Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot uusista työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

Teollisuusliitto hakee määräaikaista erikoistutkijaa

Etsimme Teollisuusliiton tutkimusyksikköön erikoistutkijaa kahden vuoden sijaisuuteen. Tutkimusyksikkö tuottaa ajankohtaista tietoa yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta kehityksestä liiton edunvalvonnan ja muun toiminnan tarpeisiin. Ammattitaitoiseen ja innostuneeseen tiimimme kuuluu neljä erikoistutkijaa, tilastotutkija ja tutkimuspäällikkö.

Erikoistutkija vastaa tutkimusyksikössä sovittujen toimialojen seurannasta sekä elinkeinopoliittisesta valmistelusta ja vaikuttamisesta työryhmissä liiton nimeämänä edustajana. Nyt haettavan tutkijan seurattaviin toimialoihin kuuluvat etenkin palveluja ja kuluttajatuotteita valmistavat alat. Näitä Teollisuusliiton piiriin kuuluvia toimialoja ovat muun muassa huolto-, korjaus- ja kunnossapito, auto- ja rengasalat sekä pesulapalvelut.

Erikoistutkija tekee erilaisia selvityksiä ja toimii asiantuntijana. Työ sisältää talous-, tilasto- ja kyselyaineistojen käsittelyä, analyysia ja tulkintaa. Erikoistutkija osallistuu myös sähköisten kyselyiden toteuttamiseen ja niiden tulosten raportointiin.

Odotamme erikoistutkijalta innostuneisuutta, oma-aloitteisuutta ja kiinnostusta työelämäntutkimusta ja erityisesti ammattiyhdistysliikettä kohtaan. Työ on monipuolista ja itsenäistä tutkimus- ja selvitystyötä, jossa vaaditaan keskittymiskykyä, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä toisaalta erinomaisia viestintä- ja tiimityötaitoja. Erikoistutkijan tehtävissä tarvitaan sujuvaa suomen ja englannin taitoa.

Työt alkavat sopimuksen mukaan. Sijaisuus kestää vuoden 2022 loppuun.

Viimeinen hakupäivä on 11.11.2020. Voit hakea paikkaa tästä linkistä.

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila joko sähköisesti (anu-hanna.anttila@teollisuusliitto.fi) tai puhelimitse (puh. 040 662 1262) seuraavina soittoaikoina: 23.10. klo 13–14, 29.10. klo 10–11 ja 4.11. klo 15–16.

Teollisuusliitto hakee toimittajaa

Oletko idearikas verkkolehden toimittamisen ja tuottamisen hallitseva toimittaja, jolla on ammatillinen kokemus myös printtilehdessä työskentelemisestä? Saatat olla Teollisuusliiton jäsenlehden Tekijän etsimä toimittaja.

Etsimämme toimittaja vastaa Tekijän verkkolehden sisällöllisestä, ulkoasullisesta ja teknisestä suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä yhdessä toimituksemme kanssa. Tehtävä sisältää teksti- ja kuvasisältöjen toimittamisen, tuottamisen ja päivittämisen Tekijän verkko- ja printtilehteen sekä tarvittaessa osallistumisen liiton sähköisen viestinnän ja muun julkaisutoiminnan sisältöjen suunnitteluun, tuottamiseen ja julkaisemiseen.

Näkemyksellisyyden ja vankan ammattitaidon lisäksi arvostamme erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, ratkaisukeskeistä työtapaa ja kykyä sopeutua välillä kiireiseen työtahtiin.

Tarjoamme näköalapaikan suomalaiseen työelämään, tilaisuuden päästä kehittämään Tekijä-lehteä sekä mahdollisuuden käyttää ja kasvattaa osaamista. Tehtävä alkaa viimeistään 7.1.2021 ja on vakinainen.

Odotamme hakemustasi ansioluettelon kanssa viimeistään 5.11.2020. Voit jättää hakemuksesi tästä linkistä.

Tiedusteluihin vastaa päätoimittaja Petteri Raito 26.10. kello 13–14 ja 3.11. kello 10–11. Puhelin 040 728 4615, sähköposti petteri.raito@teollisuusliitto.fi.

JHL hakee viestinnän asiantuntija, kääntäjää

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 200 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme viestinnän asiantuntija, kääntäjää viestinnän ja markkinoinnin yksikköön kokoaikaiseen, toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen JHL:n keskustoimistolle Helsinkiin. Tehtävä on uusi. 

