Mitä työpaikoilla tapahtuu keskiviikkona 3.10. – ja entä sen jälkeen?

Usea SAK:lainen ammattiliitto järjestää poliittisen mielenilmauksen keskiviikkona 3. lokakuuta. Mielenilmauksilla vastustetaan hallituksen ajamaa irtisanomislakia, joka toteutuessaan heikentäisi pienten yritysten työntekijöiden työsuhdeturvaa.
02.10.2018 12:53 Updated 03.10.2018 09:44
SAK

PAM: Poliittinen lakko lähes 100 toimipaikassa

Palvelualojen ammattiliitto PAM toteuttaa keskiviikkona vuorokauden mittaisen työnseisauksen 94 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Lakko alkaa 3.10. kello 0.00.

PAM on rajannut poliittisen lakon koskemaan lähinnä teollisuudessa työskenteleviä kiinteistö- ja siivousalan sekä henkilöstöravintoloiden työntekijöitä. Lakkokohteissa työskentelee noin tuhat työntekijää ja esimiestä.

Lisäksi PAM aloittaa keskiviikkona 3.10. ylityökiellon, joka koskee 26 sopimusalaa. Ylityökielto päättyy tiistaina 23.10. kello 24.00.

PAMin hallitus arvioi tilannetta työtaisteluiden osalta kokouksessaan tiistaina 23.10.

Lue lisää PAMin sivuilta.

Teollisuusliitto: Osalla työpaikosta poliittinen lakko

Teollisuusliitto järjestää erikseen päättämillään toimipaikoilla vuorokauden mittaisen lakon, joka alkaa keskiviikkona 3.10. kello 0.00.

Teollisuusliiton 17.9. aloittama ylityökielto on myös edelleen voimassa. Ylityökielto koskee kaikkia Teollisuusliiton sopimusaloilla työskenteleviä työntekijöitä lukuun ottamatta media- ja painoalan työntekijöitä, jakajia ja viestintäalan toimihenkilöitä.

Lue lisää Teollisuusliiton sivuilta.

SEL: Yli 4 500 työntekijää poliittisessa lakossa

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on julistanut 15 elintarvikealan työpaikkaa vuorokauden mittaiseen poliittiseen lakkoon keskiviikkona 3.10. Lakkoon osallistuu yli 4 500 elintarvikealan työntekijää.

Lue lisää SEL:n sivuilta.

Sähköliitto: Noin tuhat työntekijää päiväksi lakkoon

Sähköalojen ammattiliitto on päättänyt noin 150 teollisuusalan työpaikkaa koskevasta poliittisesta lakosta. Lakkoon osallistuu lähes tuhat sähköalan työntekijää liiton useilta sopimusaloilta yhdessä Teollisuusliiton kanssa.

Vuorkauden mittaisen lakon piirissä ovat ne työntekijät, joiden työvuoro alkaisi 3.10. Lakon ulkopuolella ovat ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt.

Sähköliitto panee toimeen poliittisen lakon samana ajankohtana myös 15 suurimmalla elintarvikealan teollisuustyöpaikalla yhdessä SEL:n kanssa.

Sähköliitto tulee tarvittaessa tekemään päätöksiä uusista poliittisista työtaistelutoimista, ellei hallitus peräänny lakiehdotuksestaan.

Lue lisää Sähköliiton sivuilta.

JHL: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto edelleen voimassa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL aloitti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon lähes kaikilla sopimusaloillaan 1.10. Kiellot ovat voimassa toistaiseksi.

Työtaistelun ulkopuolelle on tässä vaiheessa rajattu muun muassa energia-ala, rautatieala sekä Sivistystyönantajien sopimusaloilla työskentelevät työntekijät. Viranhaltijat ja virkamiehet eivät ole mukana, koska lain mukaan he eivät saa osallistua poliittisiin työtaisteluihin.

Lue lisää JHL:n sivuilta.

PAU: Postin työpaikkojen ylityökielto jatkuu sunnuntaihin saakka

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU asetti Postin ja Flexon työpaikat ylityökieltoon 24.9. alkaen. Kaksi viikkoa kestävä ylityökielto päättyy 7.10. Ylityökiellon piiriin eivät kuulu kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät työtehtävät.

Lue lisää PAU:n sivuilta.

AKT: Ylityökielto päättyi syyskuun lopussa

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT järjesti useita sopimusalojaan koskevan ylityökiellon 17.9.–30.9.

Lue lisää AKT:n sivuilta.

SAK:n jäsenliittojen päättäjät linjaavat jatkotoimia perjantaina

Noin 500 SAK:laisten ammattiliittojen päättäjää on koolla Helsingin Paasitornissa perjantaina 5.10. Tilaisuudessa linjataan liittojen jatkotoimia hallituksen valmisteleman irtisanomislain johdosta.

Liittopäättäjien kokous välitetään suorana SAK:n nettisivujen kautta kello 12.15–14.30.

Katso liittopäättäjien yhteiskokouksen ohjelma SAK:n sivuilta.

Mistä on kyse?

Pääministeri Juha Sipilän hallitus ilmoitti kevään kehysriihessään, että se valmistelee työsopimuslain muutoksen, jonka tarkoituksena on keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä pienissä yrityksissä.

SAK ja ammattiliitot ovat vastustaneet lakimuutosta alusta asti. Irtisanomislaki heikentäisi pienten yritysten työntekijöiden työsuhdeturvaa ja asettaisi heidät eriarvoiseen asemaan isompien työpaikkojen työntekijöihin nähden.

Hallitus on viimeksi tiistaina 2.10. ilmoittanut jatkavansa esityksen valmistelua hiukan muunneltuna. Esitys on määrä lähettää lainsäädännön arviointineuvoston käsiteltäväksi lokakuussa ja antaa eduskunnan käsiteltäväksi marraskuussa.

Lue lisää hallituksen irtisanomislakiehdotuksesta ja ammattiliittojen toimista osoitteessa www.sak.fi/viimeinenniitti.

Viisi syytä vastustaa irtisanomislakia - Katso video

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.