Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot uusista työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

JHL hakee kahta lakimiestä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 200 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelut. Lisätietoja www.jhl.fi

Haemme nyt joukkoomme kahta

lakimiestä

liiton oikeudelliselle toimialueelle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Lakimiesten tehtävänä on neuvoa liiton jäseniä ja luottamusmiehiä työpaikan erimielisyystilanteissa ja työelämän sosiaaliturva-asioissa, hoitaa jäsenten työoikeudellisia riita-asioita tuomioistuimissa sekä työ- ja virkaehtosopimusten tulkintaerimielisyyksiä työtuomioistuimessa. Lisäksi lakimies osallistuu lainvalmistelua koskevaan edunvalvontaan ja jäsenten ja luottamusmiesten kouluttamiseen sekä toimii oikeudellisena asiantuntijana liiton muille toimijoille. Valittavan henkilön tehtävät määritellään tarkemmin asianomaisen kokemuksen ja osaamisen mukaan.

Edellytämme tehtävään valittavilta lakimiehiltä oikeustieteen kandidaatin/maisterin tutkintoa, osaamista työoikeuden alalta, kokemusta asiamiehen tehtävien hoitamisesta tuomioistuimissa sekä kykyä itsenäiseen ja aloitteelliseen työskentelyyn. Valittava lakimies on voinut hankkia riittävän prosessiosaamisen myös hallintolainkäytön tehtävissä. Arvostamme lisäksi suoritettua tuomioistuinharjoittelua tai muuta kokemusta lainkäyttötehtävistä. Hyvä ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito luetaan eduksi.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Työsuhde alkaa 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot pyydämme lähettämään viimeistään 10.2. tämän linkin kautta Paragraaffiin.

Tehtäviin liittyviin tiedusteluihin vastaa lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen, puh. 040 534 0293 (tavoitettavissa 7.2. ja 10.2.), ja Paragraaffin Senior Consultant Jarl-Johan Héde (040 576 5709, jarl-johan.hede@paragraaffi.fi).

Palkansaajien tutkimuslaitos hakee korkeakouluharjoittelijoita

Palkansaajien tutkimuslaitos hakee

korkeakouluharjoittelijoita

kaikille kolmelle tutkimuslohkolleen kesäksi 2020.

Työmarkkinalohkon tutkimusharjoittelija osallistuu tutkimusapulaisena työn murrosta sekä monimuotoisen ansiotyön tekemistä käsitteleviin tutkimushankkeisiin. Taloustieteen empiiristen menetelmien ja tilastollisten ohjelmien kuten STATAn hyvä hallinta on hakijalle eduksi, koska hankkeissa hyödynnetään laajoja mikrotason aineistoja.

Julkisen talouden lohkon tutkimusharjoittelija on mukana tutkimusprojektissa, jossa tarkastellaan rekrytointimenetelmien yhteyttä työnhakijoiden syrjintään ja rekrytointien onnistumiseen. Harjoittelija osallistuu aihealueen kirjallisuuden kartoittamiseen, tutkimusaineiston käsittelyyn ja empiiristen analyysien tekoon. Harjoittelija pääsee tutustumaan ajankohtaiseen ja politiikkarelevanttiin aihealueeseen ja hyödyntämään empiirisen taloustieteen tutkimusmenetelmiä, joista on hyötyä mm. pro gradu -työtä ajatellen.

Makrolohkon tutkimusharjoittelija osallistuu tutkimusapulaisena PT:n ennustetoimintaan ja ennustetoiminnan kehittämiseen. Ohjelmointitaito on hakijalle eduksi. Harjoittelija pääsee tutustumaan kansantalouden tilinpitoon, käytännönläheisiin makrotaloudellisiin ennustemalleihin ja talousennusteiden laadinnan muihin välineisiin.

Kaikkien harjoittelupaikkojen hakuaika päättyy 16.2.2020. Tarkemmat hakuohjeet ja tiedot löytyvät yllä olevien linkkien kautta.

Avoimet työpaikat kansainvälisissä palkansaajajärjestöissä

Katso päivittyvä lista FinUnionsin sivuilta.