Ilmastopolitiikka

Syksyllä 2019 Mahdollisuuksien aika -hankkeen teemana on ilmastopolitiikka ja sen merkitys työllisyydelle.

SAK julkaisee syksyllä 2019 selvityksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta työhön ja työntekijöiden asemaan Suomessa ja muissa maissa. Teeman puitteissa SAK osallistuu myös Helsingin Musiikkitalossa lauantaina 23.11. järjestettävään Climate Aid Finland -tapahtumaan.

SAK:laiset jäsenet kantavat huolta ilmastonmuutoksesta

SAK:laisten ammattiliittojen jäsenet pitävät ilmastonmuutosta vakavana ongelmana. He odottavat ammattiliitoilta toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tiedot käyvät ilmi SAK:n jäsentutkimuksesta 2019, joka suunnattiin jäsenliittojen 20–40-vuotiaille jäsenille.

Tutkimuksen mukaan SAK:laisten ammattiliittojen 20–40-vuotiaista jäsenistä 69 prosenttia suhtautuu myönteisesti uuden ammatin opiskelemiseen, jos se on tarpeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Peräti 94 prosenttia heistä pitää tärkeänä, että työpaikoilla kehitetään energian ja materiaalien kulutusta vähentäviä työtapoja. Selvä enemmistö myös luottaa siihen, että ympäristöystävällisen teknologian kehittyminen tuo mukanaan uusia työpaikkoja. 

Ilmastonmuutosta koskevissa väitteissä liittojen jäseniä pohdituttaa eniten ympäristötoimien vaikutukset työllisyyteen. Vain lievä enemmistö (59 prosenttia) kannattaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä, jos se tarkoittaisi työpaikkojen vähenemistä joillakin aloilla.

Tutustu SAK:n jäsentutkimukseen 2019
Lue tiedote SAK:n jäsentutkimuksesta