Koulutus

Digitalisaatio ja globalisaatio ovat muuttaneet ja muuttavat työelämää. Harva meistä tekee samaa työtä koko uransa ajan. Työelämää edeltävä koulutus ei aina takaa osaamista.
Työelämää edeltävä koulutus ei aina takaa osaamista. Kuva: Maskot / Gorilla

Muutokset vaikuttavat ennen kaikkea SAK:laisten työntekijöiden työuriin. Digitalisaation on arvioitu vievän matalasti koulutettujen tehtävistä yli 40 prosenttia, kun korkeakoulutetuilla luku on 16 prosenttia.

Uudenlaiset mahdollisuudet kouluttautua auttavat siirtymään tehtävästä toiseen ilman ammattien välille syntyviä työttömyysjaksoja. Mitä korkeampi koulutusaste, sitä paremmat mahdollisuudet työllistyä.

Näillä sivuilla esittelemme SAK:n näkemyksiä ammatillisen ja aikuiskoulutuksen uudistamisesta. Kerromme myös erilaisista mahdollisuuksista kohentaa osaamistaan työuran aikana.

SAK:n koulutustavoitteet pähkinänkuoressa

  1. Nuorten syrjäytymistä ehkäistävä koulutuksen avulla
  2. Ammatillisen koulutuksen resursseja lisättävä
  3. Aikuisten työelämävalmiuksia parannettava koulutuksella
  4. Maahanmuuttajien kieliopinnot kuntoon