SAK:n asiantuntijoiden yhteydet viranomaisiin ovat tiiviit. Tärkeä osa edunvalvontaa on komiteatyöhön osallistuminen ja lausuntojen antaminen jäsenistölle tärkeistä hankkeista.

SAK:n asiantuntijat vastaavat oman alansa asioiden seurannasta ja valmistelusta myös Euroopan tasolla ja kansainvälisesti. Kansainvälisessä ja EU-edunvalvonnassa SAK tekee yhteistyötä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa.

Yhteiskuntasivuilla kerrotaan SAK:n kannoista talous- ja elinkeinopolitiikkaan, ilmasto- ja energiapolitiikkaan, maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen sekä koulutukseen ja sosiaaliturvaan.

Esittelemme näillä sivuilla myös SAK:n hankkeita. Parhaillaan käynnissä on nelivuotinen Mahdollisuuksien aika -hanke, joka luotaa tulevaisuuden työelämää.

Tutustu myös yhteiskuntavaikuttamisen eettisiin ohjeisiimme.