Mikä on #PainavaSyy?

#PainavaSyy on SAK:n ja ammattiliittojen yhteinen otsikko ja hashtag, jonka alla seurataan Orpon-Purran hallituksen työntekijöihin, työttömiin sekä yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin kohdistamia toimia ja leikkauksia.

Nimi “Painava syy” tulee Orpon-Purran hallitusohjelmasta. Siinä on kohta, jossa työnantajille halutaan antaa mahdollisuus irtisanoa ihmisiä ”painavan ja asiallisen syyn” sijaan pelkästään “asiallisesta syystä”. Käytännössä työnantajat voisivat jatkossa päästä eroon työntekijästä entistä kevyemmin perustein.

Tämä ja muut rajut työntekijän oikeuksiin kohdistuvat heikennysesitykset ovat ay-liikkeelle painava syy nousta puolustamaan työntekijöitä hallituksen leikkauksia vastaan.

Jos seuraavat neljä vuotta menevät, kuten hallitus haluaa, meillä työntekijöillä on todellakin painava syy olla huolissamme. Meitä uhkaavat useat heikennykset. Niiden takana ei ole taloudellinen tarve, vaan työnantajan vallan lisääminen.

Sosiaaliturva laitetaan leikkuriin. Huonosti suunnitellun ja kiireessä toteutetun paketin tulos ei ole joukko uusia työntekijöitä vaan köyhiä.

  1. Työntekijä on kutsuttu mukaan talouskasvua tekemään lähinnä leikkausten kohteena. Tavoitteena on työntekijä, josta pääsee eroon helposti työnantajan niin halutessa.
  2. Taloustilanteen käyttäminen perusteena leikkauksille ei kestä lähempää tarkastelua. Suurin osa työntekijään osuvista toimista ei vaikuta valtion talouteen merkittävästi, joten taloudellisista syistä niitä ei olisi pakko tehdä. Kyse ei ole rahasta, vaan ideologiasta, jossa työnantajan aseman pitää olla vahva ja työntekijän heikko.
  3. Yleensä lakeja muutetaan vastinpareittain eli jos jostain päästä työsuhdeturvaa leikataan, sitä lisätään johonkin toiseen kohtaan. Näin ei ole nyt: yrittäjille ei ole hallitusohjelmaan kirjattu mitään merkittäviä lisävastuita.
  4. Vertailu eri maiden malleihin on yksipuolista. Väite ”näin on jo muualla tehty” on rusinat pullasta -taktiikkaa. Työmarkkinamalli on kokonaisuus, johon ei voi poimia yksittäisiä osia muista Pohjoismaista.
  5. Työttömiin ja sosiaaliturvaan liittyvät leikkaukset kohdistuvat samoihin ihmisiin monesta suunnasta. Suunnitelmat ovat jo pitkällä, mutta laskelmia kerrannaisvaikutuksista ei ole tehty tai yhden ihmisen kohdalta saatava säästö on laskettu moneen kertaan.
  6. Hallitus osoittaa myös suoranaista julmuutta ottamalla niiltä, joilla on jo muutenkin vähän. SAK:n selvityksen mukaan tärkeimmät syyt sille, etteivät ihmiset työllisty, liittyvät ikään tai terveydentilaan. Niistä kumpikaan ei parane viemällä työttömältä ja hänen perheeltään vähäinenkin toimeentulo.
  7. Vallankäyttäjien on kestettävä arvostelua. Nykyinen hallitus puuttuu ensimmäisenä työntekijöiden oikeuteen osoittaa mieltään, heti sen jälkeen perässä tulevat isot leikkaukset ja heikennykset.