Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot uusista työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

SAK hakee työehtosopimustoiminnan asiantuntijaa

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja niiden yli 800 000 jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää.

Jos sinulla on työkokemusta ja osaamista työmarkkinoista, työehtosopimustoiminnasta ja työlainsäädännöstä, saatat olla hakemamme henkilö.

Työhön kuuluu SAK:laisen työehtosopimustoiminnan koordinointia, liittoyhteistyötä ja sopimusjärjestelmään liittyvää valmistelu- ja kehittämistyötä.  Asiantuntija vastaa sopimusjärjestelmän muutokseen liittyvien tavoitteiden valmistelusta ja siihen liittyvästä yhteiskuntavaikuttamisesta, viestinnästä ja sidosryhmätyöstä.  Työtehtäviin kuuluu työlainsäädännön valmisteluun osallistumista.

Tehtävä tarjoaa näköalapaikan suomalaiseen työmarkkinakenttään ja sopimuspolitiikkaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla. Täsmällinen tehtäväkuva määritellään valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää työkokemusta sopimustoiminnan ja työlainsäädännön parista sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavia teoreettisia valmiuksia.

Etsimämme henkilö omaa itsenäisen ja aktiivisen työotteen, mutta on samalla rakentava joukkuepelaaja. Edellytämme hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu- ja viestintätaitoja sekä suomen kielen lisäksi sujuvaa englannin kielen taitoa. 

Työmarkkinoiden, ammattiyhdistysliikkeen ja työehtosopimusneuvottelujen tuntemus ja verkostot sekä muu kielitaito ovat työssä eduksi.

Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät AY-toimihenkilöt ry:n ja ATY ry:n työehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät AY-toimihenkilöt ry:n ja ATY ry:n työehtosopimuksen mukaisesti. SAK on Hyvän mielen työpaikka®

Lähetä hakemuksesi ja CV:si viimeistään 19.8.22 osoitteeseen eveliina.latvatalo@sak.fi

Lisätietoja antaa työehdot-osaston johtaja Heli Puura, 050 5252673, heli.puura@sak.fi.

UNI Europa hakee asiantuntijaa graafisen alan vaikuttajatyöhön

Palvelualojen ammattiliittojen eurooppalainen kattojärjestö UNI Europa hakee asiantuntijaa graafisen alan vaikuttajatyöhön (Policy Coordinator for the Graphical sector). Tehtävä on vakituinen ja sijoittuu Brysseliin. Hakuaika päättyy 15.9.2022.

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet

JHL hakee koulutusassistenttia

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 165 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme koulutusassistenttia määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2022–31.8.2023 JHL:n keskustoimistolle Helsinkiin.

Koulutusassistentin monipuolisessa tehtävässä vastuullasi ovat tiettyjen alueiden kurssien käytännön järjestelyihin liittyvät asiat kuten

 • kurssitilojen varaaminen
 • hotelli- ja matkajärjestelyt kursseille tulijoille
 • kurssihakemusten käsittely
 • asiakaspalvelu
 • yhteydenpito eri tahoihin, kuten kurssilaisiin sekä kouluttajiin.

Tulet toimimaan tiiviissä kolmen henkilön tiimissä ja odotammekin sinun olevan yhteistyökyinen ja tiimihenkinen tekijä, joka auttaa mielellään muita. Osaat myös itse pyytää tarvittaessa apua. Koet asiakaspalvelun itsellesi luontaiseksi ja ymmärrät sen tärkeyden.

Sinulla on erinomaiset viestintätaidot, niin suulliset kuin kirjalliset, ja pidät mielelläsi yhteyttä eri tahoihin. Työpäiväsi eivät aina ole samanlaisia, joten ethän hätkähdä muuttuvia tilanteita, ja toisaalta ymmärrät hyvin myös rutiinien tärkeyden. Työssäsi tulet käsittelemään myös luottamuksellisia asioita, joten ymmärrät luottamuksellisten asioiden merkityksen työnkuvassasi.

Odotamme sinulta ajan tasalla olevia IT-valmiuksia ja intoa oppia uutta. Työssäsi tarvitset sujuvan suomen kielen lisäksi englannin kieltä, erityisesti arvostamme ja toivomme myös ruotsin kielen osaamista. Odotamme kokemusta assistentin tehtävistä, lisäksi katsomme eduksi kokemuksen vastaavan tyyppisistä kurssijärjestelyihin liittyvistä tehtävistä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn sekä mukavan ja yhteen hiileen puhaltavan tiimin tuen sekä hyvän perehdytyksen tehtävääsi.

