Keikkatyö

Keikkatyö on Mahdollisuuksien aika -hankkeen teema syksyllä 2018.
Kulttuurituottaja Leena Vanhamäellä on 0–8 työnantajaa kuukaudessa. Kuva: Lauri Rotko

SAK selvitti syksyn 2018 ajan keikkatyön yleisyyttä sekä keikkatyöntekijöiden toimeentuloa palkan ja sosiaaliturvan avulla. Selvityksen tuloksena julkistettiin tutkimuksia ja videoita keikkatyöntekijöiden arjesta. Tutkimusten kautta saatiin myös selville niitä keikkatyöhön liittyviä ongelmia, joita on pyritty ratkaisemaan SAK:n tammikuussa 2019 julkistaman kannustavan työllistymisturvan avulla.

Keikkatyöntekijöiden toimeentulon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen haasteet

SAK tilasi Mikko Kesä Oy:ltä keikkatyöntekijöiden toimeentulon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen haasteita käsittelevän tapaustutkimuksen.

Tutkimukseen haastateltiin 11 satunnaisesti valikoitunutta henkilöä. Haastattelut toteutettiin henkilökohtaisina laadullisina teemahaastatteluina. Tutkijana toimi Mikko Kesä ja avustavana tutkijana Pekka Ylikojola.

Vajaalla työllä, valtavalla vaivalla -nimellä julkaistun tutkimuksen mukaan keikkatyöntekijöiden työaika muodostaa epätasapainoisen kolmion. Ansiotyötä on keikkatyössä ajallisesti ja taloudellisesti usein vähän. Sen sijaan työntekijän aikaa kuluttavat valtavasti töiden hakeminen, työttömyysturvan yhteensovittaminen ja erilaisten ongelmien ratkaiseminen.

Tutustu tutkimukseen

Vajaalla työllä, valtavalla vaivalla -tutkimus julkistettiin SAK:n kannustavan työllistymisturvan tiedotustilaisuuden yhteydessä. Lue uutinen SAK:n työllistymisturvasta.

Keikkatyöntekijä Pasi

Byrokratialoukku on suurempi ongelma lyhyen työn vastaanottamisessa kuin taloudelliset kannustimet. Pasilla on kokemusta siitä, miten paperisota työllistää keikkatyöntekijää.

Katso video Youtubessa

Keikkatyöntekijän toimeentulo muuttuvassa maailmassa

Millaista keskustelua keikkatyöntekijöistä ja heidän sosiaaliturvastaan käydään Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa? Alli Tiensuun tarkastelee selvityksessä palkansaajajärjestöjen näkemyksiä keikkatyöntekijöiden toimeentuloon liittyvistä haasteista ja ratkaisuista neljässä eri maassa.

Tutustu selvitykseen
Lue Alli Tiensuun blogikirjoitus selvityksen tuloksista

Kulttuurituottaja Leena Vanhamäki

Keikkatyötä tekevällä Leena Vanhamäellä on 0–8 työnantajaa kuukaudessa. Toimeentulo syntyy keikkatöistä, nollasopimuksista ja osa-aikatöistä, joita täydentää soviteltu päiväraha.

Katso video Youtubessa

Keikkatyön laajuus SAK:laisilla työpaikoilla

SAK:n luottamushenkilöpaneelin kyselyyn vastasi syyskuussa 950 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Kysymykseen "Käytetäänkö työpaikallasi vakituisten työntekijöiden lisäksi keikkatyöntekijöitä?" vastasi heistä 615 myöntävästi. Loput kysymykset esitettiin vain heille.

Tutustu luottamushenkilöpaneelin tuloksiin
Lue uutinen kyselyn tuloksista