Kysymyksiä ja vastauksia koronavirustartunnan ehkäisemisestä ja sairastumisesta

Päivitetty 16.6. klo 17.00.

Miten työnantajan pitäisi varautua koronavirukseen?

Työturvallisuuslain mukaisesti työnantajan vastuulla on arvioida työn vaarat ja riskit, suunnitella ja toteuttaa suojautuminen ja turvata työn turvallisuus ja terveellisyys. Työnantaja tekee tarvittaessa myös päätöksen työn keskeyttämisestä. 

Työnantajan tulisi seurata viranomaisohjeita ja noudattaa niitä. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä useita rajoituksia ja työnantajan on arvioitava niiden vaikutukset henkilöstöön ja työntekoon. 

On tärkeää, että työnantaja tekee selkeät ohjeet ja toimintatavat, miten työtekijä voi parhaiten suojautua epidemiaa vastaan. Varautumisessa on syytä korostaa käsihygienian merkitystä, ottaa käyttöön työntekijän sairastuessa omailmoituskäytäntö, miettiä vierailu- ja kokouskäytäntöjä sekä sopia mahdollisuuksien mukaan etätyökäytännöistä.

Suojautumisesta voi keskustella myös työpaikan työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Miten työntekijä voi ehkäistä omaa tartuntariskiään?

Näyttää siltä, että koronavirus tarttuu pisaratartuntana ja myös kosketuksen välityksellä iholta limakalvoille. Tämän vuoksi käsihygienia on tärkeää. Kädet pestään vedellä ja saippualla. Myös käsihuuhteita voi käyttää, mutta ne eivät ole yhtä tehokkaita kuin kunnon pesu. Silmiä ei kannata hieroa, nenää kaivella tai kynsiä pureskella, jos kädet ovat jääneet pesemättä.

Kannattaa välttää läheistä kosketusta henkilöön, jolla on hengitystietulehduksen oireita. Myös oireeton ihminen saattaa olla taudin levittäjä, joten kaikki koskettaminen kannattaa pitää minimissä. Useat palvelualan liikkeet ovat esimerkiksi suositelleet korttimaksua kosketuskontaktien vähentämiseksi.

Varmuutta ei ole, kuinka kauan virukset säilyvät esimerkiksi pöytätasoilla tai muilla pinnoilla, mutta pintojen huolellisesta puhdistamisesta ei ole haittaakaan.

Miten pitää toimia, jos epäilee saaneensa koronavirustartunnan?

Lievissä infektio-oireissa suositellaan kotona sairastamista ja siellä hyvää käsihygieniaa ja kontaktien välttämistä. Poikkeuksena ovat terveydenhuollon työtekijät, joille pyritään antamaan mahdollisuus testiin tartuntaepäilytilanteissa.

Jos sinulla on voimakkaita oireita, kuten korkea kuume ja hengitysvaikeuksia, älä lähde terveyskeskukseen, vaan ole ensin puhelimitse yhteydessä paikkakuntasi terveyskeskuksen neuvontapuhelimeen tai valtakunnalliseen puhelinpalveluun 0295 535 535 (arkipäivisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15).

Ilmoita työpaikallasi sovitulla tavalla työnantajallesi olevasi sairas. Moni yritys on tehnyt sairauden ilmoittamisesta ohjeistuksen ja lisännyt siihen mahdollisuuden olla pois omalla ilmoituksella ilman lääkärintodistusta. Sinulla on sairastaessasi oikeus palkkaan, sairauspäivärahaan tai tartuntapäivärahaan (ks. alempi kohta).

Kuka tekee päätöksen sairastuneen tai virukselle altistuneen työntekijän karanteenista?

Päätöksen karanteenista tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Milloin voin saada Kelan tartuntatautipäivärahaa tai sairauspäivärahaa?

Kela maksaa sairastuneelle koronakaranteenin ja koronaeristyksen ajalta tartuntatautipäivärahaa, joka korvaa täyden palkan mukaisen ansiomenetyksen. Siltä osin kuin työnantaja on maksanut työntekijälle sairausajan palkkaa, maksetaan tartuntatautipäiväraha työnantajalle.

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei tämän vuoksi voi tehdä työtä. Päivärahassa ei ole omavastuuaikaa. Karanteeniajalta kertyy vuosilomaa.

Tartuntatautipäivärahan edellytyksenä on, että kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt karanteenin tai eristyksen. Työnantajan tai koulun kehotus jäädä kotiin ei oikeuta tartuntatautipäivärahaan.

Tautiepäilyissä ja altistumisepäilyissä on toimittava terveydenhoitoviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Koronavirus voi aiheuttaa muutoksia työpaikalla, esimerkiksi työntekijöiden poissaoloja ja muutoksia liiketoiminnassa. Näiden tilanteiden vaikutusta työpaikalla käsitellään työehtosivulla.

Muissa sairaustapauksissa eli kun sairaus ei ole koronaviruksen aiheuttama, sinulla on sairastaessasi tai sairasta lasta hoitaessasi oikeus normaaleihin lain sekä työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisiin palkka- ja sairauspäivärahaetuuksiin.

Voiko koronaviruksen aiheuttamasta sairaudesta saada korvauksen työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella?

Suomessa koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan korvata lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella ammattitautina, mikäli se on todennäköisesti pääasiallisesti tarttunut työssä, työntekopaikan alueella tai työhön liittyvässä koulutuksessa.

Korvauksen edellytyksenä on, että tartuntalähde ja -olosuhde pystytään selvittämään. Tämä edellyttää sitä, että tartuntalähde on yksilöitävissä työnteon yhteydessä tapahtuneeksi.

Ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta. Koronaviruksen aiheuttama ammattitauti voi tulla kyseeseen myös muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa. Pelkkä altistuminen koronavirukselle ei ole ammattitauti eikä sen perusteella saa ammattitautikorvauksia.

Epäillystä ammattitaudista tehtävä vahinkoilmoitus on täytettävä huolella. Korvauksen saaminen ammattitautina edellyttää tarkkaa ja yksityiskohtaista kuvausta tartunnasta ja sairastumisesta sekä siitä, ettei tartunta ole tullut vapaa-ajalla.

Hengityssuojaimet ja muut suojavälineet pienentävät tartuntariskiä töissä, mutta niiden antama suoja ei ole täydellinen. Varsinkin kirurgisten hengityssuojaimien ja kangasmaskien antama suoja tartuntaa vastaan on puutteellinen. Vakuutusyhtiöt voivat pyytää lisätietoja mahdollisista muista tartuntalähteistä. Mikäli muu kuin työssä saatu tartunta on todennäköisempi, ei korvausta ammattitaudista makseta.

Viranomaistietoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeita

Työterveyslaitoksen toimintaohje työntekijöille

Työterveyslaitoksen ohjeet koronatartunnan riskin arvioinnista työpaikalla

Työterveyslaitoksen ohjeistus palvelualojen työntekijöille

Työterveyslaitoksen ohjeistus henkilöliikenteen työntekijöille

Työterveyslaitoksen ohjeistus siivoukseen ja siivoustyötä tekeville

Kelan ohjeet tartuntatautipäivärahasta

Tapaturmavakuutuskeskuksen ohjeet koronaviruksen aiheuttaman sairauden korvaamisesta ammattitautina