Mistä löytyisi hyvä työnantaja?

Haastattelututkimus työmarkkinoiden kohtaannon ja työvoimapulan taustatekijöistä.

Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmasta ja työvoimapulasta puhutaan usein työnantajien näkökulmasta. Huomiota kiinnitetään siihen, että työnhakijoissa on jotakin vikaa, esimerkiksi osaamisessa puutteita tai asuinpaikka väärä. Vähemmän on kiinnitetty huomiota työtä tarjoavien yritysten maineeseen, tarjolla olevien työpaikkojen laatuun ja rekrytointikäytäntöihin.  SAK:n tilaamassa tutkimuksessa selvitetään työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa ja työvoimapulan syitä työntekijöiden näkökulmasta.

Tutkimuksemme mukaan työnhausta on tullut monelle työntekijälle liian vaikeaa. Monimutkainen työnhakuprosessi karsii sellaisiakin hakijoita, joilla olisi riittävä osaaminen avoinna olevaan työpaikkaan. Työnantajan maineella on myös ratkaiseva merkitys rekrytointien onnistumisessa.

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina. Haastateltavina oli 13 eri taustaista työnhakijaa, joilla on omakohtaista kokemusta työttömyydestä sekä viisi työllistämisen ja työnvälityksen asiantuntijaa. Haastattelujen lisäksi tutkimukseen on koottu suosituksia rekrytoinnin kehittämiseen ja työnvälityksen ja työvoimapalveluiden parantamiseen. Tutkimuksen toteutti Mikko Kesä Oy.

Lue myös tutkimuksesta tehty tiedote.