Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot uusista työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

TSL hakee yhteiskunnallisen koulutuksen koulutussuunnittelijaa

Työväen Sivistysliitto TSL on työväenliikkeen arvopohjaan sitoutunut järjestöjen oppilaitos, joka rohkaisee ihmisiä osallistumiseen yhteiskunnassa. Työväen Sivistysliitolla on yli satavuotiset perinteet vapaan sivistystyön oppilaitoksena, joka toimii visionsa mukaisesti niin, että sen kolmekymmentä jäsenjärjestöä ovat vetovoimaisia, onnistuvat työssään ja niiden jäsenistö osallistuu toimintaan yhteiskunnan kehittämiseksi.

Haemme nyt joukkoomme määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.12.2021–30.6.2023 yhteiskunnallisen koulutuksen koulutussuunnittelijaa kehittämään, koordinoimaan ja toteuttamaan aate- ja arvopohjaista koulutusta.

Koulutussuunnittelijan keskeisiä työtehtäviä ovat koulutuskokonaisuuksien suunnittelu yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa, kouluttaminen sekä yhteiskunnallisiin koulutuksiin liittyvät kehittämis- ja koordinaatiotehtävät. Tehtävässä on mahdollisuus kouluttaa myös kursseilla, joita TSL toteuttaa yhteistyössä kansainvälisten koulutusyhteistyökumppaneiden kanssa.

Tehtävään sisältyy myös ilta- ja viikonlopputöitä. Tehtävä edellyttää matkustamista kotimaassa ja mahdollisesti myös ulkomailla.

Odotamme koulutussuunnittelijalta

 • käytännössä osoitettua pedagogista osaamista
 • sitoutumista Työväen Sivistysliitto TSL:n arvoihin
 • TSL:n jäsenjärjestökentän tuntemusta
 • erinomaisia vuorovaikutustaitoja
 • erinomaista suomen kielen taitoa
 • taitoa puhaltaa yhteen hiileen ja toimia työyhteisössä rakentavana voimavarana.

Eduksi katsotaan

 • järjestämisen ja vapaaehtoisjohtamisen koulutusosaaminen
 • eurooppalaisen työelämän kehityksen tuntemus
 • kansainvälisen työväenliikkeen tuntemus
 • englannin ja ruotsin kielen taito
 • soveltuva korkeakoulututkinto.

Tarjoamme mielenkiintoista suunnittelu- ja koulutustyötä kehittämisorientoituneessa työyhteisössä Helsingin Hakaniemessä. Työtä on mahdollista tehdä myös etä- ja läsnätyön yhdistelmänä hybridityönä. Noudatamme yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Kirsi Mäki, p. 040 456 6511, kirsi.maki@tsl.fi.

Hakemukset 22.10.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen merja.laakso@tsl.fi.

TSL hakee koulutussuunnittelijaa

Työväen Sivistysliitolla on yli satavuotiset perinteet vapaan sivistystyön oppilaitoksena, joka toimii visionsa mukaisesti niin, että sen kolmekymmentä jäsenjärjestöä ovat vetovoimaisia, onnistuvat työssään ja niiden jäsenistö osallistuu toimintaan yhteiskunnan kehittämiseksi.

Haemme määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen ajalle 15.11.2021–31.12.2022 koulutussuunnittelijaa.

Tarjoamme mielenkiintoista ja monipuolista työtä luovassa asiantuntijatyöyhteisössä Helsingin Hakaniemen Ympyrätalossa.

Koulutussuunnittelijan tehtäviin kuuluvat

 • Perustaitohankkeen talouden ja toiminnan johtaminen
 • Aikuisten osaamisen ja oppimisen ohjaamiseen keskittyvän toimintamallin luominen
 • Oppimisen pulmien tunnistaminen ja osaamisen taitojen vahvistaminen sekä oppimisen tuen prosessin kehittäminen
 • Yhteistyökumppanien ja osatoteuttajien yhteistyön koordinointi ja fasilitointi
 • Osallistujien tavoittaminen koulutuksiin
 • Koulutuksen ja muun toiminnan käytännön järjestelyistä vastaaminen

Tehtävä edellyttää

 • Pedagogista osaamista sekä osaamista aliedustettujen ryhmien osallistumisen lisäämiseksi
 • Vapaan sivistystyön ja TSL:n jäsenkentän tuntemusta
 • TSL:n yhteiskunnallisen tehtävän ymmärtämistä
 • Hyvää suomen, ruotsin ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
 • Projektinjohtamistaitoa ja itsenäistä työotetta
 • Erinomaisia verkostoitumistaitoja

Työssä onnistumisessa tärkeää on valmentava ote. Korkeakoulututkinto ja pedagoginen pätevyys lasketaan eduksi. Koulutussuunnittelija sijoittuu perustaitoyksikköön.

