Johtoryhmä

SAK:ta johtaa johtoryhmä, jonka kokoonpanon ja sisäiset tehtävä- ja vastuualueet hallitus määrittelee.

Johtoryhmän jäsenet

Jarkko Eloranta, puheenjohtaja
Katja Syvärinen, järjestöosaston johtaja
Jyrki Konola, kasvu ja vaikuttaminen -osaston johtaja
Marko Piirainen, hallinto-osaston johtaja
Heli Puura, työehdot-osaston johtaja
Saana Siekkinen, työ ja turva -osaston johtaja

Kokouksiin kutsutaan lisäksi henkilöstö- ja talousasioiden käsittelyn aikana SAK:n luottamusmiehet.

Toimipisteet

SAK:n keskustoimisto sijaitsee Helsingin Hakaniemessä. Lisäksi SAK:lla on kuusi aluetoimistoa.

Green Office

SAK:n keskustoimisto on Green Office-toimisto.

Luonnonsuojelujärjestö WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöohjelma, jonka avulla työpaikat voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja pienentää ekologista jalanjälkeään.

Green Office -ympäristöohjelman mukaisesti SAK

  • kehittää ja toteuttaa ympäristöohjelmaa
  • kouluttaa henkilöstöä ympäristöasioissa
  • asettaa vuosittaiset tavoitteet ja seuraa niitä sekä raportoi ne WWF:lle.

Käytännön työtä tekee Green Office -vastaava ja toimiston ympäristötyöryhmä. WWF tarkastaa toimistojen Green Office -järjestelmän säännöllisesti.