SAK:n kannustavassa työllistymismallissa työttömille määrättävät karenssit ovat nykyistä selvästi lievempiä. Työtön voi myös välttää rangaistukset esimerkiksi korjaamalla virheensä. Työtöntä kannustavat "porkkanat" ja laadukkaat palvelut.

Työttömille on määrätty kohtuuttomia karensseja jo ennen aktiivimallia. Työtön voi menettää etuutensa 15–60 päiväksi yhden virheen vuoksi, vaikka virhe ei ole edes tahallinen.

Tarinoita suomalaisen työttömän arjesta

SAK:n mallissa karenssit

 • ovat lyhyitä
 • ovat selkeitä ymmärtää
 • kasvavat, jos rike on toistuva.

Ensimmäisestä kerrasta työtön saa vain huomautuksen.

Työtön voi välttää karenssit

 • korjaamalla virheen
 • olemalla esimerkiksi töissä, yrittäjänä, koulutuksessa tai muissa palveluissa.

Työttömällä on esimerkiksi kuukausi aikaa välttää karenssi.

Karensseilla pelottelu on turhaa työttömän kyykyttämistä. Karenssit ovat selvästi Suomea kohtuullisemmat muun muassa Ruotsissa.

Karenssit ovat kohtuullisemmat Ruotsissa kuin Suomessa

Palvelut kannustavat työtöntä SAK:n mallissa

Rangaistuksilla pelottelun sijaan SAK:n malli kannustaa työtöntä henkilökohtaisilla ja yksilöllisillä palveluilla, joita on tarjolla kaikille työttömille.

Puhelinsoitto ei riitä, työtön on tavattava kasvotusten

Jokainen työtön on tavattava henkilökohtaisesti heti työttömyyden alussa. Jos työttömyys jatkuu, tapaamisia on vähintään kolmen kuukauden välein.

Tarvittaessa työtön on ohjattava työkykyä tukeviin moniammatillisiin palveluihin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta.

Ensimmäisessä tapaamisessa työtön ja asiantuntija

 • kartoittavat avoimet työpaikat, mahdollisuudet omaehtoiseen koulutukseen ja palveluihin
 • käyvät läpi työttömän velvollisuudet ja oikeudet
 • arvioivat työttömän työ- ja toimintakyvyn
 • tekevät tapaamisen lopuksi yhdessä työllistymissuunnitelman, johon he kirjaavat työttömän palvelu- ja koulutustarpeet sekä työnhaun etenemisen.

SAK:n mallissa on työhön ja opiskeluun kannustavia porkkanoita

 1. Kaikki työ pidentää ansioturvan kestoa. Esimerkiksi Tanskassa yksi työtunti pidentää työttömyysturvan kestoa kahdella tunnilla.
 2. Soviteltu päiväraha on yksinkertainen ja työajan tarkastelusta on luovuttu sovitellun päivärahan maksamisessa.
 3. Työtön saa opiskella puoli vuotta ilman rajoituksia, kunhan hän tekee työllistymissuunnitelmassa sovitut asiat ja on valmis vastaanottamaan työtä.
 4. Työttömien uraohjauspalveluita ja työvoimakoulutusta lisätään. Koulutukseen ohjataan erityisesti heikommin koulutetut työnhakijat.
 5. Jos työnantaja palkkaa pitkäaikaistyöttömän töihin vähintään kuudeksi kuukaudeksi, saa hän esimerkiksi palkkatuen kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta ennakkoon.
 6. Työttömien lapsilla on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen.

Kehitämme työttömän työllistymisturvaa koko vuoden

Kannustava työllistymismalli on yksi ehdotuksistamme, miten työttömiä tulee kohdella luottamusyhteiskunnassa. Lisää on tulossa – kehitämme työttömyysturvaa koko vuoden 2018.

Työttömyysturvan uudistamisen lisäksi teemme myös ehdotuksia ammattiliittojen ja työttömyyskassojen mahdollisuuksista auttaa jäseniään työllistymisessä.