Työmarkkinoiden tulosvastuuta lisää luottamus, ei sanelu

Blogi 04.04.2019 10:52 Eloranta Jarkko
Jarkko Eloranta

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä peräänkuulutti ”tulosvastuullista” kolmikantaa Helsingin Sanomien haastattelussa tällä viikolla. Vaatimus ei ole uusi, sillä samaa mantraa Sipilän johtama hallitus toisti koko nelivuotiskautensa.

Kuluneella hallituskaudella työmarkkinajärjestöille ei annettu aitoa sopimisen mahdollisuutta. Sen sijaan ”tulosvastuullisuus” tarkoitti, että hallitus päätti yksipuolisesti kolmikantaneuvottelujen lopputuloksen jo ennen kuin neuvottelut edes alkoivat. Työmarkkinajärjestöjen tehtäväksi jäi kuitata hallituksen etukäteen päättämä lopputulos. Näin uhkasi käydä muun muassa irtisanomissuojan heikentämistä koskevassa hallituksen hankkeessa viime syksynä.

Kolmikannan tuloksellisuudessa avainasioita ovat yhdessä sopiminen ja luottamuksen kasvattaminen. Ne jäivät valitettavasti kuluneella hallituskaudella uupumaan. Toivottavasti tuleva hallitus on viisaampi eikä väheksy aidon kolmikantaisen valmistelun ja luottamusyhteiskunnan merkitystä. 

Kolmikantaista sopimista tarvitaan poliittisen päätöksenteon apuna, jos tulokseksi halutaan ratkaisuja, jotka ovat tasapainoisia ja kestäviä sekä sellaisia, joihin kaikki – myös palkansaajat – voivat sitoutua. Sanelupolitiikka ja lopputuloksen asettaminen etukäteen johtavat sitä vastoin ratkaisuihin, jotka eivät ole loppuun asti harkittuja ja joihin sitoutuminen jää heikoksi. Heikko sitoutuminen puolestaan heijastuu työmarkkinaneuvotteluihin, eikä mitenkään positiivisesti.

Nykyisessä voimistuvan vastakkainasettelun ajassa yhdessä sopimisen merkitystä ei voi liikaa korostaa. SAK on aina valmis neuvottelemaan ja sopimaan, jos siihen annetaan aito mahdollisuus. Olemme tehneet yhteistyötä monenlaisten hallitusten kanssa. Yhteistyö sujuu, kun kunnioitetaan toisen paikkaa ja osaamista yhteiskunnassa.