Jos olet positiivinen, työstäsi innostuva tekijä, niin haethan paikkaa mahdollisimman pian!

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupäällikkö Marianne Nieminen, puh. 040 543 1833.

Hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa 26.8.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi.

Sähköpostin aihekenttään merkintä: koulutusassistentti.

JHL hakee talousjohtajaa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 165 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:lle Helsinkiin talousjohtajaa.

Liiton talousjohtajana vastaat liiton taloudesta ja varainhoidosta, huolehdit liiton omistamien kiinteistöjen hallinnoinnista sekä osallistut ICT-järjestelmäkehitykseen ja hankintaan. Lisäksi talousjohtajalle kuuluvat liiton ohjaus- ja päätöksentekojärjestelmä ja toimivaltuudet -asiakirjassa määritellyt vastuut ja tehtävät.

Toimialueelle kuuluu kaksi yksikköä: talousyksikkö ja tietohallintoyksikkö sekä talousjohtajan alaisuudessa toimiva kiinteistöpäällikkö. Johtoryhmän jäsenenä toimit tiiviissä yhteistyössä liiton puheenjohtajan ja hallituksen kanssa.

Mitä odotamme sinulta:

 • Kokemusta laaja-alaisista taloushallinnon tehtävistä.
 • Vahvaa sijoitustoiminnan osaamista.
 • Näkemystä ICT-järjestelmien kehittämisestä.
 • Akateemista tai muuta tehtävään soveltuvaa koulutustaustaa.

Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, esihenkilökokemus sekä ay-liikkeen tuntemus edesauttavat tehtävässä menestymistä.

Mitä tarjoamme sinulle:

Tarjoamme sinulle itsenäisen ja vastuullisen tehtäväkentän vakavaraisessa ammattiliitossa. Pääset kehittämään toimintaa niin taloushallinnon kuin koko liiton näkökulmasta.

Hakemukset vastaanottaa Pro-Source Oy. Jätäthän hakemuksesi ja CV:si Hae tehtävää tästä -linkin kautta 24.8.2022 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Päivi Niemi-Laine
Puheenjohtaja
JHL
040 7024 772

Marianne Neva
Senior Consultant
Pro-Source Oy
050 323 5214
marianne.neva@prosource.fi

Sähköliitto hakee teknistä asiantuntijaa

Sähköliitto on 34 000 jäsenen ammattiliitto, joka pitää sähköistys- ja sähköasennusalalla, energia-ICT-verkostoalalla sekä useilla teollisuus- ja eritysaloilla töitä tekevien jäsentensä puolia. Sähköliittolaiset työskentelevät rakennustyömailla, voimalaitoksissa, tehtaissa ja tietoliikenneyhtiöissä joka puolella maata. Sähköliitolla on 117 toimivaa ammattiosastoa.

Haemme Tampereelle Sähköliiton keskustoimistoon teknistä asiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Teknisen asiantuntijan tehtäviin kuuluu mm.

 • kokous- ja tapahtumajärjestelyt
 • luottamushenkilörekisterin ylläpito
 • luottamushenkilötiedottamiseen sekä muuhun jäsenistölle suunnattuun sähköiseen viestintään osallistuminen
 • koulutus- ja painomateriaalin tuottaminen ja päivittäminen.

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä. Tehtävä edellyttää molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa, englannin kielen taitoa sekä tietoteknisten ja sähköisten ohjelmien hyvää hallintaa.

Eduksi katsomme ammattiyhdistysliikkeen ja järjestötoiminnan tuntemuksen.

Tarjoamme mielenkiintoisen, itsenäisen ja monipuolisen työn, josta maksetaan Ammattijärjestöjen Työnantajayhdistys ry:n ja Ay-toimihenkilöt ry:n välisen toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukainen palkka työsuhde-etuineen.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan Sähköliittoon 24.8.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen maarit.mattila@sahkoliitto.fi.

PAM hakee järjestöneuvojaa Rovaniemelle

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 200 000 jäsentä, joista naisia on 75 %. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla.

PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla. Työelämän asiantuntijana PAM parantaa jäsentensä toimeentuloa, työsuhdeturvaa ja elämisen laatua.

