Perhevapaat ja lasten hoito

Perhevapaat uudistuivat elokuun alussa 2022. SAK oli mukana uudistusta valmistelevassa työryhmässä.

SAK:n tavoittelemat joustot työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi työelämässä edistyvät perhevapaauudistuksen myötä. Perhevapaiden käytön joustavuus lisääntyy, vanhemmille tulee yhdenmittaiset vapaat käytettäväkseen ja erilaiset perhemuodot huomioidaan jatkossa paremmin.

Työntekijöiden mahdollisuuksia hyötyä perhevapaiden joustoista parannettava

Palkansaajien mahdollisuudet hyötyä joustoista jäävät kuitenkin jatkossakin rajallisiksi. Uudistuksen myötä etuusjärjestelmä mahdollistaa vapaiden käytön hyvin joustavasti osa-aikaisesti, lyhyemmissä tai pitkissä jaksoissa tai vaikkapa yksittäisinä päivinä.

Etuusjärjestelmän joustot hyödyttävät erityisesti yrittäjiä tai freelancer-työtä tekeviä. Palkansaajien vapaiden käyttöä rajoittaa kuitenkin edelleen työsopimuslaki, jonka mukaan vapaista on ilmoitettava pääsääntöisesti kaksi kuukautta ennen vapaan alkua. Lisäksi palkansaajan mahdollisuutta pitää vapaita joustavasti rajoittaa se, että työntekijällä on oikeus pitää vapaita enintään neljässä osassa.

SAK tavoittelee edelleen joustavampaa järjestelmää, jossa etuusjärjestelmään tehtävät muutokset hyödyttävät myös palkansaajaa. SAK:n mielestä perhevapaiden ilmoitusaikoja on lyhennettävä nykyisestä ja työntekijän oikeutta pitää vapaitaan useammassa jaksossa lisättävä. Pidemmällä tähtäimellä SAK tavoittelee myös ansiosidonnaisten perhevapaiden kokonaispituuden kasvattamista, jotta tarve kotihoidon tuen käytölle vähenisi.

Tasa-arvon näkökulmasta perhevapaauudistuksella otetaan iso askel oikeaan suuntaan. Jatkossa vanhemmilla on oikeus samanpituiseen vapaaseen riippumatta vanhemman sukupuolesta. Lisäksi vanhemmat voivat jatkossa pitää vapaitaan haluamassaan järjestyksessä myös niin, että ansiosidonnaisten vapaiden välissä on kotihoidon tuen jaksoja. Tämä mahdollistaa sen, että perheet voivat suunnitella vapaitaan paremmin perheen tilanteen mukaan.

Kotihoidon tuki vaatii remonttia

Jotta perhevapaat ovat tasa-arvoa edistäviä ja perheiden erilaisuutta huomioivia, myös kotihoidon tuki vaatii remonttia. Valtaosa kotihoidon tuen saajista on naisia, mikä vaikuttaa suoraan naisten palkka- ja eläkekertymään.

SAK on ehdottanut kotihoidon tuen uudistamista niin, että myös kotihoidon tuki jaettaisiin tasan vanhempien kesken hyödynnettäväksi. Halutessaan vanhempi voisi olla lyhyemmän aikaa korkeammalla etuudella kotihoidon tuella tai pidemmän aikaa matalammalla etuudella.

SAK kannattaa täysin maksutonta varhaiskasvatusta

Lain mukainen varhaiskasvatus on ennen kaikkea lapsen oikeus. Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatus perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

SAK kannattaa laadukasta, kattavaa ja hyvin resurssoitua varhaiskasvatusjärjestelmää, jonka ytimessä on ovat lapsen etu ja osaava, motivoitunut henkilöstö. Jokaisen lapsen oikeutta ja tosiasiallista mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatukseen tulee tukea.

SAK kannattaa täysin maksutonta varhaiskasvatusta. Muuttuva työelämä on myös lisännyt vuoropäivähoidon tarvetta, ja on käynyt ilmi, että sen saatavuudessa on suuria haasteita alueittain. SAK kannattaa vuoropäivähoidon kehittämistä ja palveluiden takaamista perheiden sitä tarvitessa.

Lataa tästä SAK:n perhevapaaopas luottamushenkilöille. 

Lisätietoa perhe-etuuksista löydät Kelan nettisivuilta.