Saatavuusharkinta palautetaan rakennusalalle Uudellamaalla – SAK: Maassa jo olevilla oltava etusija hakea työpaikkoja

Uudenmaan ELY-keskus on päivittänyt työlupalinjausta ja palauttaa lähes kaikki rakennusalan työt saatavuusharkinnan piiriin. 
06.06.2023 10:26 Updated 19.06.2023 12:24
SAK
Rakennusalalla lomautukset ovat lisääntyneet ja nuorten on vaikea saada harjoittelupaikkoja. Kuva Patrik Lindström.. Kuva Patrik Lindström

Rakennusalalla menee nyt huonosti ja työntekijöiden kysyntä on laskenut monissa ammateissa. Rakennusteollisuus RT ennakoi rakentamisen supistuvan tänä vuonna 3,5 prosenttia ja jäävän ensi vuonna noin puoli prosenttia miinukselle. 

Uudenmaan ELY-keskus on nyt päivittänyt työlupalinjausta ja palauttaa kaikki rakennusalat ammatit – paitsi putkiasentajat sekä kattoasentajat ja -korjaajat – saatavuusharkinnan piiriin. 

– Alueellisen työlupalinjauksen yhtenä tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta niin, että alueen työmarkkinoiden erityispiirteet otetaan huomioon, sanoo SAK:n maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikan asiantuntija Eve Kyntäjä

Linjauksessa arvioidaan työvoiman saatavuutta eri ammattialoilla. Jos ammattinimike ei ole listattuna työvoimapula-ammattina alueellisessa linjauksessa, työpaikkailmoitus on julkistettava TE-toimiston sivuilla ja eurooppalaisen työnvälityksen EURES-portaalissa. Työpaikkaa on pidettävä niissä auki kaksi viikkoa. 

Uudellamaalla on kuitenkin todettu, että paikkojen ilmoittaminen EURES-portaalissa ei ole enää Työmarkkinatorin käyttöönoton jälkeen velvoittavaa eikä työvoiman saatavuuden harkinnassa oteta enää huomioon potentiaalisia EU- ja ETA-alueen työn hakijoita.

Eve Kyntäjä painottaa, että saatavuusharkinnan tarkoituksena on myös tukea työmarkkinoilla jo olevan työvoiman mahdollisuutta työllistyä. Työvoiman saatavuusharkinta antaa työttömille työnhakijoille mahdollisuuden hakea avoimia työpaikkoja ennen kuin työnantaja lähtee rekrytoimaan työvoimaa EU:n ulkopuolisista kolmansista maista. 

–  SAK pitää tärkeänä, että työttömillä työnhakijoille – niin kantasuomalaisilla kuin maahan muuttaneilla – on etuoikeus hakea avoimia työpaikkoja, mikäli kyseessä ei ole akuutti työvoimapula-ala. Työttömiä työnhakijoita ei saa jättää oman onnensa nojaan. 

Kyntäjän mukaan olisi myös tärkeää, että avoimista työpaikoista ilmoitettaisiin edelleen myös EURES-portaaliin. 

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö lisääntynyt

Sopimusalavastaava Toni Malmström Rakennusliitosta sanoo, että alan työllisyystilanne on heikentynyt radikaalisti lyhyessä ajassa. Yleensä työtä on enemmän tarjolla kesäisin, mutta nyt näin ei ole. Moni alan yritys on lomauttanut tai lomauttamassa työntekijöitään, ja osa yrityksistä on lopettanut kokonaan toimintansa.

– Erityisesti olen huolissani alan opiskelijoista. Heidän on nyt vaikea saada harjoittelupaikkaa tai kesätyötä. 

Malmström pitääkin Uudenmaan ELY-keskuksen päätöstä palauttaa saatavuusharkinta hyvänä.
Rakennusalalla on todettu viime aikoina yhä enemmän ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä. Uusin lieveilmiö on, että heikommassa asemassa olevia kielitaidottomia työntekijöitä johdetaan harhaan toimimaan niin sanotun kevytyrittäjän statuksella. 

– Työehtojen ennakkovalvonta on heikentynyt, eikä ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäytön kitkemiseen ole laitettu riittävästi panoksia. Tähän toivomme uudelta hallitukselta muutoksia, SAK:n Eve Kyntäjä sanoo.

Myös Toni Malmström toivoo ennakkovalvonnan kiristämistä. Alalla yleistynyt vuokratyövoiman käyttö, kynnysrahojen vaatiminen vastineeksi työluvasta ja valeyrittäjyys ovat ilmiöitä, joita ei jälkivalvonnalla saada kuriin.

Malmström huomauttaa, että mahdollinen tulorajan nostaminen EU:n ulkopuolelta tulevalle työvoimalle ei hyväksikäyttöön pure.

– Tietoomme tulee säännöllisesti tapauksia, joissa työehtosopimuksen mukaista palkkaa maksetaan paperilla, mutta käytännössä työntekijät joutuvat palauttamaan osan palkasta työnantajalle.

Uudenmaan uusi työlupalinjaus tulee voimaan 15. kesäkuuta ja on voimassa 15. joulukuuta asti.

Tutustu SAK:n esittämiin keinoihin estää työvoiman hyväksikäyttöä

Lisäys 19.6.: Myös Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt vastaavan päätöksen palauttaa kaikki rakennusalat ammatit, paitsi putkiasentajat ja muurarit saatavuusharkinnan piiriin.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.