Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot uusista työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

JHL hakee jäsensihteeriä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 165 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme määräaikaista jäsensihteeriä vuorotteluvapaan sijaisuuteen järjestötoiminnan toimialueelle jäsenyys- ja yhdistyspalveluiden yksikköön Helsinkiin ajalle 20.3.–12.7.2024.

Jäsenyys- ja yhdistyspalveluiden yksikkö tarjoaa liiton laadukkaat jäsenpalvelut, kokoaa ja jakaa jäsenmaksut sekä kehittää jäsentietojärjestelmiä koko organisaation hyödynnettäväksi. Yksikkö tukee, kouluttaa ja ohjaa aktiiveja jäsenasioissa ja edistää järjestäytymistä JHL:ään.

Jäsensihteerin tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

 • jäsenyyteen liittyvien tietojen päivittäminen ja ylläpito jäsentietojärjestelmässä
 • asianhallintaan liittyvät tehtävät mm asiakirjojen skannaus ja indeksointi, sekä dokumenttien käsittely järjestelmien välillä
 • muut mahdolliset esihenkilön/tiiminvetäjän antamat työtehtävät.

Edellytämme tehtävään valittavalta

 • reipasta palveluasennetta
 • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
 • sujuvaa suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa 
 • hyviä it-taitoja .

Odotamme sinulta oma-aloitteellisuutta, itsenäistä työotetta ja hyviä tiimityöskentelytaitoja. Sinulla on aikaisempaa kokemusta asiakaspalvelu- sekä toimistotöistä.

Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävä täytetään 20.3. alkaen tai sopimuksen mukaan. Sijaisuuteen valittavan työttömän työnhakijan tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaisen edellytykset.

Hakemukset ja ansioluettelot 6.3.2024 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään ”Jäsensihteeri”.

Lisätietoa tehtävästä antaa jäsenpalvelupäällikkö Jutta Pekonen, puh. 040 752 1322 / jutta.pekonen@jhl.fi.

JHL hakee palveluassistenttia

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 165 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme 31.8.2025 saakka kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen palveluassistenttia JHL:n keskustoimistolle Helsinkiin. Tehtävä alkaa maaliskuussa 2024.

Palveluassistentin monipuolisessa tehtävässä vastuullasi ovat yhteisten palveluiden yksikön seuraavia tehtäviä:

Vastaat keskustoimiston tilavarauksiin, kalustesiirtoihin, -hankintoihin ja -huoltoihin liittyvien palvelupyyntöjen toteuttamisesta, koordinoinnista ja viestinnästä. Tässä roolissa osallistut myös JHL Opiston koulutustapahtumien sekä keskustoimiston ja aluetoimistojen tapahtumien järjestelyihin.

Osallistut aulapalvelun vastuulla oleviin tehtäviin, myyntipalveluun ja puhelinvaihteen hoitamiseen. Aulapalvelun tehtäviin kuuluvat muun muassa vieraiden vastaanottoa sekä kulunvalvontaan, kulkulupiin ja avaimiin liittyviä tehtäviä. Myyntipalvelu vastaa kokouspalveluihin liittyvien tarjousten tekemisestä, tapahtumiin liittyvistä palveluiden tilaamisesta sekä laskutuksesta.

Toimit tarvittaessa sijaisena muissa yhteisten palveluiden yksikön tehtävissä, kuten esimerkiksi postituksen, monistamon tai kirjaamon tehtävissä.

Yhteisten palveluiden yksikön tehtävää kehitetään, joten työnkuvasi tarkentuu työn jo alettua.

Työhösi sisältyy paljon yhteydenpitoa sekä talon sisäisiin että ulkopuolisiin asiakkaisiin ja yhteystyökumppaneihin. Odotamme sinun olevan asiakaspalveluhenkinen ja tiimihenkinen tekijä, joka auttaa mielellään muita. Osaat myös itse pyytää tarvittaessa apua. Koet asiakaspalvelun itsellesi luontaiseksi ja ymmärrät sen tärkeyden.

