Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot uusista työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

PAM hakee verkostotyöntekijää

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on Suomen suurin yksityisten alojen ammattiliitto. PAMiin kuuluu yli 190 000 jäsentä. Suurin osa jäsenistä työskentelee kaupan alalla, majoitus- ja ravitsemisalalla, kiinteistöpalveluissa tai vartiointialalla.

Haemme PAMin maahanmuuttajatoiminnan uudistamisprojektiin verkostotyöntekijää.

Haluatko rakentaa yhteistyötä ja järjestövoimaa monikielisissä ja -kulttuurisissa palvelualojen työyhteisöissä? Oletko kiinnostunut kehittämään uusia toimintatapoja ja avaamaan vaikuttamisväyliä palvelualojen työntekijöille? Jos vastauksesi on kyllä, saatat olla hakemamme henkilö.

Verkostotyöntekijänä sinulla on näköalapaikka PAMin uusien toimintatapojen ja -mallien luomiseen. Toimit monikulttuurisen verkoston ja toiminnan rakentajana ja kehittäjänä.

Tehtävässä menestyäksesi sinulla on

 • määrätietoisuutta ja kykyä rakentaa monikulttuurisia verkostoja ja toimintaa
 • itsenäinen ja kehittävä työote
 • esiintymis- ja koulutusvalmiuksia sekä kielitaitoa.

Tehtävässä painottuu

 • vuorovaikutus maahan muuttaneiden työntekijöiden kanssa
 • verkostojen luominen ja niiden ohjaus aluksi Pirkanmaalla ja myöhemmin muualla Suomessa
 • työpaikkatoiminnan kehittäminen
 • tiivis yhteistyö projektin muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa.

Tarjoamme sinulle

 • mukavan työyhteisön ja mahdollisuuden kehittää osaamistasi
 • mielenkiintoisen tehtäväkokonaisuuden ja muun organisaation osaavan tuen
 • hyvät työsuhteen ehdot.

Työsuhde on määräaikainen ja kestää vuoden 2025 loppuun. Tehtävä sijoittuu Tampereelle, mutta projektityötä tehdään myös muilla alueilla. Tehtävä edellyttää valmiutta joustavaan ja liikkuvaan työtapaan.

Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan. Lähetäthän hakemuksesi viimeistään 28.7.2024 tämän linkin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa aluepäällikkö Elisa Penders, puh. 043 825 1359 (viikko 25), ja järjestöjohtaja Risto Kalliorinne, puh. 044 796 1320 (viikko 27). Muina aikoina lisätietoja saa sähköpostitse: risto.kalliorinne@pam.fi.

PAM hakee sopimusasiantuntijaa

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on Suomen suurin yksityisten alojen ammattiliitto. PAMiin kuuluu yli 190 000 jäsentä. Suurin osa jäsenistä työskentelee kaupan alalla, majoitus- ja ravitsemisalalla, kiinteistöpalveluissa tai vartiointialalla.

Haemme Helsinkiin PAMin keskustoimistoon sopimusasiantuntijaa.

Oletko kiinnostunut työelämän kehittymisestä, palvelusektorin yritystoiminnan ja työmarkkinoiden tulevaisuudesta? Haluatko olla mukana kehittämässä ja vaikuttamassa toimialaan ja sen työehtoihin? Jos vastauksesi on kyllä, saatat olla hakemamme henkilö.

Sopimusasiantuntijana vastaat kaupan alan työehtojen kehittämisestä sekä osallistut monipuolisiin vaikuttamis-, neuvonta- ja koulutustehtäviin. Työskentelet muuttuvassa työmarkkinakentässä palvelualojen työehtojen, elinkeinopolitiikan ja sopimustoiminnan parissa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Sopimusasiantuntijan tehtävä sijoittuu sopimusyksikköön.

Tehtävässä menestyäksesi sinulla on

 • useamman vuoden työkokemus työehtojen tai työlainsäädännön kehittämisestä
 • soveltuva korkea-asteen koulutus tai vastaavat teoreettiset valmiudet
 • itsenäinen ja analyyttinen työskentelyote sekä pitkäjänteisyyttä kehittämistyöhön
 • neuvottelutaitoja sekä kokemusta kouluttamisesta ja esiintymisestä
 • kykyä työskennellä englannin kielellä, ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tarjoamme sinulle

 • mielenkiintoisen tehtäväkokonaisuuden mukavassa työympäristössä sekä hyvät työsuhteen ehdot
 • ammattitaitoiset työtoverit ja muun organisaation osaavan tuen.

