Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot uusista työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

SAK hakee osastosihteeriä

Etsimme SAK:n työ ja turva -osastolle osastosihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työskentelet SAK:n keskustoimistolla Hakaniemessä. Tehtäviisi kuuluu hallinnollisen työn lisäksi osaston toimintaa tukevia tehtäviä, kuten tutkimustiimin työn avustaminen.

SAK:n työ ja turva -osasto vastaa muun muassa koulutukseen, osaamiseen, maahanmuuttoon, työllisyyteen ja työvoimapolitiikkaan sekä sosiaaliturvaan ja työelämän kehittämiseen liittyvästä edunvalvonnasta. Lisäksi osasto vastaa SAK:n tutkimustoiminnasta sekä sen koordinoinnista.

Odotamme sinulta

  • tehtävään soveltuvaa koulutusta, sähköisten työkalujen ja työskentely-ympäristöjen hallintaa
  • erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, ruotsin ja englannin kielen taito luetaan eduksesi
  • kokemusta erilaisten tilaisuuksien ja kokousten järjestämisestä.

Tarjoamme sinulle innostavan työyhteisön valtakunnallisessa asiantuntijaorganisaatiossa ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä SAK:laista ammattiyhdistysliikettä. Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät Ay-toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisesti.

Lähetä hakemuksesi viimeistään perjantaina 3. joulukuuta osoitteeseen kirsi.sainio@sak.fi.

Lisätietoja antaa johtaja Saana Siekkinen, p. 040 834 5030, saana.siekkinen@sak.fi.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 17:ää ammattiliittoa ja noin 900 000 jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää.

JHL hakee yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntijaa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 200 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntijaa perhevapaan sijaisuuteen 17.1.–30.6.2022 ammattiliitto JHL:n keskustoimistolle Helsinkiin, yhteiskuntavaikuttamisen ja kansainvälisen edunvalvonnan yksikköön.

Päätehtävänä on hoitaa liiton puheenjohtajan avustajana erilaisia viestinnällisiä ja yhteiskuntavaikuttamisen käytännön tehtäviä. Tehtävät liittyvät erilaisten tekstien, puheiden, tiedotteiden, vaikuttamisasiakirjojen ja sosiaalisen median päivitysten kirjoittamiseen sekä yhteiskuntavaikuttamiseen.

Yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntija seuraa yhteiskunnallista ja julkista keskustelua ja edistää liiton tavoitteita monimuotoisin viestinnän ja yhteiskuntavaikuttamisen keinoin. Tehtävään liittyy myös sidosryhmäsuhteiden hoitoa.

Yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntija työskentelee puheenjohtajan lisäksi tiiviissä yhteistyössä yhteiskuntavaikuttamisen ja kansainvälisen edunvalvonnan yksikön sekä viestintäyksikön henkilöstön kanssa sekä viestintäjohtajan kanssa.

Vaadimme monikanavaisen viestinnän ja yhteiskuntavaikuttamisen käytännön osaamista, erinomaista kirjoitustaitoa sekä suomen kielen erinomaista kirjallista ja suullista taitoa. Yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntijalla on oltava hyvät tietotekniset taidot, soveltuva koulutus, muutosjoustavuutta sekä kykyä toimia nopeasti ja itsenäisesti.

Eduksi katsomme ruotsin ja englannin kielten osaamisen, sosiaalisen median osaamisen sekä ay- tai järjestökentän tuntemisen.

Tarjoamme kiinnostavan työyhteisön yhteiskunnallisten asioiden parissa. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Työsuhde alkaa 17.1.2022 tai sopimuksen mukaan. Hakemukset ja ansioluettelot viimeistään 20.12.2021 kello 9.00 osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Aihekenttään maininta ”yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntija”.

Lisätietoja tehtävästä: viestintäjohtaja Kristiina Ahonen, p. 040 530 1774, yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Vesa Mauriala, p. 040 530 9702, ja puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 702 4772.

TSL hakee viestinnän ja markkinoinnin suunnittelijaa

Työväen Sivistysliitto TSL on työväenliikkeen arvopohjaan sitoutunut järjestöjen oppilaitos, joka rohkaisee ihmisiä osallistumiseen ja vaikuttamiseen yhteiskunnassa.

Tarjoamme mielenkiintoista ja monipuolista työtä luovassa asiantuntijatyöyhteisössä Helsingin Hakaniemen Ympyrätalossa. Haemme kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen viestinnän ja markkinoinnin suunnittelijaa.

Tehtävänä on TSL:n työelämähankkeissa suunnitella ja toteuttaa sisäistä ja ulkoista viestintää ja markkinointia sekä tuottaa niihin liittyviä sisältöjä ja materiaaleja. Erityinen huomio markkinoinnissa on TSL:n jäsenjärjestöille suunnatun palvelukokemuksen suunnittelu ja hallinta.

Suunnittelijan tehtävä edellyttää itsenäistä työotetta, markkinointi- ja kohderyhmäviestinnän osaamista ja sujuvaa suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Lisäksi tehtävä edellyttää verkkoviestinnän ja sosiaalisen median hallintaa sekä kykyä tuottaa eri kanaviin monipuolista sisältöä tekstinä, kuvina ja videona.

Viestinnän ja markkinoinnin koulutus, kokemus hanke- tai projektiviestinnästä ja yrityksille suunnatusta viestinnästä on eduksi, samoin visuaalisen viestinnän hallinta. Tehtävässä hyödynnetään monipuolisesti TSL:ssa käytössä olevia sisäisen ja ulkoisen viestinnän eri kanavia ja välineitä.

Suunnittelija toimii tiiviissä yhteistyössä TSL:n koko viestintää koordinoivan viestinnän asiantuntijan kanssa. Noudatamme yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Työ saattaa edellyttää jonkin verran matkustamista kotimaassa.

Hakemukset tulee toimittaa 13.12.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen katariina.sun@tsl.fi. Työn aloittaminen tehtävässä 15.1.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Lisätietoa antaa hankekeskuksen päällikkö Mervi Ylitalo, mervi.ylitalo@tsl.fi, 044 512 2062, tai viestinnän asiantuntija Minna Virolainen, minna.virolainen@tsl.fi, 040 192 1465.

Ammattiliittojen urapalveluja

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n alojen avoimet työpaikat

Palvelualojen ammattiliiton PAMin Duunisivut

Palvelualojen ammattiliiton PAMin urapalvelut

Rakennusliiton urapalvelut

Sähköliiton Työtori

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton Temen Työta kaikille -palvelu

Teollisuusliiton työtori

Teollisuusliiton urapalvelut