Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot uusista työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

Haemme työoikeuden osaajaa Kesäduunari-infoon

Etsimme palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteiseen Kesäduunari-info-palveluun työelämän asiantuntijaa.

Kesäduunari-info on nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu maksuton neuvontapalvelu, johon voivat ottaa yhteyttä kesätyössä tai harjoittelussa olevat koululaiset ja opiskelijat sekä heidän vanhempansa. Kesäduunarineuvojaan saa yhteyden puhelimitse, sähköpostilla ja WhatsAppilla.

Tehtävä edellyttää työmarkkinakentän sekä työelämän oikeuksien ja velvollisuuksien tuntemusta ja työoikeuden opintoja.

Työtehtäviin kuuluvat muun muassa

  • yhteydenottoihin vastaaminen
  • kesätyöntekijöiden, heidän vanhempiensa sekä työnantajien opastaminen ongelmatilanteissa
  • mediaesiintymiset valtakunnallisissa ja paikallisissa tiedotusvälineissä
  • Kesäduunari-infon sosiaalisen median sisältöjen ja kanavien ylläpito (Facebook ja Instagram)
  • yhteydenottojen tilastointi ja loppuraportin laatiminen.

Työ alkaa 19.4. ja päättyy 3.9. Työpaikka sijaitsee SAK:n toimistossa Helsingin Hakaniemessä.

Valittu henkilö koulutetaan tehtävään. Tehtävästä maksettava palkka on 2 682,01 euroa kuukaudessa.

Lisätietoa tehtävästä kertovat

Lähetä hakemuksesi ja CV:si perjantaihin 19.2. kello 15 mennessä osoitteeseen heini.jaakkola@sak.fi Rekrytointi toteutetaan anonyymisti.

Lisätietoja palvelusta on osoitteessa www.kesaduunari.fi.

Haastattelut järjestetään 2.–3.3.2021.

Teollisuusliitto hakee aluetoimitsijaa Poriin

Teollisuusliitto etsii joukkoonsa aluetoimitsijaa, jonka työtehtävät sijoittuvat pääosin Satakunnan alueelle. Aluetoimisto sijaitsee Porissa. Työtehtävät liittyvät jäsenten edunvalvontaan ja työpaikkojen luottamushenkilöiden ja ammattiosastojen toiminnan tukemiseen.

Olet etsimämme henkilö, jos olet yhteistyökykyinen ja ay-henkinen ja sinulla on kokemusta ammattiyhdistysliikkeen järjestö- ja edunvalvontatehtävistä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työtehtävän merkityksellisessä työpaikassa. Bonuksena saat mukavan ja kannustavan työyhteisön. Mikäli innostuit, jätä hakemuksesi viimeistään 24.1.2021 tästä linkistä.

Tehtävä on määräaikainen: se alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2021 saakka. Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot työehtosopimuksen mukaan. Lisätietoja antaa aluepäällikkö Jouni Nurmela, puh. 040 827 8348, jouni.nurmela@teollisuusliitto.fi.

Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuuden ammattiliitto. Liittoon kuuluu yli 200 000 jäsentä, jotka työskentelevät 35 sopimusalalla. Keskeisimpänä tavoitteenamme on parantaa työehtoja neuvottelemalla ja sopimalla. Meillä on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimintamme vaikuttaa monin tavoin työntekijöiden arkeen. Tule mukaan innokkaaseen ja eteenpäin katsovaan joukkoomme edistämään hyvää työelämää!

PAM hakee sopimusasiantuntijaa

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on Suomen suurin yksityisten alojen ammattiliitto.

PAMissa on noin 210 000 jäsentä, joista naisia on 80 %. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. Jäsenet puhuvat ainakin 50 eri äidinkieltä. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.

Haemme sopimusasiantuntijaa PAMin keskustoimistoon Helsinkiin.

Oletko kiinnostunut työelämän kehittymisestä, palvelusektorin yritystoiminnan ja työmarkkinoiden tulevaisuudesta? Haluatko olla mukana kehittämässä ja vaikuttamassa toimialaan ja sen työehtoihin? Jos vastauksesi on kyllä, saatat olla hakemamme henkilö.

