Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot uusista työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

JHL hakee ekonomistia

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL hakee

ekonomistia

toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään keskustoimistollemme Helsinkiin.

Tehtävään valittava henkilö otetaan perehtymään helmikuun alusta kevään 2020 tes-neuvottelukierroksen kustannuslaskentaan. Tehtävä jatkuu sovittavalla tavalla ekonomistin toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena 17.8.2020 alkaen.

Ekonomisti vastaa taloustieteellisestä näkökulmasta liiton tarvitseman yhteiskunnallisen, taloudellisen ja työmarkkinapoliittisen tiedon kokoamisesta ja tulkitsemisesta. Hän tuottaa ja seuloo em. tiedosta sisältöä ja argumentteja koko liitto-organisaation tarvitsemaan yhteiskuntavaikuttamiseen ja edunvalvontaan.

Tehtävään kuuluu tilastomateriaalin, tietokantojen, datapankkien sekä erilaisten taloutta ja yhteiskuntaa kuvailevien aineistojen läpikäynti, arviointi, tekninen muokkaus ja analysointi. Ekonomisti huolehtii JHL:n omien indikaattoreiden päivittämisestä. Sopimusneuvotteluiden aikana ekonomisti hoitaa mm. sopimusalojen neuvottelutoiminnan kustannuslaskennan ja ansiokehityksen seurannan.

Ekonomisti hoitaa myös julkisen sektorin elinkeinopolitiikan vastuualuetta. Julkinen sektori ymmärretään pohjoismaisessa ajattelussa sosiaalisena investoijana ja yhteiskunnan resurssien uusintajana. Julkinen varainkäyttö nähdään investointina tulevaisuuteen. Julkinen sektori rakentaa myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, toimii työvoiman kouluttajana sekä kansalaisten sosiaalisen pääoman luojana ja terveyden edistäjänä.

Ekonomisti kouluttaa vastuualueensa puitteissa liiton jäseniä ja osallistuu liiton viestintään ja median palveluun mm. tuottamalla mediaa kiinnostavaa faktatietoa ja antamalla haastatteluita.

Ekonomistin tehtävään vaaditaan ylempi yhteiskuntatieteellinen tai talouden alan korkeakoulututkinto tai muutoin esim. työkokemuksen perusteella saavutetut riittävät tiedot. Excelin tai muiden tietokantasovellusten osaaminen tai opiskelu ja halu osallistua liiton viestintään aineistoja tuottamalla sekä oma ammatillinen kunnianhimo esim. jatko-opintojen muodossa ovat edellytyksiä työtehtävästä suoriutumiseksi.

Kokemus julkisen sektorin (valtio, kunnat, maakunnat, järjestöt) taloudellisesta toiminnasta, aihepiiriä koskevien analyysien teko, oma tutkimusorientaatio esim. jatko-opintojen muodossa sekä kokemus ja halu yhteiskuntavaikuttamiseen katsotaan eduksi. Yleiskäsitys ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta sekä järjestötoiminnasta ovat eduksi.

Työehdot ovat JHL:n oman työehtosopimuksen mukaiset, koeaika 4 kk. Tarjoamme näköala- ja vaikuttamispaikan pohjoismaisen hyvinvointikeskustelun ytimessä, loistavat työkaverit ja kiinnostavan työyhteisön yhteiskunnallisten asioiden parissa. Ekonomisti pääsee vaikuttamaan siihen, millaiselta ammattiliitto näyttää 200 000 jäsenelle, sidosryhmille ja yhteiskunnalle. 

Hakemukset pyydetään lähettämään torstaihin 5.12.2019 klo 10 mennessä osoitteella henkilostohallinto@jhl.fi. Aihekenttään maininta Ekonomisti
 
Lisätietoja: suunnittelupäällikkö, yksikön päällikkö Vesa Mauriala, p. 040 5309 702 / vesa.mauriala@jhl.fi.

JHL hakee aluetoimitsijaa Tampereelle

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL hakee

aluetoimitsijaa

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Sisä-Suomen aluetoimistoon Tampereelle.

