Edustajisto

Ylin päätösvalta SAK:ssa on edustajistolla.

Edustajisto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kaksi kertaa vuodessa ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa. Esityksiä edustajistolle saavat tehdä hallitus ja jäsenliitot.

Edustajisto linjaa järjestön toimintaa ja taloutta hyväksymällä tavoiteohjelmat ja käsittelemällä liittojen esitykset sekä muut asiakirjat. Edustajisto päättää myös hallituksen ja jäsenliittojen esittämistä muista asioista.

SAK:n edustajisto käsittelee kevätkokouksessaan hallituksen toimintakertomuksen, vahvistaa tilinpäätöksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Järjestömme vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat vahvistetaan edustajiston syyskokouksessa. Syyskokouksessa määrätään myös jäsenliitoilta kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja maksuaika.

Edustajisto valitsee järjestömme hallitukselle puheenjohtajan, jota kutsutaan järjestön puheenjohtajaksi, sekä muut hallituksen varsinaiset jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja korkeintaan 15 yleisvarajäsentä. Edustajisto valitsee myös tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä.

Edustajistoon valitaan kaikista jäsenliitosta yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Jos liitossa on yli tuhat jäsentä, saa liitto asettaa sen lisäksi yhden varsinaisen jäsenen ja varajäsenen kutakin alkavaa 10 000:ta jäsentä kohden.

Edustajiston jäsenten valinnassa liiton on pyrittävä noudattamaan liiton jäsenistön sukupuolijakaumaa.

Edustajistossa on tällä hetkellä 113 varsinaista jäsentä, joista kolme toimii puheenjohtajina, eli yksi puheenjohtajana ja kaksi varapuheenjohtajana.

Edustajiston kokoonpano 2020-2024

SAK:n edustajiston puheenjohtajisto

Annika Rönni-Sällinen, (PAM), puheenjohtaja
Jarmo Markkanen (Teollisuusliitto), 1. varapuheenjohtaja
Miikka Kortelainen (JHL), 2. varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Arponen Janne
Honkaranta Johanna 
Laaksonen Kai
Lovén Jape
Pohjola Vesa
Väyrynen Anni

Ilmailualan Unioni IAU ry

Hiltunen Reijo
Lahtinen Sirpa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Altti Tiina
Behm Niina
Byman Mika
Haukka Markus
Kapanen Matti
Kortelainen Miikka
Korvela Outi
Lehtola Satu
Lepolahti Harri
Mussalo Pirjo
Muukkonen Timo
Perkiö Pasi
Pohjola Tuula
Pruuli Valli
Rantanen Päivi
Taberman Mika

Miromäki Tuomas (Aliupseeriliitto)
Kämppi Jussi (Rajaturvallisuusunioni)
Naski Pekka (Tulliliitto)
Puolitaival Pekka (Vankilavirkailijain Liitto VVL)

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 

Elokannas Tuuli
Forsman Janne
Heikkinen Sini
Isokoski Sauli
Jaatinen Seija
Killström Erja
Kojo Hanna-Marina
Korhonen Marjo
Kuusisto Tiina
Laakso Sirpa
Leiviskä Marja-Terttu
Lähdesniemi Marko
Mäntysaari Sari
Rantanen Lassi
Siurua Petja
Pakarinen Aleksi
Palander Kirsi-Maria
Pölönen Jani
Ruokanen Susanna
Rönni-Sällinen Annika
Salminen Riikka
Vehmas Päivi
+ 1 nimeämätön paikka

Paperiliitto ry

Aitonurmi Jouko
Hulkko Arto
Lehtonen Mika
Paajanen Jorma
Salminen Petri

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

Djordjevic Filip
Harra Leo
Meriläinen Laura
Willberg Piia

Rakennusliitto ry

Gren Janne
Harlamow Ari
Hast Mika
Jääskeläinen Jari
Matikainen Jarkko
Moilanen Arto
Sakari Jussi
Tuominen Timo
Vättö Heidi

Rautatiealan Unioni RAU ry

Hellberg Jani
Juusola Eveliina

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Kula Karol
Ojanen Eija
Peltola Asko
Wallenius Anu

Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni ry

Kauppinen Risto
Tervaniemi Aku

Suomen Liikennelentäjäliitto SLL

Haverinen Janne
Uuspelto Vesa

Suomen Merimies-Unioni SMU ry

Palokoski Tero
Valapuro Satu

Suomen Muusikkojen Liitto ry

Forstén Heta
Lyysaari Pasi

Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL ry

Kainulainen Ismo

Sähköalojen ammattiliitto ry

Härmä Raimo
Korpela Jari
Peuramäki Jarno
Samiola Petri
Virtanen Jari

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

Hosia Antti
Lindqvist Hinriikka

Teollisuusliitto ry

Aho Hannu
Baltzar Anne
Haataja Markus
Heijari Satu
Häkkilä Rami 
Ilola Marika
Karjalainen Eija
Kaski Minna
Koistinen Hannu 
Lahtinen Aimo
Lammi Anu
Levonen Jyrki
Liikanen Arto
Luhtanen Anu
Markkanen Jarmo
Mettovaara Reija
Mäkelä Katja
Natunen Kimmo
Nurmela Hannu
Pernu Tytti
Saarelainen Satu
Savilahti Minna
Sjökvist Peter

Yleinen Lehtimiesliitto ry

Alatalo Eliisa