Haemme Pohjois-Suomen alueelle järjestöneuvojaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Järjestöneuvojan työtehtäviin kuuluu Rovaniemen aluetoimiston asiakaspalvelutyö, jäsenhankinnan ja työelämätiedotuksen tukeminen ja toteutus, alueellinen viestintä eri kanavissa ja ammattiosastojen toiminnan tukeminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu alueen tapahtumien ja koulutuksien järjestämistä sekä niistä viestimistä, soittokampanjoiden toteutus sekä toimistotehtävien hoitamista. Tarvittaessa järjestöneuvoja osallistuu jäsenten neuvontaan työehtosopimuksiin, lakiasioihin ja perustason työttömyysturvakysymyksiin liittyvissä tilanteissa.

Tuemme tehtävässä kehittymistä ja perehdytämme siihen. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työtehtävän sekä kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Työskentelypaikka on Rovaniemen aluetoimisto ja työalueena on ensisijaisesti Lapin alue.

Sinulta toivomme intoa oppia uusia tehtäviä, hyviä vuorovaikutustaitoja, kirjallista ja suullista esitystaitoa, englannin kielen taitoa sekä tietotekniikan hyvää hallintaa. Joustava työtapa vaihtelevissa tehtävissä on eduksi.

Työsuhde on määräaikainen työvapaan sijaisuus. Työsuhde alkaa 15.9.2022 tai sopimuksen mukaan ja se päättyy 31.7.2023.

Jätä sähköinen hakemus 21.8.2022 mennessä. Hakemukseen pääset tästä linkistä.

Lisätietoja antaa aluepäällikkö Mikkel Näkkäläjärvi 15.8. klo 10.00–12.00 numerossa 044 733 9206.

Työhaastattelut pidetään torstaina 25.8. Rovaniemellä.

JHL hakee sopimusasiantuntijaa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 165 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme sopimusasiantuntijaa edunvalvonnan ja järjestötoiminnan linjalle julkisten sopimusalojen toimialueelle JHL:n keskustoimistolle Helsinkiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Julkisten sopimusalojen toimialueen vastuulla on liiton julkiselle sektorille sopimien virka- ja työehtosopimusten neuvotteleminen ja soveltaminen sekä työelämän kehittämiseen vaikuttaminen.

Haettavana oleva sopimusasiantuntija sijoittuu kuntatiimiimme. Tehtäviin kuuluu erikseen sovittavin painotuksin kunta-alan ja hyvinvointialueiden työehtosopimuksiin liittyvät sopimusneuvottelut ja sopimusten tulkitseminen, keskusneuvottelut sekä yhteiskuntavaikuttaminen, koulutus-, ammattiala-, tiedotus- ja järjestötehtävät.

Hakijoilta edellytämme tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta kunta-alan työehtosopimuksista sekä aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja ongelmien ratkaisutaitoa. Odotamme hakijalta suomalaisen työmarkkinajärjestelmän ja työlainsäädännön hallintaa sekä osaamista sopimusjärjestelmästä ja siihen liittyvästä virka- ja työehtosopimustoiminnasta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyviä kirjallisia viestintätaitoja ja järjestelmäosaamista, koulutus-, esiintymis- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä omaksua uutta tietoa ja hyödyntää sitä työssä. Arvostamme myös kielitaitoa (englanti, ruotsi). Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot, monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät, hyvät mahdollisuudet kehittää ammattitaitoaan ja osaamistaan sekä näköalapaikan työelämään isossa ja kehittyvässä ammattiliitossa. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan. Paikka täytetään 1.10.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa neuvottelujohtaja Kristian Karrasch 15.–22.8., puh. 040 728 9046, kristian.karrasch@jhl.fi.

Hakemukset ja ansioluettelot 22.8.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi.

Sähköpostin aihekenttään merkintä ”kunta-alan sopimusasiantuntija”.

Ammattiliittojen työnhaku- ja urapalveluja

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n alojen avoimet työpaikat

Palvelualojen ammattiliiton PAMin duunisivut

Palvelualojen ammattiliiton PAMin urapalvelut

Rakennusliiton urapalvelut

Suomen Muusikkojen Liiton listaus koesoitoista

Sähköliiton työtori

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton Temen Työta kaikille -palvelu

Teollisuusliiton työtori

Teollisuusliiton duunivalmennus