Noudatamme yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Työ edellyttää jonkin verran matkustamista sekä koti- että ulkomailla. Tarjoamme nykyaikaisen ja viihtyisän toimistoympäristön sekä valmiudet etätyöhön. Lisäksi käytössä on kattava työterveyshuolto ja hyvät henkilöstöedut.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Palkka määräytyy asiantuntijatehtävissä edellytettävän työn vaativuuden mukaan palkkarakennesopimuksemme mukaisesti.

Lisätietoa tehtävästä antaa perustaitoyksikön päällikkö Inari Juntumaa, inari.juntumaa@tsl.fi tai 040 905 1940.

Lähetä hakemuksesi 30.9. mennessä osoitteeseen merja.laakso@tsl.fi.

FinUnions hakee johtajaa

Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions hakee johtajaa toimistolleen Brysselissä.

Johtaja vastaa FinUnionsin EU-instituutioihin suuntautuvasta vaikuttamisesta läheisessä yhteistyössä jäsenjärjestöjen asiantuntijoiden ja eurooppalaisten yhteistyökumppanien kanssa. Johtaja vastaa lisäksi myös FinUnionsin taloudesta ja hallinnosta.

Tehtävään valittavalta odotetaan EU:n työmarkkinapolitiikan ja -lainsäädännön tuntemista, EU:n päätöksentekoprosessien ja vaikuttamistyön osaamista sekä palkansaajajärjestöjen tuntemusta. Myös asiantuntijatyön organisoinnissa ja fasilitoinnissa tarvittavat yhteistyötaidot ovat tehtävässä tärkeitä.

Tehtävään valittavalta edellytetään erinomaista englannin kielen taitoa. Myös ruotsin ja ranskan kielten taidosta on tehtävässä merkittävää etua.

Tehtävän palkkaus ja muut ehdot määritellään sopimuksen mukaan. Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään esittämään palkkatoiveensa.

Valittu johtaja aloittaa tehtävässä vuoden 2022 alussa tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa FinUnionsin hallituksen puheenjohtaja Jarkko Eloranta, jarkko.eloranta@sak.fi.

Hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään 26.10.2021 sähköpostitse Kirsi Sainiolle, kirsi.sainio@sak.fi.

Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions on edustanut suomalaisia palkansaajia Brysselissä vuodesta 1995. Yhdistyksenä toimivan FinUnionsin jäsenjärjestöjä ovat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja STTK.

TSL hakee hankesuunnittelijaa

Työväen Sivistysliitto TSL on työväenliikkeen arvopohjaan sitoutunut järjestöjen oppilaitos, joka rohkaisee ihmisiä osallistumiseen ja vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Toteutamme yhteistyössä ammattiliittojen, ammatillisten oppilaitosten, yliopistojen sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa työhön, työn muutoksen vaikutuksiin ja osaamiseen liittyviä, yhteiskunnallista vaikuttavuutta vahvistavia hankkeita. Hankeyhteistyötä tehdään niin kansallisessa kuin eurooppalaisessa viitekehyksessä.

Tarjoamme mielenkiintoista ja monipuolista työtä luovassa asiantuntijatyöyhteisössä Helsingin Hakaniemen Ympyrätalossa. Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen hankesuunnittelijaa työelämähankkeiden suunnittelutehtäviin.

Hankesuunnittelijalta odotamme tehtävän edellyttämää pedagogista ymmärrystä ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Tehtävä vaatii uuden rakennerahasto-ohjelmakauden 2021–2027 painopisteiden mukaisten ilmiöiden ja hankeaihioiden tunnistamista yhteiskunnassa, verkostoitumista eri alojen asiantuntijoiden kanssa sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Hakijalla on kokemusta hakuprosessia edistävien analyysityökalujen käytössä.

Tehtävä edellyttää lisäksi erittäin hyvää suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Näytöt onnistuneista rahoitushauista sekä eri rahoitusinstrumenttien tuntemuksesta ovat eduksi.

Työkavereina TSL:ssa toimii työstään innostuneita asiantuntijoita. Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, nykyaikaisen ja viihtyisän työympäristön sekä valmiuden etätyöhön. Lisäksi käytössä on kattava työterveyshuolto ja hyvät henkilöstöedut.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Palkka määräytyy asiantuntijatehtävissä edellytettävän vaativuuden mukaan. Työsuhde on määräaikainen 1.11.2021–30.10.2023, ja työaika on kokoaikainen.

Lisätietoa TSL:n työelämähankkeista: www.tsl.fi/Hankkeet ja hankekeskuksen päällikkö Mervi Ylitalolta, mervi.ylitalo@tsl.fi, 044 512 2062.

Hakemukset 27.9.2021 mennessä osoitteeseen merja.laakso@tsl.fi.

Ammattiliittojen urapalveluja

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n alojen avoimet työpaikat

Palvelualojen ammattiliiton PAMin Duunisivut

Palvelualojen ammattiliiton PAMin urapalvelut

Rakennusliiton urapalvelut

Sähköliiton Työtori

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton Temen Työta kaikille -palvelu

Teollisuusliiton työtori

Teollisuusliiton urapalvelut