Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot uusista työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

JHL hakee jäsen-/maksupalvelusihteeriä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 200 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme

jäsen-/maksupalvelusihteeriä

määräaikaiseen tehtävään 31.10.2020 asti.

Jäsenyys- ja yhdistyspalveluiden yksikkö tarjoaa liiton laadukkaat jäsenpalvelut, kokoaa ja jakaa jäsenmaksut sekä kehittää jäsentietojärjestelmiä koko organisaation hyödynnettäväksi. Yksikkö tukee, kouluttaa ja ohjaa aktiiveja jäsenasioissa ja edistää järjestäytymistä JHL:ään.

Haettavaan tehtävään kuuluu

 • jäsenrekisterin, jäsenmaksujen tilittäjärekisterin ja työnantajatilitysten ylläpito
 • jäsenmaksuihin liittyvät tehtävät
 • jäsenten sekä tilittäjien palvelu ja ohjaus puhelimitse sekä sähköisin välinein
 • asianhallintaan liittyvät tehtävät, mm. asiakirjojen skannaus ja indeksointi sähköistä käsittelyä varten
 • mahdolliset muut jäsenyys- ja yhdistyspalveluiden yksikön tehtävät-

Edellytämme tehtävään valittavalta

 • tallennustaitoa ja tietoteknistä osaamista
 • huolellisuutta ja tarkkuutta
 • palveluasennetta ja vuorovaikutustaitoja
 • hyvää kirjallista ilmaisutaitoa
 • kykyä toimia nopeasti vaihtuvissa työtilanteissa.

Tehtävät edellyttävät tarkkuutta ja tallennustaitoa.

Odotamme itsenäistä työotetta, oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja kykyä toimia tiimimäisessä työyhteisössä. Laaja-alainen toimistoalan kokemus ja erilaisten rekisteri-/asianhallintajärjestelmien tuntemus sekä englannin ja ruotsin kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan. Määräaikaisessa tehtävässä on mukana sekä jäsen- että maksupalvelusihteerin tehtäviä. Tehtävät ja nimike muokkautuvat osittain valittavan henkilön osaamisen sekä yksikön myöhemmin tarkentuvien tarpeiden mukaisesti.

Tehtävä täytetään 1.12.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot 15.11.2019 klo 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä ”määräaikainen jäsen-/maksupalvelusihteeri”.

Lisätietoa tehtävästä antaa järjestöpäällikkö Pekka Soini, p. 040 048 4265, ja jäsenpalvelupäällikkö Jutta Pekonen 14.11. klo 9–15 ja 15.11. klo 9–11, puh. 040 752 1322.

Rakennusliitto hakee toimitsijoita Uudellemaalle ja Turkuun

Rakennusliitto on rakennusteollisuuden ammattilaisten ja alan ammattilaisiksi opiskelevien vahva SAK:lainen riippumaton ammattiliitto. Liitto on myös yhteiskunnallinen etujärjestö, joka vaikuttaa laillisen yritystoiminnan ja työn puolesta ympäri maata. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Jäseniä Rakennusliitossa on yli 70 000 ja liitolla on hieman yli 90 työntekijää, jotka työskentelevät keskustoimistossa Helsingissä ja aluetoimistoissa eri puolilla maata.

Haemme sekä eteläiselle että läntiselle toiminta-alueelle aluetoimitsijoita (yhteensä kolme avointa paikkaa).

1. Aluetoimitsija Uudellemaalle (talonrakennusalan TES-tuntemus)

Edellytämme hakijalta talonrakennusalan työehtosopimuksen tuntemusta ja kokemusta rakennusalalla työskentelystä. Myös kielitaito ja ATK taidot ovat eduksi valintaan.

Aluetoimitsijan työtehtäviä ovat mm. työpaikkakäynnit, luottamushenkilöiden valintojen varmistaminen ja koulutus, jäsenhankinta, edunvalvonta-asioiden hoitaminen sekä jäsentilaisuuksien järjestely.

Työssä tarvitaan neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn. Toimitsijan tulee osata ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti. Hänen on myös hallittava ammatillisen toiminnan edellyttämät sopimustoiminnan perusteet.

2. Aluetoimitsija Uudenmaan toimistoon (tuki nuorille rakentajille)
3. Aluetoimitsija Turun aluetoimistoon (tuki nuorille rakentajille)

Työtehtävän pääpaino on tukea nuoria rakentajia urapoluillaan sekä edistää heidän aktiivisuuttaan kansalaisina, ammattilaisina ja rakentajayhteisön jäseninä. Työhön kuuluu toiminta-alueen sisällä yhteistyö oppilaitosten, työpaikkaohjaajien, työntekijöiden edustajien sekä työnantajien kanssa. Käytännön työssä aluetoimitsija käy oppilaitoksissa ja työmailla tapaamassa nuoria rakentajia sekä auttaa heitä työpaikkojen saannissa ja edunvalvonta-asioissa. Osana työtehtävää ovat muut aluetoimitsijalle kuuluvat työtehtävät.

