Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot uusista työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

TSL:n Helsingin opintojärjestö hakee toiminnanjohtajaa

Työväen Sivistysliiton Helsingin opintojärjestö ry etsii

toiminnanjohtajaa

Työväen Sivistysliiton Helsingin opintojärjestö on paikallinen vapaan kansansivistystyön toimija. Toiminnan rungon muodostaa kaikille avoin kurssi- ja koulutustoiminta. Viime vuonna toteutettiin noin 250 kurssia. Kulttuuritilaisuuksia järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa resurssien mukaan.

Toiminnanjohtajana työtehtäviisi kuuluu opintojärjestön toiminnan suunnittelusta ja taloudesta vastaaminen sekä sidosryhmätyö ja rahoituksen hankinta. Toimit myös hallituksen sihteerinä sekä opettajien yhteyshenkilönä ja vastaat kurssikalenterin suunnittelusta. Lisäksi osallistut kurssien valmisteluun liittyviin käytännön järjestelytöihin.

Edellytämme, että hakijalta löytyy

  • vahvaa taloushallinnon osaamista
  • esimieskokemusta
  • kokemusta järjestötoiminnasta
  • viestintä- ja markkinointiosaamista
  • hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja
  • aikuiskoulutuskentän ja vapaan sivistystyön tuntemusta.

Arvostamme myös seuraavia asioita:

  • kokemusta tapahtumien järjestämisestä
  • ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Työtehtävien hoitaminen edellyttää valmiutta ilta- ja viikonlopputöihin.

Tehtävä alkaa 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Hakemukset liitteineen toimitetaan (yhtenä pdf-tiedostona) 25.11.2018 klo 23.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@tsl-helsinki.fi.

Hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemuksessa palkkatoiveensa. Noudatamme yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Lisätietoja työpaikasta antaa toiminnanjohtaja Tuomas Finne, p. 050 374 0315, tai tuomas.finne@tsl-helsinki.fi.

FinUnions hakee tiedottajan sijaista Brysseliin

FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n sekä akavalaisen neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n yhteinen edustusto Brysselissä.

Haemme nyt

tiedottajaa

kokopäiväiseen työsuhteeseen ajalle 28.1.–30.11.2019.

Tiedottajan keskeinen tehtävä on tukea FinUnionsin vaikuttamistyötä viestinnällä sekä välittää tietoa FinUnionsin jäsenjärjestöille. Vuonna 2019 viestinnässä keskiössä ovat europarlamenttivaalit ja Suomen EU:n neuvoston puheenjohtajuuskausi. Kyseessä on äitiyslomasijaisuus.
 
Vaaleihin liittyen tehtävänä on erityisesti seurata eurooppalaista keskustelua palkansaajille tärkeistä teemoista sekä Brysselissä että keskeisissä jäsenmaissa, nostaa eurooppalaisia näkökulmia osaksi Suomen julkista keskustelua ja tiedottaa niistä jäsenjärjestöille.
 
Puheenjohtajakauden aikana tehtävänä on erityisesti seurata EU-instituutioiden päätöksentekoa, auttaa jäsenjärjestöjä vaikuttamaan siihen ja tehdä yhteistyössä jäsenjärjestöjen viestintöjen kanssa EU:ta tutuksi suomalaisille työntekijöille vahvistaen tavallisten kansalaisten ymmärrystä EU:sta.
 
Tiedottajan vastuulla on FinUnionsin internet-sivujen sisällöntuotanto ja ylläpito, sosiaalisen median sisällöntuotanto ja suomenkielisen uutiskirjeen toimittaminen.
 
Työnkuvaan kuulu myös FinUnionsin toimiston taloushallintoon liittyviä tehtäviä, kokousjärjestelyjä ja vierailuryhmiin liittyviä järjestelyjä.
 
Tiedottajalta edellytetään vähintään alempaa korkeakoulututkintoa, aiempaa kokemusta viestinnällisistä tehtävistä, EU-instituutioiden ja -politiikan tuntemusta ja suomenkielen lisäksi englannin ja ranskan kielen osaamista. Eduksi katsotaan EU:n työ- ja sosiaalilainsäädännön tuntemus.
 
FinUnions tarjoaa mahdollisuuden itsenäiseen, EU-asioihin ja Suomen yhteiskuntaan ja kansalaisiin liittyvään viestintätyöhön EP-vaalivuonna ja Suomen puheenjohtajuuskauden aikana.
 
Vapaamuotoiset hakemukset yhdessä ansioluettelon kanssa alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä.

FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto, +32 493 99 80 62, aleksi.kuusisto@finunions.org.

Merimies-Unioni hakee jäsenrekisteri- ja jäsenpalvelusihteeriä

Suomen Merimies-Unioni hakee Helsingissä sijaitsevaan toimistoonsa

jäsenrekisteri- ja jäsenpalvelusihteeriä

Hakijalta edellytetään jäsenrekisterijärjestelmien tuntemusta, kokemusta asiakaspalvelutehtävistä sekä sujuvaa suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista osaamista.

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse 30.11.2018 mennessä liittosihteeri Kenneth Bondakselle, puhelin 040 456 0245, osoitteeseen kenneth.bondas@smu.fi.

Lisätietoja antavat tarvittaessa myös puheenjohtaja Simo Zitting, puhelin 040 081 3079, sekä jäsenrekisterin hoitaja Tiina Kytölä, puhelin 040 455 9029.

Avoimet työpaikat kansainvälisissä palkansaajajärjestöissä

Katso päivittyvä lista FinUnionsin sivuilta.