Todellakin jarru pohjassa? Tätä kaikkea SAK on ehdottanut nykyisellä hallituskaudella

SAK on sekä tarjonnut hallituksen esityksille työntekijän kannalta parempia vaihtoehtoja että esittänyt täysin uusia avauksia.
30.07.2018 09:20
SAK
Kuvituskuva. Kuva: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Ehdotus paikallisen sopimisen laajentamisesta järjestäytymättömiin yrityksiin – helmikuu 2016 

SAK esitti yhdessä muiden palkansaajajärjestöjen kanssa mallia, jossa järjestäytymättömille yrityksille olisi tullut samat oikeudet ja velvollisuudet paikalliseen sopimiseen kuin järjestäytyneille yrityksille. 

Lopputulos:

Esitys ei kelvannut Suomen Yrittäjille eikä hallitus lähtenyt viemään asiaa eteenpäin. 

Lue lisää: https://www.sak.fi/tyoelama/sopimukset/kilpailukykysopimus

Perhevapaiden uudistaminen – huhtikuu 2016 

SAK julkisti huhtikuussa 2016 oman mallinsa perhevapaiden kokonaisuudistukseksi. SAK:n perhevapaamalli on nykymallia joustavampi, se huomioi paremmin erilaiset perheet ja edesauttaa työn ja lapsen hoidon yhteensovittamista ja parantaa näin erityisesti naisten työmarkkina-asemaa.

Lopputulos:

Yritys uudistaa perhevapaita kaatui keväällä 2018 johtuen lähinnä hallituksen uudistukselle asettamista epärealistisen tiukoista raameista.

Lue lisää: https://www.sak.fi/aineistot/uutiset/sak-paivittaisi-perhevapaat-muuttuneeseen-tyoelamaan

Aikuiskoulutuksen uudistaminen – kesäkuu 2017 

SAK esitti aikuiskoulutusjärjestelmän kokonaisuudistusta, joka helpottaa osaamisen päivittämistä työuran aikana. SAK:n esitykseen sisältyy muun muassa perustaitotakuu, jonka avulla vähän koulutusta saaneiden osaamista ja työllistymismahdollisuuksia voidaan parantaa. SAK:n avauksessa on myös ehdotus avoimista ammattiopistoista, jotka sujuvoittaisivat alan vaihtamista.

Lopputulos:

Avoimia ammattiopistoja on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön eri oppilaitosten yhteistyönä vuosina 2015−2018 toimineessa hankkeessa, ja käyttöönottoa testataan toisessa hankkeessa vuosina 2018–2020.

Osaamisen ja koulutuksen merkityksestä puhutaan paljon, mutta hallitus ei ole ainakaan toistaiseksi tarttunut SAK:n ehdotukseen aikuiskoulutusjärjestelmän kokonaisuudistuksesta.

Lue lisää: https://www.sak.fi/yhteiskunta/koulutus/aikuiskoulutus

Ehdotukset maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi – lokakuu 2017

SAK esitti muun muassa maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja kielikoulutuksen yhdistämistä ja koulutuksen pääsyvaatimusten väljentämistä, jotta maahanmuuttajat työllistyisivät nopeammin. SAK:n mielestä työnantajien vastuuta pitäisi lisätä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien työntekijöiden kielikoulutuksen järjestämisessä.

Lopputulos:

Hallitus on edistänyt maahanmuuttajien työllistymistä pitkälle samantyyppisillä toimilla, joita SAK:kin esitti.  

Lue lisää: https://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/kymmenen-ehdotusta-maahanmuuttajien-kotoutumisen-ja-tyollistymisen

Kannustavan työllistymisen malli – tammikuu 2018 

SAK julkisti oman vaihtoehtonsa hallituksen valmistelemalle työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän uudistamiselle (aktiivimalli kakkoselle). SAK esitti työttömyysturvan uudistamista nykyistä joustavammaksi ja sellaiseksi, että se aidosti tukee ja kannustaa työttömiä. SAK:n mallissa jokainen työtön on oikeutettu TE-toimistossa henkilökohtaiseen palveluun, pienetkin työrupeamat ovat taloudellisesti kannattavia ja karensseja kohtuullistetaan huomattavasti nykyisestä.

Lopputulos:

Hallitus ei ole ainakaan toistaiseksi tarttunut SAK:n malliin sellaisenaan. SAK:n ehdotukset hallituksen mallin kohtuullistamisesta ovat kuitenkin menneet osittain läpi: aktiivimalli kakkosen karensseja on yksinkertaistettu ja lievennetty siihen nähden, mitä ne aluksi olivat. SAK jatkaa mallinsa kehittämistä.

Lue lisää: https://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/tyoton-ansaitsee-luottamuksen-sakn-kannustava-tyollistymismalli

Nollatuntisopimusten rajoittaminen – toukokuu 2018

SAK esitti nollatuntisopimusten käytön rajoittamista niin sanotun vakiintuneen työajan mallilla. Mallissa työsopimukseen kirjataan tuntimäärä, jota työntekijä käytännössä tekee, vaikka hänet alun perin olisi palkattu nollatuntisopimuksella.

Lopputulos:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja hallitus vastustivat SAK:n esitystä ja nollatuntisopimuksilla työskentelevien asemaan tehtiin vain pieniä parannuksia. 

Lue lisää: https://www.sak.fi/aineistot/uutiset/tyosopimukseen-kirjattava-aina-tuntimaara

Työaikalain uudistaminen – toukokuu 2018 

SAK osallistui työryhmään ja sai osan tavoitteistaan läpi. Uudessakin laissa työajoista sovitaan pääsääntöisesti työehtosopimuksissa, ja niihin voidaan sisällyttää mahdollisuus sopia työajoista paikallisesti.

Lue lisää: https://www.sak.fi/aineistot/uutiset/tyoaikalaki-paivitettava-muuttuneeseen-tyoelamaan-tyoaikoja-ei-pida-vieda

https://www.sak.fi/aineistot/blogi/tyoaikalaki-pitaa-tuoda-talle-vuosisadalle

Vuosilomalain uudistaminen – toukokuu 2018

SAK esitti, että kaikille työntekijöille pitäisi kertyä vuosilomaa 2,5 päivää kuukaudessa. Nykyään alle vuoden kestäneessä työsuhteessa lomaa kertyy 2 päivää kuukaudessa.

Lopputulos:

Hallitus luopui vuosilomalain kokonaisuudistuksesta Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n vastustuksen takia. Lainsäädäntöä päätettiin muuttaa vain EU-säännösten vaatimilta osilta, ja vuosilomalakiin lisättiin työntekijän oikeus sairauden ja lääkinnällisen kuntoutuksen aikana kertyvään vuosilomaan. SAK on ajanut tavoitetta jo pitkään.

Lue lisää: https://www.sak.fi/aineistot/uutiset/tyontekijalle-oikeus-sairauden-ja-kuntoutuksen-ajalta-neljan-viikon-vuosilomaan 

https://www.sak.fi/aineistot/uutiset/laki-ei-ole-sama-kaikille-osa-tyontekijoista-jaa-kokonaan-ilman-lomaa

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.