Kestävä kehitys

Kestävää kehitystä on edistettävä pitkäjänteisesti ja YK:n asettamien suuntaviivojen mukaisesti. YK:n tavoitteena on edistää sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä niin kehitysmaissa kuin kehittyneissä maissa.

YK:n kestävän kehityksen agenda vuodelta 2015 sisältää 17 tavoitetta, joiden pitäisi toteutua vuoteen 2030 mennessä.

SAK on pahoillaan siitä, että YK:n tavoitteissa ei mainita lainkaan demokratian edistämistä. Myös ihmisarvoista työtä koskevat tavoitteet ovat vaatimattomia ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimusten mukaiset ammattiyhdistysoikeudet ovat jääneet sivuosaan.

Kestävän kehityksen kansalliset toimenpiteet

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kansallisessa päätöksenteossa ja toiminnassa on huomioitava tasapuolisesti ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Kansallisten toimenpiteiden keskiössä pitää olla ihmisten hyvinvoinnin edistäminen.

Kestävän kehityksen tavoitteet on sidottava osaksi lainsäädännön ja valtion budjetin valmistelua. Tavoitteiden toteutumista on myös seurattava ja arvioita säännöllisesti.

Kestävän kehityksen koulutuspaketti ammattiliitoille

SAK on sitoutunut edistämään YK:n kehitysagendan toteutumista allekirjoittamalla kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen.

Sitoumuksen mukaisesti palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat valmistelleet yhdessä TJS-Opintokeskuksen ja Työväen Sivistyliitto TSL:n kanssa kestävän kehityksen koulutuspaketin ammattiliittojen käyttöön. Paketissa kerrotaan, miten työpaikan toimintatapoja voidaan muuttaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpään suuntaan.