SAK:n perhevapaamalli

SAK:n perhevapaamalli joustavoittaa arkielämää, rohkaisee isiä perhevapaille ja kohtelee kaikkia perheitä tasapuolisesti. Mallin kustannukset eivät eroa nykyjärjestelmän kustannuksista eikä se kasvata työnantajien velvoitteita nykyisestä.

Mitä jos saisit käyttää työskentelypäiviltä säästyneet perhe-etuudet myöhemmin? Entä jos pitkien yhtäjaksoisten vapaiden sijaan pystyisit sopimaan joustavasti perheesi ja työnantajienne kanssa vapaiden käytöstä? Haluatko määrittää itse, kuka kuuluu perheeseesi?

SAK:n mallissa perhevapaita voi käyttää joustavasti yksittäisinä päivinä, puolitettuina tai pitkinä vapaina. Vanhempainrahoja voi käyttää joustavasti, ennen kuin lapsi täyttää kolme vuotta, ja hoitorahaa kunnes lapsi on 7-vuotias.

Korvamerkityt vapaat kannustavat etenkin isiä perhevapaille: vanhempainraha ja hoitoraha jaetaan tasan juridisille vanhemmille, mutta osan kiintiöidyistä päivistään vanhempi saa luovuttaa esimerkiksi toiselle vanhemmalle, etävanhemmalle, isovanhemmille tai muille läheisille.

Kustannusneutraali rakenneuudistus ei ole lopullinen ratkaisu kaikkiin perheiden nykyisiin haasteisiin. SAK tavoittelee edelleen vanhempainrahan pidentämistä. Rakenneuudistuksen lisäksi perheiden hyvinvointiin on sijoitettava tulevaisuudessa myös muilla tavoin.

SAK:n malli lyhyesti

Miten perhe jakaa vapaita SAK:n mallissa?

Raskausraha, vanhempainraha ja hoitoraha riittävät täysimääräisinä käytettyinä siihen saakka, kun lapsi on 1,5 vuotta.

 

Vanhempainrahan ja hoitorahan voi myös puolittaa. Puolitetut etuudet riittävät siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

 

Vanhemmat voivat vuorotella vanhempain- ja hoitorahaa.

Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää vanhempainrahapäiviä pitkissä tai lyhyissä pätkissä. Hoitorahaa voi käyttää esimerkiksi päiväkodin ja perhepäivähoitajan loma-aikoina.

 

Perhe voi jakaa vapaat esimerkiksi kolmelle vanhemmalle. Etuuksia voi siirtää myös isovanhemmalle tai muulle perheenjäsenelle.

Materiaalia

Nykyisessä perhevapaamallissa on lukuisia epäkohtia. Lue esitteestämme, miten SAK:n malli korjaisi epäkohdat.

Pdf-esitys SAK:n perhevapaamallista