisoopperan ja -baletin päivätekniikka (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Tanssinopettajat (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Teollisuusliitto

 • Autonrengasala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Fiskars Finland (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Kumiteollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.12.2022)
 • Lasikeraaminen teollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala
 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset sopimukset: Luvian Saha, Primatimber ja Sahakuutio
 • Metsäala
 • Metsäkoneala
 • Tekstiili- ja muotiala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)
 • Tekstiilihuoltoala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Sopimus päättyy helmikuun lopussa 2024

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

 • Viking Linen maapalvelut (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Campusta (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Finavia (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Finnpilot-Pilotage (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Finnvera (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Rautatieala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Valtion virka- ja työehtosopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Merimies-Unioni

 • Nordic Jetline Finland
 • Ulkomaanliikenteen kauppa-alukset
 • Ulkomaanliikenteen matkustaja-alukset

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Bingoala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Elokuvateatterit (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Kiinteistöpalveluala
 • Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Kuvanvalmistamot (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Muuttopalveluala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Paperiliitto

 • Pahvin- ja paperinjalostajat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Rautatiealan Unioni RAU

 • Asiakaspalvelu, liikenteenhoito ja -ohjaus sekä hallinnolliset ja muut toimistotehtävät (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Rautatieliikenteen veturimiestehtävät (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Suomen Muusikkojen Liitto

 • Vantaan viihdeorkesteri (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Yksityisten teattereiden vakituiset ja tilapäiset teatterimuusikot (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Sähköliitto

 • Rakennustuoteteollisuus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

 • Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Teatteriala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Tikkurilan Teatteri (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Ylen Teme-sopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Ylen Yhtyneet-sopimus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Teollisuusliitto

 • Bioteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Neova
 • Harja- ja sivellinalat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Jakajat (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Jalometalliala (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Kenkä- ja nahkateollisuus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Media- ja painoalan työntekijät (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Suorajakelu (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Taimitarha-ala
 • Veneenrakennusteollisuus (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)
 • Viestintäalan toimihenkilöt (irtisanottavissa päättymään 31.12.2022)

Sopimus päättyy maaliskuun lopussa 2024

Ilmailualan Unioni IAU

 • Airpro (yhdessä JHL:n kanssa)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Airpro (yhdessä IAU:n kanssa)
 • Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
 • Energia-, ICT- ja verkostoala (yhdessä Sähköliiton kanssa) (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Kansallisgalleria (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Satama-ala (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Työterveyslaitos (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Yksityinen opetusala
 • Yliopistot (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Huvi-, teema- ja elämyspuistot (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Vartiointiala (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Sähköliitto

 • Energia-, ICT- ja verkostoala (yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa) (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Huolto- ja kunnossapitoala (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)
 • Sähköistys- ja sähköasennusala (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Teollisuusliitto

 • Auto- ja konekorjaamoala
 • Puusepänteollisuus (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2024

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Yksityinen sosiaalipalveluala (irtisanottavissa päättymään 30.4.2023)
 • Yksityinen terveyspalveluala

Irtisanottavissa päättymään 30.4.2024:

 • Avaintyönantajat Avainta (työehtosopimus päättyy 30.4.2025)

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Apteekit (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Paperiliitto

 • Paperiteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: DS Smith Packaging Finland ja Stora Enso

Sähköliitto

 • Paperiteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: MM Kotkamills ja Stora Enso

Sopimus päättyy syyskuun lopussa 2024

Suomen Liikennelentäjäliitto SLL

 • Finnairin lentäjien työehtosopimus

Sähköalojen ammattiliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Stora Enso

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Stora Enso sekä Joutsenon Purupaali, Kuormaus Ursin ja Mantsisen Group

Sopimus päättyy lokakuun lopussa 2024

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Irtisanottavissa päättymään 31.10.2024:

 • Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (työehtosopimus päättyy 31.10.2025)

Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2024

Sähköalojen ammattiliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: UPM Biocomposites ja UPM Plywood (yhdessä Teollisuusliiton kanssa)

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Adolf Lahti Yxpila, Akonkosken Saha, Anaika Wood Group, Arolan Höyläämö, Aureskosken Jalostetehdas, Cartera, E.T. Listat, Elemenco, Elementti Sampo, ER-Saha, Finland Laminated Timber, FM-Haus, FM Timber, Haapajärven Ha-Sa, Iisalmen Sahat, Iisveden Metsä, Imex Wood, Isojoen Saha, JPJ-Wood, JT Timbertrucks, Jukajan Ristikko, Jukkatalo, Junnikkala, Kaivospuu, Keminmaan Puurakenne, Kestopalkki LPJ, Kinnaskoski, Kiurutimber, Kone Käkelät, Kotkamills Wood, Kouvolan Saha, KPS Kuljetus, Kuormauspalvelu Paunonen, Kuusisto Wood, Kärävä, Lapuan Saha, Lauttaniemen Teollisuus, Lunawood, Luopajärven Saha, Lännen Painepuu, MCM Timber, Meri Porin Saha, MM-Wood, Multian Saha, Muurametalot, Nord-Finnhaus, Noormarkun Saha, Nykarleby Ekopaint, Parmaco Production, Pyhännän Puujalostus, Pölkky, Riga Wood Finland, Scanpole, Sepa, Simons Element, Siparila, Sivuhonka, Sjöbloms Infra, Suomen Kodikas-Talot, Suomen Rakennustuote, SWM-Wood, Tarkkalan Kuljetus, Teri-Hus, Tervolan Saha ja Höyläämö & VK Timber, Tiaisen Saha, UPM Biocomposites, UPM Plywood, UPM Timber, Varkauden Puu, Veljekset Kuusisto, Versowood, Viitala Forest, Vuokila Wood, Westas Group, Westas Pihlava, Westas Raunio, Ålands Skogsindustrier, Älvsbytalo

Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2025

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Irtisanottavissa päättymään 31.1.2025:

 • Informaatiologistiikka-ala (työehtosopimus päättyy 31.1.2026)
 • Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijat (työehtosopimus päättyy 31.1.2026)

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Late-Rakenteet, Vaaran Palkki ja Veljekset Vaara

Sopimus päättyy helmikuun lopussa 2025

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Lapwall ja Oiwa Wood Solutions

Sopimus päättyy maaliskuun lopussa 2025

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Kannustalo, Kuhmo ja Suomen Kuitulevy

Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2025

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Avaintyönantajat Avainta (irtisanottavissa päättymään 30.4.2024)
 • Kunta-alan sopimukset (KVTES, TS, TTES, OVTES, LS, SOTE)

Suomen Muusikkojen Liitto

 • Kunta-alan muusikot
 • UMO:n avustajat
 • UMO:n vakituiset ja tilapäiset muusikot

Sopimus päättyy lokakuun lopussa 2025

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

 • Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (irtisanottavissa päättymään 31.10.2024)

Sopimus päättyy joulukuun lopussa 2025

Teollisuusliitto

 • Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: Formica IKI ja Puunjalostusyhtiö Koskisen

Sopimus päättyy tammikuun lopussa 2026

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

 • Informaatiologistiikka-ala (irtisanottavissa päättymään 31.1.2025)
 • Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijat (irtisanottavissa päättymään 31.1.2025)

Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2026

Paperiliitto

 • Paperiteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset: UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Pulp, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers (kaikki päättyvät 21.4.2026)