Hallitus ja työvaliokunta

SAK:n toiminnasta vastaa hallitus.

SAK:n hallitukseen kuuluu tällä hetkellä puheenjohtajan lisäksi 18 jäsentä, heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä 12 yleisvarajäsentä.

Hallitus edustaa SAK:ta, päättää järjestön neuvottelemien työmarkkinapoliittisten sopimusten hyväksymisestä ja pitää yhteyttä jäsenliittoihin sekä muihin järjestön toiminnan kannalta merkittäviin keskeisiin koti- ja ulkomaisiin tahoihin.

Hallitus valmistelee ja esittelee edustajiston kokouksissa käsiteltävät asiat sekä toteuttaa niiden tekemät päätökset.

Hallitus huolehtii järjestön taloudenpidosta, vahvistaa toimintaorganisaation, päättää henkilöstöhallinnosta sekä valitsee työvaliokunnan jäsenet. Työvaliokunta valmistelee asioita SAK:n hallitukselle.

SAK:n edustajiston järjestäytymiskokouksessa 4. kesäkuuta 2024 järjestölle valittiin uusi hallitus.

Varsinaiset jäsenet

1. Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK
2. Katja Syvärinen, varapuheenjohtaja, SAK
3. Riku Aalto, Teollisuusliitto
4. Joachim Alatalo, SMU
5. Håkan Ekström, JHL
6. Karoliina Huovila, Teme
7. Risto Kalliorinne, PAM
8. Mari Keturi, JHL
9. Ismo Kokko, AKT
10. Veli-Matti Kuntonen, SEL
11. Heidi Lehikoinen, PAM
12. Markku Lehtinen, RAU
13. Turja Lehtonen, Teollisuusliitto
14. Heidi Nieminen, PAU
15. Kimmo Palonen, Rakennusliitto
16. Saila Ruuth, JHL
17. Petri Vanhala, Paperiliitto
18. Jyrki Virtanen, Teollisuusliitto
19. Sauli Väntti, Sähköliitto

Henkilökohtaiset varajäsenet

1. Jukka Mattila, PAM
2. Vesa Kotaviita, Teollisuusliitto
3. Vesa Aallosvirta, Teollisuusliitto
4. Heikki Karla, SMU
5. Kristian Karrasch, JHL
6. Antti Mattila, Teme
7. Sirpa Leppäkangas, PAM
8. Pertti Paajanen, JHL
9. Jarkko Arpula, AKT
10. Pekka Närhinen, SEL
11. Juha Ojala, PAM
12. Pekka Romu, RAU
13. Ville-Petteri Risberg, Teollisuusliitto
14. Jussi Saariketo, PAU
15. Jyrki Ojanen, Rakennusliitto
16. Karita Alanko, JHL
17. Juhani Siira, Paperiliitto
18. Toni Laiho, Teollisuusliitto
19. Hannu Luukkonen, Sähköliitto

Yleisvarajäsenet

Merja Westman, PAM
Ulla Hopponen, Teollisuusliitto
Mika Tiitinen, Aliupseeriliitto/JHL
Niko Blom, AKT
Sami Laakso, Paperiliitto
Lea Väänänen, SEL
Juhani Haapasaari, IAU
Ahti Vänttinen, Muusikkojen liitto
Teemu Ramstedt, Suomen Huippu-urheilijat
Leila Vasama, SSSL
Antti Kettunen, YLL
Vesa Uuspelto, SLL

Muut kokouksiin osallistujat

Edustajiston puheenjohtajalla Annika Rönni-Sällisellä (PAM) sekä varapuheenjohtajilla Arto Liikasella (Teollisuusliitto) ja Miikka Kortelaisella (JHL) on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Hallituksen kokouksiin kutsutaan seuraajiksi myös liitojen yhteisöjäsenliittojen edustajat.

Työvaliokunta

Hallituksen valitsema työvaliokunta valmistelee SAK:n strategisiin linjauksiin liittyviä asioita, käsittelee ajankohtaisia edunvalvonnallisia linjauksia, käsittelee ja päättää SAK:n henkilöstön työsuhde-etuja koskevat asiat ja valmistelee muita hallituksen kokouksen asioita.

SAK:n työvaliokunta 2024–2028

Varsinaiset jäsenet

1. Jarkko Eloranta, SAK
2. Katja Syvärinen, SAK
3. Riku Aalto, Teollisuusliitto
4. Kimmo Palonen, Rakennus
5. Håkan Ekström, JHL
6. Ismo Kokko, AKT
7. Annika Rönni-Sällinen, PAM

Henkilökohtaiset varajäsenet

1. Sauli Väntti, Sähköliitto
2. Veli-Matti Kuntonen, SEL
3. Jyrki Virtanen, Teollisuusliitto
4. Petri Vanhala, Paperiliitto
5. Mari Keturi, JHL
6. Heidi Nieminen, PAU
7. Heidi Lehikoinen, PAM

Sihteerinä toimii Kirsi Sainio, SAK.