Järjestöjohtajat: EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni

Työmarkkinakeskusjärjestöt, Climate Leadership Coalition sekä kehitysjärjestöjä edustava Fingo vetoavat avoimella kirjeellä EU:n ja sen jäsenmaiden poliittisiin päättäjiin ja kansalaisiin: ei tingitä ilmastopolitiikan kunnianhimosta. Toteutetaan vihreää siirtymää tavalla, joka ajaa sekä ympäristön, kestävän talouden että ihmisten hyvinvoinnin asiaa. Allekirjoittaneet järjestöt edustavat 15 000 yritystä ja 2 miljoonaa työntekijää.
27.05. 09:00
SAK JA JÄRJESTÖT
Sateeton kesä on kuivattanut järven Ranskan Bouveransissa. Kuva: Philippe Fritsch / iStock.

Arvoisat päättäjät ja kansalaiset,

Ilmastonmuutos etenee erittäin huolestuttavaa vauhtia. Viimeisten 12 kuukauden keskimääräinen globaali lämpötila oli 1,61°C astetta esiteollista aikaa lämpimämpi (lähde). Vuoden 1980 jälkeen Eurooppa on lämmennyt kaksi kertaa globaalia keskiarvoa nopeammin ja on maailman nopeimmin lämpenevä maanosa. Tämä on näkynyt äärisäiden – myrskyjen, tulvien, kuivien kausien ja metsäpalojen – yleistymisenä.

Vuonna 2023 tehdyn YK:n globaalin tilannearvion (global stocktake) jälkeen ilmastoneuvottelujen osapuolten odotetaan kiristävän ilmastotoimien tavoitetasoa. Tilannearvio osoitti, että ilmastonmuutoksen hillintätoimet eivät ole riittäviä Pariisin sopimuksen tavoitteisiin nähden ja hiilibudjetti 1,5°C-tavoitteeseen hupenee nopeasti (lähde).

Euroopan unioni on tähän asti ollut ilmastoimien ajuri. On tärkeätä, että EU jatkaa tässä roolissa. Jos EU:n asenne ja tavoitteet kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kohtaan laimentuvat, on vaikea nähdä tahoa, joka ottaisi ja osoittaisi riittävää johtajuutta. Tämän vuoksi tulevilla EU-vaaleilla on mm. ilmastonmuutoksen hillinnässä ratkaiseva globaali vaikutus.

EU-vaalien isoksi kysymykseksi on nousemassa Euroopan vihreän siirtymän eteneminen. On kuultu väitteitä, että ilmasto- ja luontotoimista tulisi tinkiä talouden ja nykyisten työpaikkojen vuoksi. Tätä emme allekirjoita – asia on juuri päinvastoin. Olemme vakuuttuneita, että vihreä siirtymä on ennennäkemätön mahdollisuus kasvattaa talouttamme – kehittää uutta liiketoimintaa, houkutella investointeja, luoda uusia kestäviä työpaikkoja ja tuoda sitä kautta verotuloja ja rahoitusta hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin. Siirtymän hyödyt ovat myös tiedostaneet EU:n kilpakumppanit Kiina ja Yhdysvallat, jotka panostavat voimakkaasti vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen.

Kasvaneessa kansainvälisessä kilpailussa EUn pitää terävöittää omaa vihreän kasvun strategiaansa. On tärkeätä, että vuoden 2030 ilmastotavoitteet toteutetaan tehokkaasti ja että Pariisin sopimuksen kannalta riittävästä vuoden 2040 tavoitteesta päätetään nopeasti. Tarvittavan poliittisen tuen saamiseksi, siirtymä on toteutettava alueellisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tämän lisäksi on panostettava voimakkaasti osaamisen kehittämiseen.

Arvoisat Euroopan unionin päättäjät ja kansalaiset, EU:lla on monta hyvää syytä jatkaa ilmastojohtajuutta. Toivomme, että jokainen meistä edistäisi sitä mahdollisuuksiensa mukaan.

Ystävällisin terveisin,

  • Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtaja, Climate Leadership Coalition
  • Eva Biaudet, hallituksen puheenjohtaja, Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo
  • Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK
  • Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, EK
  • Maria Löfgren, puheenjohtaja, Akava
  • Antti Palola, puheenjohtaja, STTK

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.