Sopimusasiantuntijan tehtäviin kuuluvat sovittavien työehtosopimusalojen edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutustehtävät. Lisäksi tehtävänkuvaan kuuluvat sopimusyksikön muut tehtävät. Tarjoamme Sinulle paljon työtä ja vaikutusmahdollisuuksia palvelualojen työehtojen, elinkeinopolitiikan ja sopimustoiminnan parissa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää useamman vuoden työkokemusta työehtojen ja työlainsäädännön parissa sekä soveltuvaa korkea-asteen koulutusta tai vastaavia teoreettisia ja käytännön valmiuksia.

Etsimämme henkilö omaa itsenäisen työskentelyotteen sekä kykenee pitkäjänteiseen ja analyyttiseen ajatteluun. Työssäsi pääset hyödyntämään neuvottelu-, ongelmanratkaisu-, esiintymis- ja kielitaitojasi.

Jos koet, että sinulla on edellä mainittuja valmiuksia ja haluat kehittää osaamistasi, laita hakemus tulemaan.

Tarjoamme sinulle positiivisia haasteita ja kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Tueksesi saat ammattitaitoiset ja aktiiviset työtoverit sekä muun organisaation osaavan tuen. Tuemme tehtävässä kehittymistä.

Tehtävä on vakinainen ja kokoaikainen, ja se alkaa sopimuksen mukaan.

Jätä hakemuksesi viimeistään 29.1.2021. Hakemukseen pääset tästä.

Lisätietoja antaa sopimuspäällikkö Ismo Kokko, puhelin 040 7325 375.

JHL hakee aluetoiminnan asiantuntijaa Turkuun

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 200 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme aluetoiminnan asiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen Lounais-Suomen aluetoimistoon Turkuun.

Aluetoiminnan asiantuntijan tehtäviin kuuluvat jäsenistön edunvalvontaan, järjestäytymiseen ja yhdistystoimintaan liittyvät neuvonta-, neuvottelu-, ammattiala-, koulutus-, tiedotus- ja järjestötehtävät.

Odotamme Sinulta tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta sekä ongelmien ratkaisutaitoa, aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä. Edellytämme myös, että olet perehtynyt työlainsäädäntöön sekä työ- ja virkaehtosopimuksiin. Ammatillista järjestäytymistä edistävien toimintamallien tuntemusta pidetään tärkeänä.

Edellytämme hyvää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme ay-kokemusta, julkishallinnon ja julkisten ja hyvinvointialojen työehtosopimusten tuntemusta sekä kouluttajavalmiuksia. Ajokortti ovat hakijalle välttämätön. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista ja mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Lounais-Suomen aluetoimiston aluetoiminnan asiantuntijan tehtävä täytetään 1.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antavat Lounais-Suomen aluetoimiston aluepäällikkö Maaret Laakso, puh. 040 544 4887, ja JHL:n järjestöjohtaja Nina Heikkilä, puh. 040 709 6814.

Hakemus ja ansioluettelo on toimitettava 24.1.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä ”Lounais-Suomen aluetoiminnan asiantuntija”.

JHL hakee aluetoiminnan asiantuntijaa Ouluun

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 200 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme aluetoiminnan asiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Oulun seudun aluetoimistoon Ouluun.

Aluetoiminnan asiantuntijan tehtäviin kuuluvat jäsenistön edunvalvontaan, järjestäytymiseen ja yhdistystoimintaan liittyvät neuvonta-, neuvottelu-, ammattiala-, koulutus-, tiedotus- ja järjestötehtävät.

Odotamme Sinulta tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta sekä ongelmien ratkaisutaitoa, aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä. Edellytämme myös, että olet perehtynyt työlainsäädäntöön ja työ- ja virkaehtosopimuksiin. Ammatillista järjestäytymistä edistävien toimintamallien tuntemusta pidetään tärkeänä.

Arvostamme ay-kokemusta, julkishallinnon ja julkisten ja hyvinvointialojen työehtosopimusten tuntemusta sekä kouluttajavalmiuksia. Arvostamme myös hyviä tietoteknisiä taitoja. Oman auton käyttö työssä välttämätön. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista ja työskentelyä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Oulun seudun aluetoimiston aluetoiminnan asiantuntijan tehtävä täytetään 1.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antavat

  • Oulun seudun aluetoimiston aluepäällikkö Tanja Tiainen, puh. 050 357 6714 (soittoajat Tanja Tiaiselle: 7.1. klo 10–15, 8.1. klo 12–15, 12.1. 15–18, 13.1. 12–15, 15.1. klo 14–17) ja
  • JHL:n järjestöjohtaja Nina Heikkilä, puh. 040 709 6814.