Tehtävä on vakituinen ja alkaa sopimuksen mukaan. Jätäthän hakemuksesi 11.8.2024 mennessä tämän linkin kautta.

Käymme hakemuksia läpi saapumisjärjestyksessä eli kuulemmehan sinusta mahdollisimman pian. Lisätietoja tehtävästä antaa sopimuspäällikkö Juha Ojala seuraavasti: kesä- ja elokuussa puhelimitse, puh. 050 584 1488 ja heinäkuussa tiedustelut sähköpostitse juha.ojala@pam.fi.

PAM hakee järjestämiskoordinaattoria

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on Suomen suurin yksityisten alojen ammattiliitto, johon kuuluu yli 190 000 jäsentä. Suurin osa jäsenistä työskentelee kaupan alalla, majoitus- ja ravitsemisalalla, kiinteistöpalveluissa tai vartiointialalla.

Haemme Helsinkiin PAMin keskustoimiston järjestämisyksikköön järjestämiskoordinaattoria.

Järjestämiskoordinaattorina toimit järjestämisyksikössä ja vastaat liiton järjestämis- ja kampanjatyön suunnittelusta, ohjaamisesta, koordinoinnista ja kouluttamisesta. Tehtäväsi sisältää tiivistä yhteistyötä liiton alueorganisaation kanssa sekä osallistumista erilaisiin järjestämistyöhön liittyviin koordinaatio- ja valmennuskeskusteluihin.

Tehtävässä menestyäksesi sinulla on

 • tehtävään soveltuva kokemus sekä motivoiva ja valmennuksellinen työote
 • hyvä järjestämistyön ja järjestämisideologian tuntemus
 • kokemusta järjestämistyön kouluttamisesta ja valmentamisesta
 • kokemusta erilaisten koulutusten ja tilaisuuksien järjestämisestä ja vetovastuusta.

Olet ehdoton tiimipelaaja ja omaat hyvät priorisointi- ja organisointitaidot sekä kykyä selviytyä yllättävistä ja haastavista tilanteista. Kokemus järjestämis- ja kampanjatyön johtamisesta katsotaan eduksi.

Tarjoamme sinulle

 • mielenkiintoisen tehtäväkokonaisuuden mukavassa työympäristössä sekä hyvät työsuhteen ehdot
 • ammattitaitoiset työtoverit ja muun organisaation osaavan tuen.

Tehtävä on vakituinen ja alkaa sopimuksen mukaan. Jätäthän hakemuksesi 28.7.2024 mennessä tämän linkin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa järjestämispäällikkö Aki Rouhiainen, puh. 040 764 5273 (viikolla 25), ja järjestöjohtaja Risto Kalliorinne, puh. 044 796 1320 (viikolla 27). Muina aikoina lisätietoja sähköpostilla risto.kalliorinne@pam.fi.

JHL hakee aluetoiminnan asiantuntijaa Lounais-Suomeen

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 165 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme aluetoiminnan asiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Lounais-Suomen aluetoimistoon Turun tai Porin toimipisteeseen 2.9.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lounais-Suomen aluetoimiston tehtävänä on palvella ja tukea alueen yhdistyksiä ja jäseniä edunvalvontaan, järjestötoimintaan ja yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella. Aluetoimisto järjestää jäsenistölleen koulutusta sekä opiskelija-, nuoriso- ja maahanmuuttajatoimintaa.

Aluetoiminnan asiantuntijan tehtäviin kuuluvat jäsenistön edunvalvontaan, järjestäytymiseen ja yhdistystoimintaan liittyvät neuvonta-, neuvottelu-, ammattiala-, koulutus-, tiedotus- ja järjestötehtävät ruotsin ja suomen kielellä.

Odotamme tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta ja toivomme osaamista työlainsäädännöstä ja työoikeuden alaan liittyvissä asioissa. Tehtävässä edellytetään ongelmien ratkaisutaitoa, aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja toimiseen tiimimäisessä työyhteisössä. Ammattiyhdistysliikkeen ja ammatillista järjestäytymistä edistävien toimintamallien tuntemus sekä kokemus järjestö- ja edunvalvontatehtävistä luetaan eduksi.

