Mahdollisuuksien aika -hankkeen kautta haluamme kehittää tulevaisuuden työtä, työntekijöiden arkea ja työelämää inhimilliseksi ja oikeudenmukaiseksi. Sen taustalla on kolme työelämään ja palkansaajien arkeen vaikuttavaa muutosvoimaa:

  • digitalisaatio
  • globalisaatio sekä
  • ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen.

Tätä tutkimme viimeksi: Miksi työntekijät eivät voi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisivat?

SAK vuoden 2020 työolobarometrissa 29 prosenttia vastasi, ettei ehdi tehdä työtään niin hyvin ja huolellisesti kun haluaisi. Teimme keväällä 2021 jatkotutkimuksen, johon otettiin eri aloilla työskenteleviä vastaajia. Heidän kanssaan pureuduttiin tunteen syntymisen syihin ja siihen, mitä sille voisi tehdä. 

Useat vastaajat kertoivat, että varsinaisen työsuorituksen ympärillä on työtehtäviä, joita ei ole mahdollista tehdä työajalla. Tästä syntyy kokemus, ettei työlle ole riittävästi aikaa, sen laatu kärsii tai sitä ei arvosteta.

Tutkimuksen toteuttaneen tutkijan Mikko Kesän mukaan työ sisältää usein varsinaisen työn lisäksi ylimääräistä työtä, oheistyötä ja metatyötä. Ylimääräinen työ on sellaista, joka vain täytyy tehdä, eikä sitä osata aina ennakoida eikä siihen varata aikaa. Oheistyö puolestaan on yleensä työnantajan määrittelemää ja ainakin osaksi huomioimaa työtä, kuten siirtymiset ja raportointi. Metatyö on sellaista työtä, jonka työntekijä kokee tärkeäksi työn onnistumisen kannalta, mutta työantaja ei tunnista sitä työksi. Metatyötä on esimerkiksi uuden opettelu, työn suunnittelu ja harjoittelu.

Tutustu SAK:n aineistoihin työajan mitoituksesta

R-kioskien pääluottamusmies Tiina Nieminen kertoo työstään

R-kioskien pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Tiina Nieminen hoitaa 300 ärräläisen edunvalvontaa ympäri Suomen. Aika ei riitä millään tekemään kaikkea kunnolla. Videolla Nieminen kertoo, minkälaisia tunteita tämä hänessä saa aikaan.

Osallistu!
Myös sinä voit olla mukana Mahdollisuuksien aika -hankkeessa. Liity hankkeen Facebook-ryhmään ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteella #mahikset.