Tehtäviin kuuluu vastata liitossa tehtävistä käännöstöistä suomi-englanti-suomi sekä hoitaa suomi-ruotsi-suomi-käännöksiä. Viestinnän asiantuntija, kääntäjä työskentelee työparina liiton toisen viestinnän asiantuntijan, kääntäjän kanssa.

Viestinnän asiantuntija, kääntäjä osallistuu liiton viestinnän ja näkyvyyden suunnitteluun ja kehittämiseen. Hän hoitaa materiaalien, tiedotteiden, kampanjoiden ja muiden sisältöjen kieliversiot. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi jäsen- ja markkinointiviestintä, some-viestintä sekä medialle ja muille kohderyhmille menevien sisältöjen valmistelu ja kääntäminen. Viestinnän asiantuntija, kääntäjä vastaa englannin- ja ruotsinkielisten nettisivujen sisällön tuottamisesta ja rakenteen toteuttamisesta.

Viestinnän asiantuntija, kääntäjä vastaa kielellisistä linjauksista ja kielenhuollosta englannin ja ruotsin kielen osalta. Hän tekee yhteistyötä liiton kaikkien yksiköiden kanssa, mutta erityisesti monikulttuurisuudesta, maahanmuuttajatoiminnasta, koulutuksesta ja järjestötoiminnasta vastaavien tahojen kanssa. 

Vaadimme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, mielellään kääntäjänkoulutusta ja erinomaista suomen, englannin ja ruotsin kielen taitoa. Edellytämme hyviä viestinnällisiä ja tietoteknisiä valmiuksia. Eduksi katsotaan työelämäsanaston tuntemus ja ay-järjestökentän ymmärtäminen. Tehtävän hoito edellyttää itsenäistä työskentelyotetta ja ajoittain joustamista työajoissa kiireellisissä viestintätilanteissa.

Tarjoamme loistavat työkaverit ja kiinnostavan työyhteisön yhteiskunnallisten asioiden parissa. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Työsuhde alkaa 7.1.2021 tai sopimuksen mukaan. Hakemukset ja ansioluettelot 2.11.2020 klo 9.00 mennessä osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Aihekenttään maininta: ”Viestinnän asiantuntija, kääntäjä”.

Lisätietoja tehtävästä: viestintäpäällikkö Heidi Hänninen, p. 040 126 2748, ja viestintäjohtaja Kristiina Ahonen, p. 040 530 1774.

JHL hakee aluepäällikköä Lappeenrantaan

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 200 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme aluepäällikköä kokoaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Kaakkois-Suomen aluetoimistoon Lappeenrantaan.

Aluepäällikön tehtäviin kuuluvat liiton jäsenten edunvalvontaan liittyvät neuvottelu-, koulutus-, tiedotus- ja järjestötehtävät sekä alueen yhdistystoiminnan kehittäminen, alueen johtaminen, yhteiskuntavaikuttaminen alueella ja toimiston henkilöstön esimiehenä toimiminen.

Aluepäälliköltä edellytetään soveltuvaa koulutusta ja/tai kokemusta, työlainsäädännön sekä julkisten työ- ja virkaehtosopimusten, erityisesti kunnallisen sopimusjärjestelmän, tuntemusta, ay-osaamista sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoa, joustavuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Esimies- ja koulutuskokemus, kielitaito sekä julkisten palvelujen muutoksen, alueen kuntien sekä julkishallinnon ja talouden tuntemus ovat hakijalle eduksi. Tehtävän hoito edellyttää matkustamista.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Työsuhde alkaa 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot 1.11.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä: Kaakkois-Suomen aluepäällikkö.

Lisätietoja: JHL:n järjestöjohtaja Nina Heikkilä, puh. 040 709 6814, ja toimialajohtaja Håkan Ekström, puh.040 828 2865.

JHL hakee aluepäällikköä Helsinkiin

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 200 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme aluepäällikköä kokoaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Etelä-Suomen aluetoimistoon Helsinkiin.

Aluepäällikön tärkeimmät tehtävät ovat alueen johtaminen ja toimiston henkilöstön esimiehenä toimiminen. Aluepäällikön tehtäviin kuuluvat myös liiton jäsenten edunvalvontaan liittyvä yhteiskuntavaikuttaminen, neuvottelu-, koulutus-, tiedotus- ja järjestötehtävät sekä alueen yhdistystoiminnan kehittäminen.