Valittavalta aluetoimitsijalta edellytetään rakennusalan koulutuksen ja työelämän tuntemusta, hyviä sosiaalisia taitoja, organisaatiokykyä, yhteistyötaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Esiintymiseen liittyvät valmiudet helpottavat työn tekemistä.

***

Rakennusliitolla on tarjottavanaan SAK:laisten ammattiliittojen tasoiset työsuhteen ehdot ja paljon palkitsevaa työtä alan ammattiliittotoiminnassa.

Hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa sähköisesti sunnuntaihin 3.11.2019 mennessä osoitteeseen markus.ainasoja@rakennusliitto.fi

Tiedusteluihin Rakennusliitosta vastaavat

 • toiminta-alueen päällikkö Vilppu Oikarinen, puh. 050 383 5453 tai
 • henkilöstöpäällikkö Markus Ainasoja, puh. 0500 459 729.

RAU hakee talouspäällikköä

Rautatiealan Unioni RAU ry on SAK:lainen ammattiliitto, jolla on noin 4000 jäsentä 25 ammattiosastossa. Toimistomme sijaitsee Helsingissä Hakaniemen Merikiinteistössä osoitteessa John Stenbergin ranta 6. Toimimme tiiviissä yhteistyössä muiden kuljetusliittojen kanssa, muun muassa yhteisten henkilöstöresurssien käytössä tukitoiminnoissa.

Etsimme joukkoomme joustavaa ja yhteistyökykyistä itsenäiseen työskentelyyn kykenevää

talouspäällikköä

Työtehtäviin kuuluvat yhdistyksen taloudesta, jäsenpalvelusta ja yleishallinnosta vastaaminen sekä muut erikseen määrättävät työtehtävät.

Valitulta henkilöltä edellytämme soveltuvaa koulutusta ja monipuolista kokemusta talous-, toimisto- ja yleishallinnon tehtävien itsenäisestä hoitamisesta. Arvostamme kokemusta omaisuuden hoidosta. 

Työ on määräaikainen opintovapaan sijaisuus, joka alkaa marraskuussa 2019 ja päättyy 31.9.2021. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työ on kokoaikainen ja työpaikka sijaitsee liiton toimistossa Helsingissä.

Palkkaus ja työsuhteen ehdot ovat Ay-toimihenkilösopimuksen mukaiset.

Hakemukset tulee toimittaa ansioluetteloineen 28.10.2019 mennessä osoitteeseen tero.palomaki(at)raury.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa puheenjohtaja Tero Palomäki, 044 737 9697, tero.palomaki(at)raury.fi.

Kuljetusliitot hakee toiminnanjohtajaa

Kuljetusliitot KL ry (www.kuljetusliitot.fi) on 2018 perustettu järjestö, johon kuuluvat Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Merimies-Unioni ja Rautatiealan unioni RAU. Kuljetusliitot KL ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää sen jäsenliittojen keskinäistä yhteistoimintaa ja tehostaa kaikin mahdollisin tavoin niiden itsenäisesti harjoittamaa edunvalvonta- ja sopimustoimintaa. Kuljetusliitot KL ry toimii Helsingissä Hakaniemen Merikiinteistössä osoitteessa John Stenbergin ranta 6.

Kuljetusliitot KL ry hakee nyt palvelukseensa

toiminnanjohtajaa

Toiminnanjohtajan pääasiallisena tehtävänä tulee olemaan Kuljetusliitot KL ry:n toiminnan käytännön johtaminen sekä kehittäminen hallituksen alaisuudessa. Toiminnanjohtajalta edellytetään kokemusta järjestötoiminnasta, talous- ja henkilöstöhallinnon osaamista sekä toimistorutiinien tuntemista.

Tehtävä ja toimenkuva on uusi ja mukautuu Kuljetusliitot KL ry:n toiminnan kehittyessä. Kuljetusliitot KL ry:llä on toistaiseksi seitsemän kokoaikaista työntekijää ja sen työntekijämäärän odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Toiminnanjohtajan odotetaan ottavan tehtävän vastaan 1.1.2020.

Hakemukset tehtävään on toimitettava Kuljetusliitot KL ry:lle 31.10.2019 mennessä hallituksen puheenjohtajalle Simo Zittingille osoitteeseen Kuljetusliitot KL ry, John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki, tai sähköpostitse simo.zitting@smu.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat

Avoimet työpaikat kansainvälisissä palkansaajajärjestöissä

Katso päivittyvä lista FinUnionsin sivuilta.