Ilmastopolitiikka

Syksyllä 2019 Mahdollisuuksien aika -hankkeen teemana oli ilmastopolitiikka ja sen merkitys työllisyydelle.

SAK julkaisi syksyllä 2019 ja alkuvuodesta 2020 selvityksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta työhön ja työntekijöiden asemaan Suomessa ja muissa maissa. Teeman puitteissa SAK osallistui myös Helsingin Musiikkitalossa lauantaina 23.11. järjestettävään Climate Aid Finland -tapahtumaan.

Ilmasto muuttuu – miten muuttuu työ?

Miten ilmastonmuutos ja sen torjunta vaikuttavat työhön sahalla, rakennustyömaalla ja kaupassa? SAK:n tuottamalla videolla nuoret työntekijät kertovat ajatuksiaan ilmastonmuutoksesta ja pohtivat, miten muutoksen torjunta tulee näkymään heidän työssään.

Viisi minuuttia kestävä video on suunnattu erityisesti toisen asteen opiskelijoille ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa. SAK on laatinut videon yhteyteen lyhyen tehtävälistan, jota voi hyödyntää opetuksessa.

Oikeudenmukaisen siirtymän toimeenpano eri Euroopan maissa ja Kanadassa

SAK on kerännyt eri maista tietoa Suomen ilmastopolitiikan toimeenpanon ja valmistelun tueksi ja sen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Työntekijöille reilu ilmastopolitiikka -selvitykseen on koottu esimerkkejä sellaisista maista, joissa työntekijöille oikeudenmukaista siirtymää on jo toimeenpantu. Näitä maita ovat Alankomaat, Saksa, Espanja, Ranska, Skotlanti ja Kanada. Selvitys sisältää tiiviit esitykset myös Ruotsin ja Norjan tilanteesta.

Tutustu SAK:n selvitykseen
Lue tiedote selvityksestä

Ilmastotoimet vaikuttavat työllisyyteen ja osaamistarpeeseen, mutta vaikutusten laajuus on edelleen hämärän peitossa

SAK kysyi ammattiliitoilta, miten ne arvioivat ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän vaikuttavan työhön. Selvityksen perusteella ilmastotoimet tuskin tulevat vähentämään työn kokonaismäärää, mikäli ne pannaan toimeen hallitusti. Tiukentuvat päästövähennystavoitteet aiheuttavat kuitenkin monilla aloilla huolta kilpailukyvyn ja työpaikkojen säilymisestä. Työn siirtyminen toimialojen välillä ja sisällä työtehtävästä toiseen lisää tarvetta työntekijöiden osaamisen päivittämiseen.

Tutustu SAK:n selvitykseen
Lue tiedote selvityksen tuloksista

Henkilöstö pääsee mukaan ympäristötoimia koskevaan päätöksentekoon vain harvoilla työpaikoilla

Vain 15 prosenttia SAK:laisista luottamushenkilöistä kertoo, että henkilöstö tai luottamushenkilöt pääsevät mukaan päättämään työpaikkansa ympäristötoimista. SAK:n luottamushenkilöpaneelin mukaan reilu kolmannes työpaikoista on tehnyt investointeja uusiin ekologisiin tuotteisiin tai palveluihin. Eniten ekologisia investointeja on tehty kuljetusalalla (53 %) ja vähiten teollisuudessa (32 %).

Tutustu SAK:n luottamushenkilöpaneelin kyselyyn
Lue uutinen paneelin tuloksista

SAK:laiset jäsenet kantavat huolta ilmastonmuutoksesta

SAK:laisten ammattiliittojen jäsenet pitävät ilmastonmuutosta vakavana ongelmana. He odottavat ammattiliitoilta toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tiedot käyvät ilmi SAK:n jäsentutkimuksesta 2019, joka suunnattiin jäsenliittojen 20–40-vuotiaille jäsenille.

Tutkimuksen mukaan SAK:laisten ammattiliittojen 20–40-vuotiaista jäsenistä 69 prosenttia suhtautuu myönteisesti uuden ammatin opiskelemiseen, jos se on tarpeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Peräti 94 prosenttia heistä pitää tärkeänä, että työpaikoilla kehitetään energian ja materiaalien kulutusta vähentäviä työtapoja. Selvä enemmistö myös luottaa siihen, että ympäristöystävällisen teknologian kehittyminen tuo mukanaan uusia työpaikkoja. 

Ilmastonmuutosta koskevissa väitteissä liittojen jäseniä pohdituttaa eniten ympäristötoimien vaikutukset työllisyyteen. Vain lievä enemmistö (59 prosenttia) kannattaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä, jos se tarkoittaisi työpaikkojen vähenemistä joillakin aloilla.

Tutustu SAK:n jäsentutkimukseen 2019
Lue tiedote SAK:n jäsentutkimuksesta