Työttömyyden syyt työttömien näkökulmasta

Työttömille tehty haastattelututkimus.

SAK:n haastattelututkimuksen mukaan työttömät itse pitävät suurimpina työllistymisensä esteinä huonoa terveydentilaa ja ikää, joka ei vastaa työnantajien odotuksia. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että selvällä enemmistöllä työttömistä on toimeentulovaikeuksia.