Mahdollisuuksien aika -hankkeen kautta haluamme kehittää tulevaisuuden työtä, työntekijöiden arkea ja työelämää inhimilliseksi ja oikeudenmukaiseksi. Sen taustalla on kolme työelämään ja palkansaajien arkeen vaikuttavaa muutosvoimaa:

  • digitalisaatio
  • globalisaatio sekä
  • ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen.

Mahdollisuuksien aika -hanke keskittyy kahteen teemaan tai ilmiöön vuodessa. Keväällä 2019 Mahdollisuuksien aika -hanke keskittyi maahanmuuton vaikutuksiin työelämään. Syksyllä 2019 hankkeen teemana on ilmastopolitiikka ja sen merkitys työllisyydelle.

Vuonna 2018 hankkeessa selvitettiin tekoälyn vaikutusta työelämän laatuun sekä keikkatyöntekijöiden toimeentuloa palkan ja sosiaaliturvan avulla.

Vuoden 2017 teemat olivat työntekijän ääni alustataloudessa ja uusi aikuiskoulutus.

Teemoja koskevat tulokset esitetään SAK:n edustajistolle kaksi kertaa vuodessa, touko–kesäkuussa ja marraskuussa. Tuloksia tuodaan esille myös sosiaalisessa mediassa ja SAK:n verkkopalvelussa.

Tätä tutkimme viime keväänä

SAK selvitti kevään 2019 aikana maahanmuuton vaikutuksia työelämään ja maahanmuuttajien integroitumista työpaikoilla. Maahanmuuttoa tarkasteltiin muun muassa SAK:n luottamushenkilöpaneelin, haastattelututkimuksen, kansainvälisen vertailun ja jäsenkyselyn avulla. Haastatellut työntekijät korostivat, etteivät he ole pelkästään kulttuurinsa edustajia, vaan heidän asemaansa vaikuttavat monet muutkin asiat, kuten ikä ja työkokemus.