Aluepäälliköltä edellytetään soveltuvaa koulutusta ja/tai kokemusta johtamisesta, työlainsäädännön sekä julkisten työ- ja virkaehtosopimusten, erityisesti kunnallisen sopimusjärjestelmän, tuntemusta, ay-osaamista sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoa, joustavuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hakijalle eduksi ovat myös koulutuskokemus, kielitaito (englanti, ruotsi) ja julkisten palvelujen muutoksen, alueen kuntien sekä julkishallinnon ja talouden tuntemus. Tehtävän hoito edellyttää matkustamista.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Työsuhde alkaa 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot 1.11.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä: Etelä-Suomen aluepäällikkö.

Lisätietoja: JHL:n järjestöjohtaja Nina Heikkilä, puh. 040 709 6814, ja toimialajohtaja Håkan Ekström, puh. 040 828 2865.

Merimies-Unioni hakee ITF-tarkastajaa

Suomen Merimies-Unioni hakee palvelukseensa kokopäivätoimista ITF-tarkastajaa. ITF-tarkastajan ensisijaisena toimipaikkana on Merimies-Unionin toimisto Helsingissä.

ITF-tarkastajan tehtäviin kuuluu toteuttaa yhdessä muiden ITF-tarkastajien kanssa niin sanottua mukavuuslippulaivakampanjaa Suomessa. Kampanjassa seurataan ja kohennetaan alustarkastuksin ja muilla tavoin Suomen satamiin saapuvien ulkomaalaisten alusten miehistöjen työ- ja elinolosuhteita. ITF-tarkastajan tehtäviin kuuluu myös osallistua neuvotteluihin, jotka tähtäävät alusten miehistöjen työsuhteiden ehtoja määrittävien työehtosopimusten solmimiseen. Lisäksi ITF-tarkastaja avustaa muilla tavoin alusten miehistöjen jäseniä heidän etujensa ja oikeuksiensa toteuttamisessa.

ITF-tarkastajalta edellytetään merenkulun ja merellä työskentelyn tuntemusta sekä hyvää kotimaisten kielten ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. ITF-tarkastajan tehtävän hoitaminen edellyttää myös sopeutumista epäsäännöllisiin työaikoihin sekä valmiutta matkustamiseen. Ajokortti on välttämätön.

ITF-tarkastajan palkkaus ja muut työsuhteen edut määräytyvät Merimies-Unionissa noudatettavan työohjesäännön mukaisesti.

Hakemukset on toimitettava kirjallisina viimeistään 10.12.2020 Suomen Merimies-Unionin toimistoon osoitteeseen

Merimies-Unioni
John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki

Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse: smu@smu.fi.

Tarkempia tietoja antavat

Kenneth Bondas
puheenjohtaja
040 456 0245
kenneth.bondas@smu.fi

Kenneth Bengts
ITF-koordinaattori
040 455 1229
kenneth.bengts@smu.fi

Merimies-Unioni hakee asiantuntijaa

Suomen Merimies-Unioni hakee palvelukseensa kokopäivätoimista asiantuntijaa Helsingin toimistoon. Asiantuntijan tehtävään kuuluu työskentely alan työ- ja sosiaalioikeudellisten kysymysten parissa mukaan lukien lainsäädännön valmistelu, työehtosopimusneuvottelut, jäsenistön neuvonta, luottamusmiesten koulutus sekä muita alan edunvalvontaan ja ammattiliiton toimintaan liittyviä tehtäviä.

Asiantuntijalta edellytetään oikeustieteellistä, merenkulun tai muuta sopivaa korkeakoulututkintoa, merenkulun ja merellä työskentelyn tuntemusta sekä hyvää kotimaisten ja englannin kielten suullista ja kirjallista taitoa. Työ edellyttää jonkin verran matkustamista.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Merimies-Unionissa noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti.

Hakemukset on toimitettava kirjallisena 20.11.2020 mennessä Merimies-Unionin toimistoon osoitteeseen:

Suomen Merimies-Unioni
John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki

Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen smu@smu.fi.

Tarkempia tietoja:

Kenneth Bondas
puheenjohtaja
puh. 040 456 0245
kenneth.bondas@smu.fi

Sannaleena Kallio
liittosihteeri
puh. 040 158 5057
sannaleena.kallio@smu.fi

Ammattiliittojen urapalveluja

Palvelualojen ammattiliiton PAMin Duunisivut

Palvelualojen ammattiliiton PAMin urapalvelut

Rakennusliiton urapalvelut

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton Temen Työta kaikille -palvelu

Teollisuusliiton työtori

Teollisuusliiton urapalvelut