Aluetoimitsijoiden tehtäviin kuuluvat jäsenistön edunvalvontaan, järjestäytymiseen ja yhdistystoimintaan liittyvät neuvonta-, neuvottelu-, ammattiala-, koulutus-, tiedotus- ja järjestötehtävät.

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta sekä ongelmien ratkaisutaitoa, aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä. Edellytämme myös, että olet perehtynyt työlainsäädäntöön sekä työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä ammatillista järjestäytymistä edistäviin toimintamalleihin.

Arvostamme ay-kokemusta, julkishallinnon ja julkisten ja hyvinvointialojen työehtosopimusten tuntemusta sekä kouluttajavalmiuksia. Kielitaito ja ajokortti ovat hakijalle eduksi. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista ja mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Sisä-Suomen aluetoimiston aluetoimitsijan tehtävä täytetään maaliskuun alusta 2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemus ja ansioluettelo 10.12.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä Sisä-Suomen aluetoimitsija.

Lisätietoja antavat Sisä-Suomen aluetoimiston aluepäällikkö Tommi Raunela, puh. 010 770 3622, ja JHL:n järjestöpäällikkö Pekka Soini, puh. 040 048 4265.

Teollisuusliitto hakee toimistosihteeriä Kotkaan

Etsimme Kaakkois-Suomen aluetoimistoomme Kotkaan kivaa, nohevaa, etevää ja kätevää

toimistosihteeriä

meille työkaveriksi nykyisen jäädessä ansaitulle eläkkeelle.

Toimistosihteerimme pitää toimistomme pyörät pyörimässä: hoitaa jäsenneuvontaa, osallistuu tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen, vastaa erilaisten rekistereiden ylläpidosta ja laskujen oikeellisuudesta – on liiton kasvot ja ääni moneen eri suuntaan. Hän on aktiivisesti mukana myös aluetoiminnan kehittämisessä.

Etsimämme henkilö tunnetaan joustavana, kehittymishaluisena, oma-aloitteisena ja positiivisena ammattilaisena, jonka kanssa on ilo tehdä töitä. Englannin kielikin sujuu ja muu kielitaito on eduksi.

Tehtävä on määräaikainen: 15.1.2020–30.6.2022.

Toivottavasti innostuit ja laitat meille hakemuksesi! Odotamme sitä viimeistään 8.12.2019. Voit jättää hakemuksesi täällä.

Lisätietoja antaa aluepäällikkö Micke Porkka (micke.porkka@teollisuusliitto.fi), puh. 050 337 9451, seuraavina soittoaikoina: 26.–27.11. kello 14–16 ja 2.–5.12. kello 14–16.

JHL hakee järjestäjiä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL hakee

viittä järjestäjää

määräaikaiseen projektitehtävään 31.12.2022 asti. Liiton toiminnan keskeisiä painopisteitä ovat jäsenten rekrytointi ja työpaikkojen edunvalvontaorganisaatioiden vahvistaminen. Näitä toimenpiteitä vahvistetaan mm. järjestämistyön jatkoprojektilla, jolla lisätään liiton järjestöllistä voimaa työskentelemällä mm. työpaikka-aktiivien, luottamusmiesten ja JHL:n jäsenyhdistysten kanssa.

Järjestäjän tehtäviin kuuluvat mm.

 • työpaikkatoiminnan kehittäminen: järjestäytymisen edistäminen ja jäsenten auttaminen organisoitumaan työpaikan edunvalvontaan
 • liittoaktiivien innostaminen ja perehdyttäminen järjestämismenetelmien käyttämiseen sekä JHL:n yhdistysten ja luottamusmiesten toteuttamien järjestämiskampanjoiden tukeminen
 • alueelliset järjestämis- ja jäsenhankintakoulutukset
 • sovittujen alueellisten järjestämis- ja jäsenhankintakampanjoiden organisointi
 • liiton henkilöstön tukeminen käyttämään järjestämismenetelmiä
 • oppilaitostoimintaan liittyvät tehtävät.

