Järjestöjen kannanotto: Koulutuspolitiikassa unohdetaan muuttuvat osaamistarpeet

Me ammatillista koulutusta sekä työ- ja elinkeinoelämää edustavat järjestöt olemme huolissamme siitä, että työikäisen väestön mahdollisuudet kehittää osaamistaan kapenevat yhteiskunnassa, etenkin ammatillisessa aikuiskoulutuksessa.
06.06. 13:05
SAK JA JÄRJESTÖT
Kuva iStock.

Hallitus päätti kehysriihessä leikata 100 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta. Rahoitusleikkaus kohdistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksella aikuisille, jo ammatillisen perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattavaan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutukseen sekä ammatilliseen peruskoulutukseen.

Kehysriihen päätös vaikeuttaa erityisesti alanvaihtoa ja uudelleen kouluttautumista. Työurien pidentyessä aiempaa useammalla työikäisellä voi olla tarve vaihtaa alaa ja opiskella uusi ammatti. Uudelleen kouluttautumiselle on monesti oikeutetut perustelut: työelämän muutokset, tutkinnon tuottaman osaamisen vanheneminen, työttömyys, halu työskennellä itseään paremmin motivoivalla alalla, työperäiset vammat tai sairaudet. 

Noin puolet yritysten osaajatarpeesta kohdentuu ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin. Kun rahoitusta vähennetään ja työikäisten mahdollisuuksia kehittää osaamistaan kavennetaan, heikennetään samalla koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tulee nähdä erityisesti ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden osaamis- ja koulutustason noston väylänä. Ne ovat korkeakoulututkintoon verrattuna kustannustehokas keino laajentaa ja syventää osaamista. Toisin kuin korkeakoulututkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Ammatillista aikuiskoulusta sekä jatkuvaa oppimista tulee kehittää nykyistä paremmin yksilön ja työelämän muuttuvat tarpeet huomioivaksi. Koulutusjärjestelmää ei pidä viedä suuntaan, joka rajoittaa tai sulkee pois mahdollisuuksia kehittää osaamista tarkoituksenmukaisella tavalla riippumatta aiemmasta koulutustaustasta.

Allekirjoittajat

 • Akava
 • Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry 
 • Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 
 • Kirkon työmarkkinalaitos
 • Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT 
 • Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
 • Sivistysala ry
 • STTK ry 
 • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI
 • Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 • Suomen Kuntaliitto
 • Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
 • Suomen Yrittäjät ry

Kannanotto on lähetetty opetus- ja kulttuuriministeriölle ja eduskuntaan sivistysvaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.