Edustajisto

Ylin päätösvalta SAK:ssa on edustajistolla.

Edustajisto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kaksi kertaa vuodessa ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa. Esityksiä edustajistolle saavat tehdä hallitus ja jäsenliitot.

Edustajisto linjaa järjestön toimintaa ja taloutta hyväksymällä tavoiteohjelmat ja käsittelemällä liittojen esitykset sekä muut asiakirjat. Edustajisto päättää myös hallituksen ja jäsenliittojen esittämistä muista asioista.

SAK:n edustajisto käsittelee kevätkokouksessaan hallituksen toimintakertomuksen, vahvistaa tilinpäätöksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Järjestömme vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat vahvistetaan edustajiston syyskokouksessa. Syyskokouksessa määrätään myös jäsenliitoilta kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja maksuaika.

Edustajisto valitsee järjestömme hallitukselle puheenjohtajan, jota kutsutaan järjestön puheenjohtajaksi, sekä muut hallituksen varsinaiset jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja korkeintaan 15 yleisvarajäsentä. Edustajisto valitsee myös tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä.

Edustajistoon valitaan kaikista jäsenliitosta yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Jos liitossa on yli tuhat jäsentä, saa liitto asettaa sen lisäksi yhden varsinaisen jäsenen ja varajäsenen kutakin alkavaa 10 000:ta jäsentä kohden.

Edustajiston jäsenten valinnassa liiton on pyrittävä noudattamaan liiton jäsenistön sukupuolijakaumaa.

Edustajistossa on tällä hetkellä 105 varsinaista jäsentä, joista kolme toimii puheenjohtajina, eli yksi puheenjohtajana ja kaksi varapuheenjohtajana.

Edustajiston varsinaiset jäsenet 2024–2028

Puheenjohtajisto

Annika Rönni-Sällinen (PAM), puheenjohtaja
Arto Liikanen (Teollisuusliitto), 1. varapuheenjohtaja
Miikka Kortelainen (JHL), 2. varapuheenjohtaja

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Honkaranta Johanna 
Laaksonen Kai 
Lovén Jape 
Pohjola Vesa 
Väyrynen Anni

Ilmailualan Unioni IAU

Lahtinen Sirpa 
Seppelin Joel

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Aalto Riikka 
Altti Tiina 
Arola Sami 
Behm Niina 
Fernandez Daniel 
Kortelainen Miikka 
Korvela Outi 
Koski Mona 
Nieminen Sari 
Perkiö Pasi 
Pottonen Sari 
Rantanen Päivi 
Tauria-Huttunen Arja 
Viitala Miikka

Miromäki Tuomas (Aliupseeriliitto) 
Kämppi Jussi (Rajaturvallisuusunioni) 
Naski Pekka (Tulliliitto) 
Hietikko Ari (Vankilavirkailijain Liitto)

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Elokannas Tuuli 
Hasunen Anni 
Hyppölä Laura 
Isokoski Sauli 
Itkonen Timi 
Jonkka Harri 
Korhonen Marjo 
Kyrö Piia 
Laakso Saara 
Lehtonen Esa 
Mantere Jani 
Mikkonen Jonna 
Nyman Anne 
Raitio Tomi 
Ruusunen Marika 
Rönni-Sällinen Annika 
Suvivirta Satu 
Tamminen Liisa 
Vehmas Päivi 
Viitasaari Sami

Paperiliitto

Aitonurmi Jouko 
Hulkko Arto 
Lehtonen Mika 
Paajanen Jorma

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Djordjevic Filip 
Harra Leo 
Meriläinen Laura

Rakennusliitto

Gren Janne 
Harlamow Ari 
Hast Mika 
Jääskeläinen Jari 
Kyytsönen Anne-Marie 
Kähkönen Jonna 
Metsäpelto Marko 
Rintala Markku

Rautatiealan Unioni RAU

Jämsä Matti 
Savolainen Teemu

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Hietanen Tarja 
Kula Karol 
Lehtinen Lauri 
Wallenius Anu

Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU

Kauppinen Risto
Tervaniemi Aku

Suomen Liikennelentäjäliitto SLL

Kaukoniemi Eetu 
Lindholm Fredrik

Suomen Merimies-Unioni SMU

Ihalainen Turo 
Virta Virpi

Suomen Muusikkojen Liitto

Forstén Heta 
Lyysaari Pasi

Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL

Kainulainen Ismo

Sähköalojen ammattiliitto

Alatalo Juha 
Korpela Jari 
Mäkinen Arto 
Samiola Petri 
Virtanen Jari

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Lindeman Henri 
Lindqvist Hinriikka

Teollisuusliitto

Aarne Jukka-Pekka 
Grönberg Einari 
Heijari Satu 
Heino Juha-Pekka 
Jumisko Eija 
Järviö Kari 
Kaiku Juha 
Kaski Minna 
Leponiemi Miikka 
Liikanen Arto 
Luostarinen Anne 
Lyttinen Eija 
Löppönen Ismo 
Meriläinen Juha 
Myllymäki Kari 
Mäkelä Katja 
Paananen Teijo 
Penttilä Miia 
Pernu Tytti 
Pyy Mervi 
Skriko Mikaela 
Valkonen Harri

Yleinen Lehtimiesliitto YLL

Alatalo Eliisa