Mahdollisuuksien aika -hankkeen kautta haluamme kehittää tulevaisuuden työtä, työntekijöiden arkea ja työelämää inhimilliseksi ja oikeudenmukaiseksi. Sen taustalla on kolme työelämään ja palkansaajien arkeen vaikuttavaa muutosvoimaa:

  • digitalisaatio
  • globalisaatio sekä
  • ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen.

Tätä tutkimme viimeksi: Ilmastonmuutoksen vaikutus työelämään

SAK selvitti syksyllä 2019 ja alkuvuodesta 2020 ilmastonmuutoksen vaikutuksia työhön ja työntekijöiden asemaan Suomessa ja muissa maissa. Tutkimme aihetta muun muassa jäsenkyselyn, SAK:n luottamushenkilöpaneelin, haastattelututkimuksen ja kansainvälisen vertailun avulla.

SAK:laisten ammattiliittojen jäsenet pitävät ilmastonmuutosta vakavana ongelmana. He odottavat ammattiliitoilta toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä selvisi jäsentutkimuksesta 2019, joka suunnattiin SAK:laisten ammattiliittojen 20–40-vuotiaille jäsenille. Samasta tutkimuksesta käy myös ilmi, että 20–40-vuotiaista jäsenistä 69 prosenttia suhtautuu myönteisesti uuden ammatin opiskelemiseen, jos se on tarpeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Teeman yhteydessä toteutimme myös haastattelututkimuksen ja luottamushenkilöpaneelin. Niiden perusteella ilmastotoimet tuskin tulevat vähentämään työn kokonaismäärää Suomessa, mikäli ne pannaan toimeen hallitusti. Tarve työntekijöiden ammatillisen osaamisen päivittämiselle sen sijaan kasvaa kaikilla toimialoilla. Henkilöstö tai luottamushenkilöt pääsevät kuitenkin mukaan päättämään työpaikkansa ympäristötoimista vain harvoin.

Tutustu SAK:n selvityksiin ilmastonmuutoksen ja sen torjunnan vaikutuksista.

Miten ilmastonmuutos ja sen torjunta vaikuttavat työhön sahalla, rakennustyömaalla ja kaupassa? Katso video ja lataa tehtävälista.

Viisi minuuttia kestävä video on suunnattu erityisesti toisen asteen opiskelijoille ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa. SAK on laatinut videon yhteyteen lyhyen tehtävälistan, jota voi hyödyntää opetuksessa.

Osallistu!
Myös sinä voit olla mukana Mahdollisuuksien aika -hankkeessa. Liity hankkeen Facebook-ryhmään ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteella #mahikset.