Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC on pyytänyt ILO:a puuttumaan hallituksen aikeeseen rajoittaa lakko-oikeutta

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC on reagoinut Suomen hallituksen valmistelemiin ihmisoikeusloukkauksiin ja pyytänyt YK:n alaista kansainvälistä työjärjestöä ILO:a puuttumaan Suomen hallituksen toimintaan.
17.04. 13:50
SAK
Palkansaajakeskusjärjestöt SAK ja STTK järjestivät yhteisen mielenilmauksen hallituksen heikennysesityksiä vastaan 1. helmikuuta.

ITUC pitää vakavana työntekijöiden oikeuksien loukkauksena nyt eduskunnassa käsiteltäviä lakko-oikeuden rajoituksia hallituksen esittämässä muodossa. 

Hallitus on vienyt eteenpäin työnantajapuolelta tulleita tavoitteita työntekijöiden lakko-oikeuden rajoittamiseksi välittämättä laajan asiantuntijajoukon kriittisistä kannanotoista.

Asiantuntijoiden kannanotot liittyen esitysten perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisuuteen on sivuutettu ennen näkemättömällä tavalla lakia valmisteltaessa työ- ja elinkeinoministeriössä ja eduskunnan perustuslakivaliokunnassa hallituspuolueiden edustajien enemmistön turvin. Lainsäädäntöesitys on edelleen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa käsiteltävänä. 

– Vaikka Suomi on aikaisemmin puolustanut oikeusvaltioperiaatetta ja vaatinut sen noudattamista, Orpo-Purran hallitus on täysin tietoisesti tehnyt esityksiä, jotka ovat ristiriidassa Suomen kansainvälisten sitoumusten kanssa ja loukkaavat työntekijöiden perus-ja ihmisoikeuksia, sanoo SAK:n lakimies Paula llveskivi.

Jos hallituksen tavoitteena on Suomen maineen kohottaminen ja kansainvälisten investointien houkutteleminen, voidaan perustellusti epäillä tavoitteen toteutumista, Ilveskivi huomauttaa.

– Päinvastoin, kun tieto Suomen työmarkkinailmapiiristä leviää, se voi saada ulkomaiset investoijat harkitsemaan uudelleen Suomen houkuttelevuutta. Hallitus näyttääkin lisäävän Suomeen liittyvää maariskiä härkäpäisellä toiminnallaan. 

Jotta tilanteesta päästäisiin eteenpäin, olisi hallituksen hyvä vetää esityksensä pois eduskunnasta ja palauttaa se aitoon kolmikantaiseen valmisteluun, jossa huomioitaisiin perus- ja ihmisoikeuksien asettamat vaatimukset. 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.