Kansainvälinen SAK

Yhä useampi työelämän uudistus saa alkunsa Euroopan unionissa. Siksi eurooppalainen vaikuttaminen on merkittävä osa SAK:n työtä.
ETUC:n toimintapäivä Brysselissä maaliskuussa 2013. Kuva: Sanni Halla-aho

Yhä useampi työelämää kehittävä lakimuutos saa alkunsa eurooppalaisessa päätöksenteossa. EU-lainsäädännön hyväksynnän jälkeen uudistuksen yksityiskohtaisesta toteutuksesta päätetään kussakin jäsenmaassa.

Myös Euroopan tason työmarkkinajärjestöt voivat neuvotella ja sopia työelämän kehittämisestä. Tätä työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä ja neuvotteluja kutsutaan sosiaaliseksi vuoropuheluksi tai sosiaalidialogiksi. Sosiaalidialogissa neuvotellut sopimukset löytyvät työelämäsivuiltamme.

Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions

SAK:lla ja STTK:lla on yhteinen EU-edustusto FinUnions Brysselissä. Toimiston tehtävänä on suomalaisten palkansaajien etujen valvominen ja tiedon välittäminen EU:n toiminnasta ja päätöksistä järjestöille Suomeen.

EU-edustusto seuraa työmarkkina-asioita Euroopan unionin toimielimissä yhteistyössä suomalaisten palkansaajajärjestöjen kanssa ja pitää yllä suhteita vaikuttajiin. EU-edustusto tekee myös yhteistyötä eurooppalaisen ay-liikkeen ETUC:n ja Brysselissä sijaitsevien kansallisten ay-järjestöjen edustajien kanssa.

SAK, STTK ja Akava toimivat Eurooppa-politiikassaan paljon yhteistyössä. Ne mm. koordinoivat yhdessä ETUC:n hallitusten kokousten valmistelua.

Kansainvälinen yhteistyö

SAK on seuraavien kansainvälisten ammattijärjestöjen jäsen:

SAK:lla on myös edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa, joka on Euroopan unionin neuvoa-antava elin muun muassa työelämäkysymyksissä. Lisäksi SAK on mukana muissakin EU:n lainsäädäntötyötä ohjeistavissa elimissä, kuten työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavassa komiteassa.

Kansainvälinen työjärjestö ILO

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tehtävänä on edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kansainvälisesti tunnustettuja työelämän ihmisoikeuksia, parantaa työntekijöiden asemaa ja työoloja kaikkialla maailmassa sekä kehittää kansainvälisiä työelämän normeja.

Kansainvälinen työjärjestö ILO on ainoa kolmikantaisesti toimiva YK-järjestö. Hallitusten ohella päätöksentekoon ILOssa osallistuvat tasavertaisesti eri maiden ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajien edustajat.

ILOn sopimukset ja suositukset muodostavat kansainvälisen työnormiston. Kaikkiaan ILO on hyväksynyt yhteensä noin 400 sopimusta ja suositusta. Suomi on ratifioinut sopimuksista noin 100. ILOn sopimukset ovat vaikuttaneet merkittävästi Suomen työlainsäädäntöön.

Sinustako kansainvälinen vaikuttaja?

Myös sinä voit vaikuttaa työ- ja ympäristöoloihin maailmalla. Me kaikki voimme toimia sosiaalisessa mediassa, erilaisissa verkostoissa, osallistua projekteihin ja tapahtumiin yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa.

SAK on työelämän ihmisoikeusjärjestö SASKin jäsen. SASK tukee köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä vahvistamalla ammattiyhdistysliikettä ja työntekijöiden asemaa kehittyvissä maissa.

Kampanjoimme muun muassa työntekijöiden oikeuksien ja reilujen työehtojen ja -olojen puolesta sekä ja lapsi- ja pakkotyötä vastaan.