Sinulla on hyvät organisointitaidot – osaat priorisoida työtehtäviä ja ymmärrät myös aikatauluttamisen ja viestinnän merkityksen tilanteissa, joissa tarvitaan laajemmin oman tiimin tai työyhteisön osallisuutta. Sinulla on hyvät viestintätaidot, niin suulliset kuin kirjalliset, ja pidät mielelläsi yhteyttä eri tahoihin. Työpäiväsi eivät aina ole samanlaisia, joten ethän hätkähdä muuttuviakaan tilanteita.

Odotamme sinulta ajan tasalla olevia IT-valmiuksia ja intoa oppia uutta. Työssäsi tarvitset sujuvan suomen kielen lisäksi englannin kieltä, muu kielitaito on eduksi erityisesti aulapalvelun ja puhelinvaihteen tehtävässä. Odotamme aikaisempaa työkokemusta palvelutehtävistä. Eduksi katsomme ajokortin.

Työpisteesi on JHL:n keskustoimistossa Sörnäisissä. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn sekä palkan lisäksi kattavat työsuhde-edut. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Jos olet positiivinen, työstäsi innostuva ja joustava tekijä, niin haethan paikkaa mahdollisimman pian! Tehtävä täytetään maaliskuusta 2024 alkaen.

Hae tehtävään mahdollisimman pian, koska käsittelemme hakemuksia jo hakuajan puitteessa.

Lisätietoja tehtävästä antaa talous- ja palvelupäällikkö Nina Hokkanen, puh. 050 428 0665.

Hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa mahdollisimman pian, viimeistään 29.2.2024 klo 15.00 sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi.Sähköpostin aihekenttään merkintä: palveluassistentti.

JHL hakee järjestelmäneuvojaa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 165 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen järjestelmäneuvojaa järjestötoiminnan toimialueelle jäsenyys- ja yhdistyspalveluiden yksikköön Helsinkiin.

Jäsenyys- ja yhdistyspalveluiden yksikkö tarjoaa liiton laadukkaat jäsenpalvelut, kokoaa ja jakaa jäsenmaksut sekä kehittää jäsentietojärjestelmiä koko organisaation hyödynnettäväksi. Yksikkö tukee, kouluttaa ja ohjaa aktiiveja jäsenasioissa ja edistää järjestäytymistä JHL:ään.

Järjestelmäneuvojan tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

 • liiton jäsentietojärjestelmän pääkäyttäjätehtävät
 • loppukäyttäjien lähitukena toimiminen ja järjestelmän käytön ohjaus
 • tuki ja palvelupyyntöjen käsittely sekä testaus ja järjestelmäntoimittajalle raportointi
 • tietokantakyselyt
 • ohjelmistotestaus
 • viestintä järjestelmäasioista
 • tietoturvan huomioimista työtehtävissä.

Edellytämme tehtävään valittavalta

 • kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja hyödyntää tietoa
 • soveltuvaa koulutusta tai vastaavan tasoista osaamista
 • osaamista ICT-järjestelmistä sekä SQL-kielen tuntemusta
 • vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
 • hyvää kirjallista ilmaisutaitoa.

Lisäksi katsomme eduksi

 • kokemusta vastaavista tietojärjestelmän kehittämis- ja ylläpitotehtävistä
 • erilaisten ohjelmakehityksien menetelmien tuntemusta
 • suullista ruotsin kielen taitoa.

Odotamme sinulta oma-aloitteellisuutta, itsenäistä työotetta ja hyviä tiimityöskentelytaitoja. Sinulla on osaamista ja aitoa kiinnostusta työskennellä järjestelmien parissa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävä täytetään 20.3.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot 29.2.2024 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään ”Järjestelmäneuvoja”.

Lisätietoja tehtävästä antaa jäsenpalvelupäällikkö Jutta Pekonen: puh. 040 752 1322 / jutta.pekonen@jhl.fi.

SASK hakee toiminnanjohtajaa

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on työelämän ihmisoikeusjärjestö. SASK tekee työtä turvallisten ja inhimillisten työolojen puolesta köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi eri puolilla maailmaa. SASK lisää työntekijöiden osallisuutta yhteiskuntaan ja sitä kautta yhteiskuntien vakautta.