Arvostamme vahvaa yhdistys- ja järjestötoiminnan sekä työ- ja virkaehtosopimusten tuntemusta, kouluttajavalmiuksia sekä hyviä tietoteknisiä taitoja. Oman auton käyttö on työssä välttämätön. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista ja mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tehtävässä edellytetään hyvää ruotsin ja suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Hakemus ja ansioluettelo 5.7.2024 kello 14.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Haastattelut pidetään etänä 17.7.2024. Sähköpostin aihekenttään merkintä: Lounais-Suomen aluetoimiston aluetoiminnan asiantuntija.

Lisätietoja työsuhteen ehdoista ja tehtävistä antavat Lounais-Suomen aluepäällikkö Tommi Raunela, p. 050 408 1877, ja järjestöjohtaja Nina Heikkilä, p. 040 709 6814.

JHL söker en sakkunnig för regional verksamhet till Sydvästra Finland

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har cirka 165 000 medlemmar som arbetar för kommuner, samkommuner, staten, privata välfärdstjänster, församlingar samt bolag och affärsverk inom dessa branscher. JHL värnar aktivt om sina medlemmars förmåner i arbetslivets utmaningar. Mer information: www.jhl.fi/sv.

Vi söker en sakkunnig för regional verksamhet för en tillsvidareanställning till Sydvästra Finlands regionkontor till kontoret i Åbo eller Björneborg. Arbetet inleds den 2.9.2024 eller enligt överenskommelse.

Sydvästra Finlands regionkontor betjänar och stöder regionens föreningar och medlemmar i ärenden gällande intressebevakning, organisationsverksamhet och samhällspåverkan i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Regionkontoret ordnar utbildning för sina medlemmar samt verksamhet som riktas till studerande, ungdomar och invandrare.

Till uppgifterna för en sakkunnig för regional verksamhet hör rådgivnings-, förhandlings-, yrkesbransch-, utbildnings-, informations- och organisationsuppgifter med anknytning till medlemmarnas intressebevakning och organiserings- och föreningsverksamhet på svenska och finska.

Vi förväntar oss att du har lämplig erfarenhet och/eller utbildning för uppgiften och önskar att du har kompetens inom arbetslagstiftning och arbetsrättsliga frågor. I uppgiften förutsätts problemlösningsförmåga, initiativ- och samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt och färdigheter att arbeta i en teamliknande arbetsgemenskap. Kännedom om fackföreningsrörelsen och verksamhetsmodeller som främjar den fackliga organiseringen samt erfarenhet av organisations- och intressebevakningsuppgifter ses som meriterande.

Vi värdesätter goda kunskaper i förenings- och organisationsverksamhet samt gedigen kännedom om arbets- och tjänstekollektivavtal, utbildarfärdigheter samt goda IT-kunskaper. Egen bil behövs i arbetet. Arbetsuppgiften förutsätter resande och möjlighet att arbeta även under kvällar och helger. I uppgiften förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska. Andra språkkunskaper räknas som en merit.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Lönen och andra förmåner bestäms enligt kollektivavtalet för JHL:s personal.

Ansökan med CV skickas per e-post senast den 5.7.2024 kl. 14.00 till adressen henkilostohallinto@jhl.fi. Intervjuerna hålls på distans den 17.7.2024. Skriv i e-postmeddelandets ämnesrad: Sakkunnig för regional verksamhet vid Sydvästra Finlands regionkontor.

Mer information om anställningsförhållandets villkor och uppgifter ger Tommi Raunela, regionchef för Sydvästra Finland, tfn. 050 408 1877, och Nina Heikkilä, organisationschef, tfn. 040 709 6814.

Sähköliitto hakee toiminnanjohtajaa

Sähköliitto on 34 000 jäsenen ammattiliitto, jonka jäsenet työskentelevät sähköistys- ja sähköasennusalalla, energia-ICT-verkostoalalla sekä useilla teollisuus- ja eritysaloilla. Sähköliiton jäseninä on 104 ammattiosastoa. Sähköliitto neuvottelee ja solmii kaikkiaan 7 alakohtaista sähköisten alojen työehtosopimusta sekä useita yrityskohtaisia sopimuksia.

