Mahdollisuuksien aika -hankkeen kautta haluamme kehittää tulevaisuuden työtä, työntekijöiden arkea ja työelämää inhimilliseksi ja oikeudenmukaiseksi. Sen taustalla on kolme työelämään ja palkansaajien arkeen vaikuttavaa muutosvoimaa:

  • digitalisaatio
  • globalisaatio sekä
  • ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen.

Mahdollisuuksien aika -hanke keskittyy kahteen teemaan tai ilmiöön vuodessa. Keväällä 2019 Mahdollisuuksien aika -hanke keskittyi maahanmuuton vaikutuksiin työelämään. Syksyllä 2019 hankkeen teemana on ilmastopolitiikka ja sen merkitys työllisyydelle.

Vuonna 2018 hankkeessa selvitettiin tekoälyn vaikutusta työelämän laatuun sekä keikkatyöntekijöiden toimeentuloa palkan ja sosiaaliturvan avulla.

Vuoden 2017 teemat olivat työntekijän ääni alustataloudessa ja uusi aikuiskoulutus.

Teemoja koskevat tulokset esitetään SAK:n edustajistolle kaksi kertaa vuodessa, touko–kesäkuussa ja marraskuussa. Tuloksia tuodaan esille myös sosiaalisessa mediassa ja SAK:n verkkopalvelussa.

Tätä tutkimme viime syksynä

SAK selvitti hankkeessa syksyn 2018 ajan keikkatyön yleisyyttä sekä keikkatyöntekijöiden toimeentuloa palkan ja sosiaaliturvan avulla. Byrokratialoukku näyttää usein olevan suurempi ongelma lyhyen työn vastaanottamisessa kuin taloudelliset kannustimet. Pasilla on kokemusta siitä, miten paperisota työllistää keikkatyöntekijää.