Edellytämme tehtävään valittavilta

 • ammattiyhdistysliikkeessä käytettävien järjestämis-/kampanjointimenetelmien osaamista ja organisointikykyä
 • hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja
 • valmiutta säännölliseen matkustamiseen alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä iltatyöhön
 • ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Odotamme itsenäistä työotetta, oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja kykyä toimia tiimimäisessä työyhteisössä. Kielitaito katsotaan eduksi.

Järjestäjien työpisteet sijaitsevat liiton keskustoimistossa Helsingissä tai liiton aluetoimistoissa; tarkemmat järjestäjien sijaintipaikat päätetään hakemusten saavuttua.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Tehtävät täytetään 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot sunnuntaihin 1.12.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä ja hakemukseen tieto, mistä työpisteestä (keskustoimisto / toivottu aluetoimisto) käsin hakijan on mahdollista tehtävää hoitaa.

Lisätietoja tehtävistä antaa järjestämispäällikkö Pertti Paajanen, puh. 050 465 9243

Teollisuusliitto hakee työoikeusjuristia

Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuuden ammattiliitto. Liittoon kuuluu yli 200 000 jäsentä, jotka työskentelevät 35 sopimusalalla. Keskeisimpänä tavoitteenamme on parantaa työehtoja neuvottelemalla ja sopimalla. Meillä on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimintamme vaikuttaa monin tavoin työntekijöiden arkeen. Tule mukaan innokkaaseen ja eteenpäin katsovaan joukkoomme edistämään hyvää työelämää!

Teollisuusliitto hakee

työoikeusjuristia

Hakaniemeen, liiton keskustoimiston oikeudelliseen yksikköön toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työnkuvaan kuuluu mm. oikeudenkäyntien ja muiden työoikeudellisten toimeksiantojen itsenäinen hoitaminen, liiton jäsenistön työsuhdeneuvonta ja kouluttaminen sekä liiton muun henkilöstön tukeminen edunvalvontatyössä.

Etsimällämme henkilöllä on palava kiinnostus oikeudenalaa kohtaan, oikeustieteellinen loppututkinto (OTM/OTK), työ- ja työehtosopimusoikeudellista osaamista sekä kokemusta oikeudenkäyntien ja muiden työoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää itsenäistä, vastuuntuntoista ja palveluhenkistä työskentelyotetta, halua kehittää omaa osaamistaan sekä vahvoja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Ruotsin kielen taito katsotaan erityiseksi eduksi.

Tarjoamme valittavalle henkilölle

 • monipuolisen ja kiinnostavan työnkuvan
 • ammattitaitoisen ja kannustavan työyhteisön
 • hyvät kouluttautumismahdollisuudet
 • kilpailukykyisen palkkauksen
 • hyvät työsuhde-edut.

Valittavalta henkilöltä odotamme

 • oikeustieteellistä loppututkintoa (OTM/OTK)
 • työoikeudellista asiantuntemusta ja paloa kehittää omaa osaamistaan
 • itsenäistä, järjestelmällistä ja vastuuntuntoista työskentelyotetta
 • valmiutta ja halua työskennellä vaihtelevien ja haastavien työtehtävien parissa.

Eduksi luettavat ominaisuudet

 • ruotsin kielen taito
 • oikeudenkäyntikokemus
 • aikaisempi työkokemus työmarkkinajärjestöistä.

Työ edellyttää jonkin verran matkustamista (oikeudenkäynnit, koulutustilaisuudet). Etätyöskentely on mahdollista esimiehen kanssa sovittaessa.

Tehtävä täytetään 1.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Mikäli olet etsimämme henkilö, hae tehtävää 2.12. kello 14 mennessä Paragraaffin hakuportaalissa. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä tehtävästä, voit olla yhteydessä Paragraaffin rekrytointipäällikkö Janne Koskenniemeen (040 776 8650, janne.koskenniemi@paragraaffi.fi) arkisin kello 10–14 tai Teollisuusliiton oikeudellisen yksikön päällikköön Anna Tapioon (050 303 9268, anna.tapio@teollisuusliitto.fi) 19.11. tai 27.11. kello 11–14. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.

Avoimet työpaikat kansainvälisissä palkansaajajärjestöissä

Katso päivittyvä lista FinUnionsin sivuilta.