Tietoa koronavirusepidemian vaikutuksista työhön

Olemme koonneet kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksista työntekijöiden oikeuksiin, työsuhteen ehtoihin ja työpaikkojen arkeen. Löydät näiden sivujen kautta myös linkkejä viranomaistietoon ja ammattiliittojen ohjeistuksiin. Sivuja päivitetään sitä mukaa, kun uusia tietoja saadaan.
Kuva: Patrik Lindström / SAK

Tietopaketti ruotsiksi
Tietopaketti englanniksi

Koronavirustartunnan ehkäiseminen ja sairastuminen

Miten voin ehkäistä riskiä saada koronavirustartunta? Kuinka toimin, jos epäilen saaneeni tartunnan?
Alla olevan linkin kautta löydät tietoa siitä, miten voit ehkäistä omaa tartuntariskiäsi. Sivulla kerrotaan myös, miten sinun on toimittava, jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan ja mistä saat rahaa sairauden ajalta. Sivulla on lisäksi linkkejä viranomaistietoon.

Kysymyksiä ja vastauksia koronavirustartunnan ehkäisemisestä ja sairastumisesta

Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet

Saako työnantaja perua lupaamansa kesätyöpaikan koronavirusepidemian vuoksi? Mistä saan rahaa poikkeustilanteen työssä aiheuttamien muutosten aikana?
Alla olevan linkin kautta löydät tietoa siitä, miten koronavirusepidemia vaikuttaa muun muassa oikeuteen tehdä töitä, vuosiloman pitämiseen ja työmatkoihin. Sivulla on myös linkkejä ammattiliittojen ja viranomaisten ohjeistuksiin.

Kysymyksiä ja vastauksia työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista koronavirusepidemian aikana

Lomautusta ja muita työehtoja koskevat määräaikaiset muutokset

Miten työehtoja koskevat säännöt ovat muuttuneet ja kauanko ne ovat voimassa? Keitä muutokset koskevat?
Alla olevan linkin kautta löydät tietoa lomautusmenettelyä, koeaikaa ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuutta koskevista määräaikaisista poikkeuksista. Koska poikkeuksista sovitaan lain lisäksi työehtosopimuksissa, sivulta löytyy myös linkkejä näihin alakohtaisiin määräaikaisiin muutoksiin. Poikkeukset ovat valtaosin päättyneet vuoden 2020 lopussa.

Kysymyksiä ja vastauksia lomautusta ja muita työehtoja koskevista määräaikaisista poikkeuksista

Työttömyysturvan ja työttömien palvelujen määräaikaiset muutokset

Vähentääkö lomautusaika työttömyysturvan enimmäiskestoa? Miten koronavirusepidemian aikana pitää hakea työttömyysturvaa?
Alla olevan linkin kautta löydät tietoa työttömyysturvan hakemista sekä turvan omavastuupäiviä, enimmäiskestoa ja työssäoloehtoa koskevista määräaikaisista poikkeuksista. Sivulla on myös tietoa, miten työttömyysturvalla turvataan väliaikaisesti yrittäjien ja freelancereiden toimeentuloa.

Kysymyksiä ja vastauksia työttömyysturvan ja työttömien palvelujen määräaikaisista poikkeuksista

Muistilista työsuojeluvaltuutetuille

Miten työpaikalle perustetaan koronaryhmä? Onko työaikojen ja taukotilojen käytön porrastus työpaikalla tarpeen?
Alla olevan linkin kautta löydät työsuojeluvaltuutetuille suunnatun muistilistan, jonka avulla työpaikoilla voidaan arvioida koronapandemiaa, turvallista työntekoa ja työhönpaluuta koskevien työsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä. Lisäksi listaan on linkitetty muiden asiantuntijatahojen yksityiskohtaisia ohjeistuksia työturvallisuuden takaamiseksi.

Koronatartuntojen ennaltaehkäisy ja turvallisuustoimenpiteet työpaikoilla