Työttömäksi jäävän muistilista

  1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Voit ilmoittautua myös verkossa.
  2. Tarkista Kelasta tai työttömyyskassasta, millaista työttömyysetuutta voit saada. Kela maksaa työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa.
  3. Hae työttömyysetuutta. Saat hakemuksen Kelan tai työttömyyskassan verkkosivuilta. Voit hakea tukia myös lomakkeilla, joita voit tulostaa Kelan verkkosivuilta tai hakea Kelan toimistoista.
    Lähetä hakemus mahdollisimman pian, sillä tukien hakuaika on 3 kuukautta. Tarkista hakemuksesta, mitä liitteitä siinä pitää olla mukana. Voit lähettää liitteet myöhemmin.
  4. Pyydä työnantajaltasi kirjallinen työtodistus.
  5. Pyydä työnantajaltasi palkkatodistus. Palkkatodistuksen pitää olla vähintään viimeksi kuluneiden 26 viikon ajalta. Tarvitset sen liitteeksi työttömyysturvahakemukseen.
  6. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat kotiin tukea koskevan päätöksen. Päätökseen on merkitty tuen määrä, perustelut ja maksupäivä. Lisäksi saat jatkohakemuslomakkeen. Saat päätöksen myös, jos se on kielteinen.