Toiminnanjohtaja vastaa strategian toimeenpanon suunnittelusta ja sen toteuttamisesta. Toiminnanjohtajan tehtävänä on johtaa liiton operatiivista toimintaa hallituksen ja edustajiston tekemien päätösten pohjalta. Tehtävään kuuluu osallistuminen yhdessä liiton puheenjohtajan kanssa päätösasioiden valmisteluun.

Toiminnanjohtaja toimii liiton henkilöstön esimiehenä, johtaa liiton toimistoa ja organisoi henkilöstön työt. Lisäksi toiminnanjohtajalla voi olla luottamustehtäviä liiton yhteistyökumppanien päätöksenteko- ja hallintoelimissä. Toiminnanjohtaja myös edustaa liittoa sidosryhmäyhteistyössä puheenjohtajan ollessa estyneenä.

Odotamme sinulta kykyä kokonaisvaltaiseen järjestön ja asiantuntijaorganisaation johtamiseen sekä näkemystä proaktiiviseen ja ennakoivaan johtamiseen. Lisäksi englannin kielen taito on edellytyksenä. Hyvät yhteistyötaidot ja neuvottelutaidot ovat sinulle eduksi tehtävässä.

Arvostamme tehtävään soveltuvaa tutkintoa/koulutusta sekä laaja-alaista kokemusta. Työ edellyttää matkustamista.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen edut.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan Sähköliittoon 9.8.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen maarit.mattila@sahkoliitto.fi.

Lisätietoja tehtävästä puheenjohtaja Sauli Väntti, sauli.vantti@sahkoliitto.fi, 050 528 7044.

Sähköliitto hakee it-asiantuntijaa

Sähköliitto on 34 000 jäsenen ammattiliitto, jonka jäsenet työskentelevät sähköistys- ja sähköasennusalalla, energia-ICT-verkostoalalla sekä useilla teollisuus- ja eritysaloilla. Sähköliiton jäseninä on 104 ammattiosastoa. Sähköliitto neuvottelee ja solmii kaikkiaan 7 alakohtaista sähköisten alojen työehtosopimusta sekä useita yrityskohtaisia sopimuksia.

Haemme Sähköliiton Tampereen toimistolle it-asiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tehtävään kuuluu vastata käytössä olevista sovelluksista ja niihin liittyvien ongelmatilanteiden selvittämisestä. Lisäksi tehtävään kuuluvat liiton perustehtävään liittyvien sovellusten kehittäminen, projektien seuranta ja käyttöönoton varmistaminen. Työhösi kuuluu myös it-ympäristön taloudellista suunnittelua, budjetointia ja seurantaa.

Toimit tiiviissä vuorovaikutuksessa liiton eri tiimien ja sidosryhmien kanssa, joten hyvät yhteistyö- ja tiimityöskentelytaidot ovat sinulle eduksi. Tehtävään voi sisältyä myös toimenkuvan mukaista kouluttamista ja opastusta.

Odotamme sinulta kykyä ottaa nopeasti haltuun asiakokonaisuuksia ja erilaisia sovelluksia. Tehtävä edellyttää innovatiivista ja itsenäistä työskentelyotetta. Eduksi katsomme ammattiyhdistysliikkeen sekä järjestötoiminnan tuntemuksen.

Haastattelut toteutetaan viikoilla 34–35. Tehtävä alkaa mahdollisimman pian.

Tarjoamme mielenkiintoisen, itsenäisen ja monipuolisen työn, josta maksetaan Ammattijärjestöjen Työnantajayhdistys ry:n ja Ay-toimihenkilöt ry:n välisen toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukainen palkka työsuhde-etuineen.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan Sähköliittoon 9.8.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen niina.loukola@sahkoliitto.fi.

Ammattiliittojen työnhaku- ja urapalveluja

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n alojen avoimet työpaikat

Palvelualojen ammattiliiton PAMin duunisivut

Palvelualojen ammattiliiton PAMin urapalvelut

Rakennusliiton urapalvelut

Suomen Muusikkojen Liiton listaus koesoitoista

Sähköliiton työtori

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton Temen Työta kaikille -palvelu

Teollisuusliiton työtori

Teollisuusliiton duunivalmennus