Tasa-arvo

Sukupuolten ja sukupuoli-identiteettien välinen tasa-arvo on hyvinvoivan ja menestyvän yhteiskunnan keskeinen tunnusmerkki.

Maassamme on edelleen tehtävää tasa-arvon saavuttamiseksi. On myös jatkuvasti työskenneltävä sen eteen, ettei myönteisten kehityskulkujen osalta tapahdu taantumista. 

Kokoamme tälle sivulle alkuvuoden 2019 kuluessa aineistoa tasa-arvoa edistävistä SAK:n tavoitteista.

Samapalkkaisuus haltuun seuraavalla hallituskaudella

Kuva: iStock

SAK korostaa palkka-avoimuuden merkitystä palkkatasa-arvon toteutumiselle. Palkkaeroja voidaan kaventaa myös perhevapaauudistuksella. Lue SAK:n kommentit samapalkkaisuusohjelman arvioinnista.

Näin SAK lisäisi tasa-arvoa

Tasa-arvon toteutuminen vaatii tekoja

 • Palkkatietojen avoimuus työpaikoilla on turvattava lainsäädännöllä.
 • Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelmat on toteutettava riittävin resurssein.

Perhevapaita joustavoitettava ja varhaiskasvatusta vahvistettava

 • Perhevapaauudistus on toteutettava seuraavalla hallituskaudella. SAK:n perhevapaamalli toimii hyvänä pohjana uudistukselle.
 • Ansiosidonnaista päivärahakautta sekä isälle korvamerkittyä vapaata on pidennettävä.
 • Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on palautettava.
 • Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on pienennettävä.

Sote-uudistus tehtävä hallitusti

 • Mekaaninen kustannusten kasvun rajoitin ei saa johtaa palveluiden leikkaamiseen tai asiakasmaksujen nostamiseen.
 • Työterveyshuollon asema, perustehtävä ja rahoitus on säilytettävä ennallaan.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon yritysten yhteiskuntavastuu on varmistettava: veronkierto on estettävä ja yksityiset toimijat on osallistettava järjestelmän kehittämiseen.
 • Valinnanvapaus ei saa johtaa palvelujen pirstomiseen.
 • Palveluntuottajille ei tule antaa mahdollisuutta valita helppohoitoisia potilaita.
 • Julkisten lisäksi myös yksityisten palveluntuottajien kustannukset ja tilinpäätökset on julkistettava.
 • Maakuntien verotusoikeus vahvistaisi aitoa itsehallintoa.
 • Henkilöstön työsuhdeturvasta, työsuhteen ehdoista ja jaksamisesta on huolehdittava muutoksissa.