SASKilla on toimintaa Suomen lisäksi Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa sekä aluetoimistoja Mosambikissa, Indonesiassa ja 1.4.2024 alkaen Brasiliassa.

SASKin toimintaa johdetaan Helsingistä ja järjestössä työskentelee toiminnanjohtajan lisäksi 13 ammattilaista. SASKin jäsenjärjestöjä ovat suomalaiset ammattiliitot ja keskusjärjestöt. Lisätietoa: www.sask.fi.

Nykyisen toiminnanjohtajan siirtyessä uusiin haasteisiin etsimme Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:lle kokenutta toiminnanjohtajaa.

Haluatko olla mukana edistämässä työelämän perusoikeuksia sekä rakentamassa tasa-arvoista ja yhdenvertaista työelämää kehittyvissä maissa? Tunnetko kehitysyhteistyön ja ammattiyhdistystoiminnan omaksesi? Oletko innostava johtaja ja kumppanuuksien kehittäjä? Tule rakentamaan kanssamme parempaa maailmaa!

Toiminnanjohtajana vastuullasi on

 • toiminnan strateginen suunnittelu yhdessä hallituksen kanssa
 • järjestön päivittäisen toiminnan johtaminen ja kehittäminen
 • järjestön talouden ja muun hallinnon johtaminen
 • järjestön tavoitteiden ja arvojen edistäminen niin kotimassa kuin kansainvälisesti
 • aktiivinen yhteistyö laajan kumppaniverkoston kanssa
 • SASKin toimiston esihenkilötehtävät sekä henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Menestyt tehtävässä, kun sinulla on

 • vahva tuntemus kansainvälisestä ja kotimaisesta ay-liikkeestä sekä kehitysyhteistyöpolitiikasta
 • kyky strategiseen suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen
 • erinomaiset johtamis- ja vuorovaikutustaidot
 • järjestötoiminnan hallinnollista osaamista, kuten kokemusta järjestöjen taloushallinnosta ja taloudellisesta suunnittelusta.

Odotamme lisäksi sinulta tehtävään soveltuvaa koulutusta tai kokemusta vastaavista tehtävistä. Kotimaisten kielten lisäksi sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito on välttämätön, muu SASKin toiminnan kannalta relevantti kielitaito on eduksi. Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta.

SASK painottaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja merkityksellisen työn kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä hyvät henkilöstöedut sisältäen joustavat työajat ja etätyömahdollisuuden. Toivottu aloitusajankohta on huhti–toukokuussa 2024 (sovittavissa).

Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi, ansioluettelosi ja palkkatoiveesi sähköpostitse osoitteeseen jaana.toppari@topco.fi viimeistään 28.2.2024.

Voit kysyä lisää tehtävästä konsultti Jaana Topparilta, 050 5719621, Jaana Toppari Consulting Oy. Myös SASK:n hallituksen puheenjohtaja Ismo Kokko, 040 732 5375, antaa lisätietoja perjantaina 23.2. klo 12–16 sekä maanantaina 26.2. klo 14–16.

UNI Gobal Union hakee koordinaattoria/järjestäjää Nyoniin Sveitsiin

Palvelualojen työntekijöiden kansainvälinen kattojärjestö UNI Gobal Union hakee koordinaattoria/järjestäjää ICTS-sektorilleen [(Senior) Coordinator / (Senior) Organizer for the Information, Communications, Technology and Related Services (ICTS) sector]. Työpaikka sijaitsee UNI Global Unionin keskustoimistossa Nyonissa Sveitsissä.

Hakuaika päättyy 26.2.2024.

Tarkemmat tiedot tehtävästä ja UNI Global Unionista sekä hakuohjeet (pdf)
Hakulomake (pdf)

Ammattiliittojen työnhaku- ja urapalveluja

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n alojen avoimet työpaikat

Palvelualojen ammattiliiton PAMin duunisivut

Palvelualojen ammattiliiton PAMin urapalvelut

Rakennusliiton urapalvelut

Suomen Muusikkojen Liiton listaus koesoitoista

Sähköliiton työtori

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton Temen Työta kaikille -palvelu

Teollisuusliiton työtori

Teollisuusliiton duunivalmennus