Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot uusista työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

AKT hakee aluetoimitsijaa

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on noin 50 000 kuljetusalan työntekijän SAK:lainen ammattiliitto.

AKT hakee palvelukseensa

aluetoimitsijaa

Itä-Suomen alueelle Joensuun aluetoimistoon.

Arvostamme

 • AKT:n ay-toiminnan tuntemusta
 • järjestötyön osaamista
 • oma-aloitteisuutta ja monipuolisuutta

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn. Työsuhde on kokoaikainen ja voimassa toistaiseksi. Palkkaus on AKT:n henkilökunnan työehtosopimuksen mukainen.

Tehtävä tulee ottaa vastaan mahdollisimman pikaisesti.

AKT:n hallitukselle osoitetut hakemukset ja CV:t 30.9.2018 mennessä osoitteeseen maarit.lehto@akt.fi.

Tiedusteluihin vastaa 1. varapuheenjohtaja Pekka Lehtonen, puh.09 6131 1202.

www.akt.fi

Rakennusliitto hakee työpaikka- ja koulutusneuvojaa

Rakennusliitto on rakennusteollisuuden ammattilaisten ja alan ammattilaisiksi opiskelevien vahva SAK:lainen riippumaton ammattiliitto. Liitto on myös yhteiskunnallinen etujärjestö, joka vaikuttaa laillisen yritystoiminnan ja työn puolesta ympäri maata. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Jäseniä Rakennusliitossa on noin 75 000 ja liitolla on hieman yli 90 työntekijää, jotka työskentelevät keskustoimistossa Helsingissä ja aluetoimistoissa eri puolilla maata.

Haemme

työpaikka- ja koulutusneuvojaa

keskustoimistoomme Helsinkiin.

Olemme aloittaneet liiton oman työnvälityspalvelun jäsenillemme. Laajennamme toimintaa työpaikkojen, nuorten jäsenten työssäoppimispaikkojen ja oppisopimuspaikkojen etsintään sekä jäsenten työnhaun helpottamiseen sekä välitämme jäsenillemme myös tietoa alan koulutusmahdollisuuksista.

Haemme vakituiseen työsuhteeseen työntekijää liiton jäsenpalveluun työpaikkojen, työssäoppimispaikkojen ja koulutuspaikkojen välitykseen.

Työntekijän tehtävin kuuluu

 • yhteistoiminta liiton työnvälityksessä liiton aluetyöntekijöiden, yritysten ja oppilaitosten sekä viranomaisten kanssa
 • tiivis yhteistyö liiton oppilaitostiedottajien kanssa
 • työ- ja koulutuspaikkoja sekä työssäoppimispaikkoja koskevan tiedon hallinta
 • jäsenten neuvonta
 • työnantajien neuvonta

Edellytämme

 • soveltuvaa koulutusta
 • kokemusta asiakaspalvelusta
 • hyviä vuorovaikutustaitoja
 • suomen, ruotsin ja englannin kielten taitoa

Tarjoamme paljon mielenkiintoista ja tärkeää työtä nuorten ja vanhempien rakentajien työmarkkina-aseman parantamiseksi sekä yritys- ja oppilaitosyhteistyön kehittämiseksi. Tarjoamme niin ikään kilpailukykyiset palkka- ja työehdot.

Hakuaika: 17.9.–30.9.2018. Hakemukset ja CV tulee lähettää sähköpostitse: markus.ainasoja@rakennusliitto.fi.

Lisätiedot: talouspäällikkö Mikko Grönqvist, puh. 050 1592. Soittoaikoja 17.9. klo 10.00–12.00 ja 19.9. klo 12.00–14.00.

Teollisuusliitto hakee työoikeusjuristia

Teollisuusliitto ry hakee

työoikeusjuristia

liiton keskustoimiston oikeudelliseen yksikköön määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.10.2018−30.4.2019. Työoikeusjuristin tehtäviin kuuluvat muun muassa työoikeudellisten erimielisyysasioiden hoitaminen, liiton jäsenistön työsuhdeneuvonta ja kouluttaminen sekä liiton muun henkilöstön tukeminen edunvalvontatyössä.

Etsimällämme henkilöllä on oikeustieteellinen loppututkinto (OTM/OTK), työ- ja työehtosopimusoikeudellista osaamista sekä kokemusta erimielisyysasioiden hoitamisesta ja työmarkkinatoiminnasta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää itsenäistä ja palveluhenkistä työskentelyotetta sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tarjoamme monipuolisen ja kiinnostavan työnkuvan ohella ammattitaitoisen ja mukavan työyhteisön sekä mahdollisuuden osallistua liiton edunvalvontatyön kehittämiseen toiminnan muutosvaiheessa.

Mikäli olet etsimämme henkilö, toimita hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen viimeistään 19.9.2018 sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@teollisuusliitto.fi. Tehtävä täytetään 1.10. alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa oikeudellisen yksikön päällikkö Anna Tapio 10.9. kello 10−12, puh. 050 303 9268.

Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuusalojen ammattiliitto, johon kuuluu 226 000 jäsentä. Olemme osa suomalaista yhteiskuntaa ja maailmaa. Ennakoimme, mitä tapahtuu jäsenten arjessa, työpaikoilla, työmarkkinoilla, politiikassa ja taloudessa, jotta voimme toimia ajoissa ja vaikuttaa tulevaan. Solmimme työehtosopimukset 33:lle eri sopimusalalle. Uskomme yhteisvoimaan, sopimiseen ja neuvokkuuteen.

Teollisuusliitto hakee jäsenyysneuvojaa

Teollisuusliitto ry hakee

jäsenyysneuvojaa

liiton keskustoimiston jäsenyysyksikköön määräaikaiseen työsuhteeseen äitiysloman sijaiseksi ajalle 27.10.2018−10.9.2019.

Jäsenyysneuvojana hoidat jäsenrekisteriä, jäsenmaksuasioita, jäsenyysneuvontaa ja puhelinpalvelua.

Edellytämme sinulta hyviä tietoteknisiä taitoja, asiakaspalveluasennetta, joustavuutta ja paineensietokykyä, erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä ruotsin ja englannin kielen taitoa asiakaspalvelutehtävissä.
Arvostamme oma-aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen järjestöjen jäsenrekistereistä.

Mikäli olet etsimämme henkilö, toimita hakemuksesi ansioluetteloineen viimeistään 20.9.2018 sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@teollisuusliitto.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa Kirsi Jääskeläinen sähköpostilla kirsi.jaaskelainen@teollisuusliitto.fi ja puhelimitse 040 709 4498 tiistaina 11.9. kello 14−15 ja maanantaina 17.9. kello 9−11.

Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuusalojen ammattiliitto, johon kuuluu 226 000 jäsentä. Olemme osa suomalaista yhteiskuntaa ja maailmaa. Ennakoimme, mitä tapahtuu jäsenten arjessa, työpaikoilla, työmarkkinoilla, politiikassa ja taloudessa, jotta voimme toimia ajoissa ja vaikuttaa tulevaan. Solmimme työehtosopimukset 33:lle eri sopimusalalle. Uskomme yhteisvoimaan, sopimiseen ja neuvokkuuteen.

Sähköliitto hakee lakimiestä

Haemme Sähköalojen ammattiliitto ry:n Tampereen tai vaihtoehtoisesti Vantaan toimipisteeseen

lakimiestä

joka viihtyy oikeussalissa kuin kotonaan ja kykenee löytämään ratkaisut ammattiliittomme jäsenten työsuhteisiin liittyviin kysymyksiin.

Pääasialliset tehtäväsi ovat

 • työoikeudellinen konsultaatio
 • osallistuminen tarvittaessa neuvottelutoimintaan
 • oikeudenkäyntien hoitaminen yleisissä tuomioistuimissa ja työtuomioistuimessa
 • jäsenten liitolle tekemien oikeusapuhakemusten valmisteleminen liiton hallituksen ratkaistavaksi
 • säädösmuutosten ja oikeuskäytännön seuraaminen, niistä tiedottaminen sekä niitä koskevan koulutuksen antaminen

Odotamme sinulta

 • työkokemusta työoikeudellisissa asioissa
 • oikeussalikokemusta
 • hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä selkeää esiintymistaitoa
 • vastuuntuntoista ja järjestelmällistä otetta työskentelyyn
 • valmiutta jäsenistön ja liiton henkilökunnan kouluttamiseen
 • yhteistyökykyä ja halua jakaa osaamistasi organisaatiossa
 • erinomaista paineensietokykyä ja ratkaisuntekokykyä
 • valmiutta matkustamiseen
 • mahdollisuutta työskentelemiseen toisinaan myös iltaisin ja viikonloppuisin

Lisäksi arvostamme

 • suoritettua auskultointia
 • kokemusta työ- ja sopimusoikeudesta
 • ammattiyhdistysliikkeen arvojen ymmärtämistä
 • järjestömaailman tuntemusta
 • kielitaitoa

Tarjoamme

 • vastuullisen ja mielenkiintoisen tehtäväkentän työoikeuden parista
 • hyvät työsuhde-edut ja kilpailukykyisen palkan
 • mukavat työtilat
 • näköalapaikan ammattiyhdistysliikkeen palveluksessa ja tilaisuuden tehdä hyvää ihan oikeasti
 • mukavat työkaverit

Lähetä hakemuksesi ja CV:si 21.9.2018 mennessä liittosihteeri Hannu Luukkoselle, hannu.luukkonen@sahkoliitto.fi. Hän antaa myös lisätietoja tehtävästä, puh. 050 68 295.

Avoimet työpaikat kansainvälisissä palkansaajajärjestöissä

Katso päivittyvä lista FinUnionsin sivuilta.