Hakemus ja ansioluettelo 20.1 2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä: Oulun seudun aluetoiminnan asiantuntija.

Merimies-Unioni hakee asiantuntijaa

Suomen Merimies-Unioni hakee palvelukseensa kokopäivätoimista asiantuntijaa Helsingin toimistoon. Avoinna olevaa asiantuntijan työpaikan hakuaikaa on jatkettu tammikuun loppuun (31.1.2021) saakka.

Asiantuntijan tehtävään kuuluu työskentely alan työ- ja sosiaalioikeudellisten kysymysten parissa mukaan lukien lainsäädännön valmistelu, työehtosopimusneuvottelut, jäsenistön neuvonta ja luottamusmiesten koulutus sekä muita alan edunvalvontaan ja ammattiliiton toimintaan liittyviä tehtäviä.

Asiantuntijalta edellytetään oikeustieteellistä, merenkulun tai muuta sopivaa korkeakoulututkintoa, merenkulun ja merellä työskentelyn tuntemusta sekä hyvää kotimaisten ja englannin kielten suullista ja kirjallista taitoa. Työ edellyttää jonkin verran matkustamista.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Merimies-Unionissa noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti.

Hakemukset on toimitettava kirjallisena tammikuun loppuun 31.1.2021 mennessä Merimies-Unionin toimistoon osoitteeseen:

Suomen Merimies-Unioni
John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki

Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen smu@smu.fi.

Tarkempia tietoja:

Kenneth Bondas
puheenjohtaja
puh. 040 456 0245
kenneth.bondas@smu.fi

Sannaleena Kallio
liittosihteeri
puh. 040 158 5057
sannaleena.kallio@smu.fi

SEL hakee liittosihteeriä

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on SAK:lainen 30 000 jäsenen ammattiliitto, joka toimii elintarvikealan työntekijöiden työehtojen ja työolojen parantamiseksi. SEL neuvottelee elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimukset, valvoo jäsentensä oikeuksia ja kouluttaa edunvalvontaan.

Haemme palvelukseemme liittosihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, joka alkaa 1.5.2021 tai sopimuksen mukaan.

Liittosihteerin pääasiallinen työntekopaikka on keskustoimistomme Helsingissä, mutta työ edellyttää säännöllistä matkustamista.

Valitsemamme henkilö työskentelee ensin projektipäällikkönä perehtyen tuleviin työtehtäviinsä vuonna 2022 järjestettävään SEL:n edustajakokoukseen asti, minkä jälkeen hän aloittaa liittosihteerin tehtävässä.

Liittosihteeri on liiton johtoryhmän jäsen ja vastaa SEL:n kansainvälisestä toiminnasta. Liittosihteerin työtehtäviin kuuluvat liiton EWC-toiminnan koordinointi, EU-lainsäädännön seuranta, toimintaympäristön muutosprosessit sekä sidosryhmäyhteydet.

Hakijoilta edellytämme ammattiyhdistystoiminnan tuntemusta, kiinnostusta kansainvälisiin asioihin sekä hyvää englannin kielen taitoa. Eduksi katsomme sujuvan ruotsin ja muiden kielten taidon.

Pyydämme toimittamaan vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen maanantaihin 15.2.2021 kello 16 mennessä osoitteeseen riitta.koistinen@selry.fi. Todistusjäljennöksiä ei tarvitse lähettää.

Lisätietoja liittosihteerin tehtävästä antavat liittosihteeri Henri Lindholm, p. 040 759 6568, ja liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen, p. 0400 611 882.

Ammattiliittojen urapalveluja

Palvelualojen ammattiliiton PAMin Duunisivut

Palvelualojen ammattiliiton PAMin urapalvelut

Rakennusliiton urapalvelut

Sähköliiton Työtori

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton Temen Työta kaikille -palvelu

Teollisuusliiton työtori

Teollisuusliiton urapalvelut