Työturvallisuus

Työturvallisuuslain mukaan työpaikan täytyy olla turvallinen ja terveellinen.

Turvallisuus on työnantajan vastuulla. Siksi sinun täytyy aina noudattaa työnantajan ohjeita. Sinun täytyy esimerkiksi käyttää työnantajan määräämiä suojavälineitä, kuten kypärää.

Jos huomaat työpaikallasi vaaran, ilmoita siitä heti esimiehellesi tai työsuojeluvaltuutetulle. Jos jokin työtehtävä on vaarallinen, sinulla on oikeus kieltäytyä siitä, kunnes vaara on poistettu.

Työsuojelu

Työsuojelu tarkoittaa toimenpiteitä, joiden avulla huolehditaan, että työpaikalla on turvallista.

Arvioinnin perusteella työpaikalle laaditaan suunnitelmia ja turvallisuusohjeita, joilla työpaikka varautuu vaaroihin.

Vaaroja voivat aiheuttaa esimerkiksi

 • melu, pöly, kylmyys, kuumuus, myrkyt, tärinä, säteily tai sähkö
 • vaaralliset koneet ja laitteet
 • liiallinen kiire tai liian pitkät työajat
 • bakteerit ja virukset, homeitiöt
 • huono työskentelyasento, liian raskaat taakat tai huonot työskentelyvälineet
 • väkivallan uhka.

Työnantajan täytyy huolehtia siitä, että mikään työpaikalla ei aiheuta onnettomuutta tai sairastumista.

Työnantajan täytyy myös ottaa sinulle vakuutus tapaturmien ja ammattitautien varalta. Jos esimerkiksi loukkaannut työmatkalla tai työpaikalla, vakuutus korvaa tapaturman.

Oletko itse työsuojeluvaltuutettu? Tutustu SAK:n työsuojelun käsitekarttaan!

Sinulla on oikeus saada opastusta

Kun aloitat uuden työn, sinun pitää saada ohjausta ja opastusta työhösi. Laki määrää, että työnantajan täytyy opastaa eli perehdyttää sinut uusiin työtehtäviin. Perehdytyksen avulla opit tuntemaan työpaikkasi, työtehtävät ja työkaverit.

Sinun täytyy saada tietoa esimerkiksi

 • työstä ja työpaikasta
 • työpaikan pelisäännöistä ja yhteisistä ohjeista
 • koneiden ja laitteiden käytöstä
 • suojavälineiden, kuten kypärän, käytöstä
 • turvallisesta työskentelystä
 • työhön liittyvistä vaaroista ja riskeistä.