Isien perhevapaiden käytön lisääminen on haastavaa mutta välttämätöntä

Blogi 25.03.2019 14:59 Glantz Tuuli
SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz

Perhevapaat on vihdoin uudistettava tulevalla hallituskaudella. Uudistusta tehtäessä pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen, että isät käyttäisivät nykyistä enemmän perhevapaita. 

Isien vapaiden käytön lisääminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, ja siitä todisteena meillä on usealta vuodelta tilastot isyysvapaiden käytöstä. Isien vapaiden käyttö on käytännössä lisääntynyt vain isälle kiintiöidyissä vapaissa, muttei molemmille vanhemmille tarkoitetussa vanhempainvapaassa. 

Perhevapaiden käytön epätasainen jakautuminen vanhempien kesken vaikuttaa naisten palkka- ja eläkekehitykseen sekä uralla etenemiseen. Naisten vapaiden käyttö näkyy myös joidenkin työnantajien kokemuksena, että naisen palkkaaminen on riski. Isille taas voi käydä niin, että suhde lapseen ei kehity sellaiseksi kuin se voisi jo pikkulapsivaiheessa elämää kehittyä. 

Mikseivät isät sitten käytä vapaitaan? Syypäänä pidetään työpaikan asenteita ja käytäntöjä, äitien halua jäädä kotiin, taloudellisia seikkoja ja isien urakeskeisyyttä tai perheessä vallitsevia stereotypioita sukupuolirooleista. Yhtä yksittäistä selittävää tekijää on vaikea löytää. 

Perhevapaajärjestelmä vaikuttaa paljon siihen, miten helppokäyttöisiä ja kannustavia vapaat ovat isille. Aikaisemmassa blogikirjoituksessani nostin esiin nykyisen perhevapaajärjestelmän jäykkyyden, joka erityisesti vaikeuttaa isien vapaiden käyttöä. Perhevapaista isälle on jyvitetty vain noin kaksi kuukautta, mikä on lyhyt aika vapaiden kokonaiskestoon nähden. 

Me jakaisimme 12 kuukauden ansiosidonnaiset vapaat molemmille vanhemmille ensisijaisesti tasan, mutta osan vapaistaan voisi tarvittaessa siirtää toiselle vanhemmalle.

Uudistamalla perhevapaat voidaan tukea isien vapaiden käyttöä. Keinoja on monia. Näistä helpoin toteuttaa on isälle korvamerkityn vapaan pidentäminen. Uudistuksella voidaan viestiä perheille, että vapaat ovat todellakin molemmille tarkoitettuja. Siksi me SAK:ssa jakaisimme 12 kuukauden ansiosidonnaiset vapaat molemmille vanhemmille ensisijaisesti tasan, mutta osan vapaistaan voisi tarvittaessa siirtää toiselle vanhemmalle. Näin molemmilla vanhemmilla olisi käytössään kuusi kuukautta. 

Vaikeampi, mutta varmasti isien vapaiden käyttöä lisäävä keino on joustavuuden lisääminen. Me haluamme, että perhevapaat voi pitää missä järjestyksessä tahansa. Meidän mallissamme vanhempainvapaita voi käyttää lapsen kaksivuotissyntymäpäivään asti ja hoitoraha siihen asti, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. 

Jos vapaat voisi pitää lyhyemmissä jaksoissa, olisi niiden isien helpompi pitää vapaata, jotka kokevat töistä poisjäämisen pidemmäksi aikaa hankalaksi.

Esimerkki joustavasta perhevapaajärjestelmästä

Kuva SAK.

SAK:n perhevapaamallissa vanhempainrahan ja hoitorahan voi halutessaan puolittaa. Puolitetut etuudet riittävät siihen asti, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

Perhevapaajärjestelmän muuttaminen ei yksin riitä, vaan myös työelämää ja työpaikoilla vallitsevia asenteita on muutettava. Onneksi osa työnantajista on jo ymmärtänyt perheystävällisten käytäntöjen tukevan työntekijän työssäjaksamista, työn tuloksellisuutta ja työhön sitoutumista.

Perheystävälliset käytännöt lisäävät myös työpaikan monimuotoisuutta ja tasa-arvoa. Lisäksi tarvitaan aktiivista tiedon lisäämistä erilaisista mahdollisuuksista käyttää vapaita. 

Tutustu SAK:n perhevapaamalliin.